Nieuws

LOKAAL: Hasselt geeft wijk pal in het stadscentrum een nieuwe smoel

Vooruit Hasselt

Thursday 07

July 2022 15:15

Na de 11de linie site – die de studentencampus van de toekomst zal worden - boog de Stad Hasselt zich het afgelopen jaar over de toekomst van het Willemskwartier.  Schepen van stadsontwikkeling Marc Schepers : “Onze twee leegstaande administratieve gebouwen (Administratief Centrum Dokter Willems en Administratief Centrum Groenplein), de oude politierechtbank en de voormalige provincieraadzaal verdienen een waardevolle herbestemming. Al deze gebouwen bevinden zich in een stadsdeel met bijzonder veel potentieel, dat er vandaag echter te weinig uitkomt. Om het stadsdeel Willemskwartier nieuw leven in te blazen en om te vormen tot een bruisend stadsdeel met een eigen karakter, stelden we onze visie op scherp.”

Creatief ondernemerschap en betaalbaar wonen

Voor inspiratie keek Schepers over de landsgrenzen heen, naar onder meer Wyck (Maastricht) of Neukölln (Berlijn). “Beiden jonge en hippe wijken zijn doordrenkt van cultuur en creatief ondernemerschap”, aldus de schepen. “Ook in ons Willemskwartier zetten we die creativiteit centraal. Niet enkel via publieke voorzieningen - zoals de kunstenwerkplaats - maar ook met leuke en karaktervolle winkeltjes, horecazaken, ondernemers- en kunstenateliers, die de wijk een eigen identiteit moeten geven. We zoeken de kruising van het aanbod van onze Dorpstraat en de Kunstenwerkplaats. Op die manier scheppen we ruimte voor zowel artistiek, ambachtelijk als jong en innovatief ondernemerschap in het hart van de stad; ondernemerschap dat bovendien zichtbaar en tastbaar moet zijn in het straatbeeld en in de beleving van de wijk.”

In het nieuwe stadsdeel wil de schepen ook sterk inzetten op woonontwikkeling. “We leggen hier de uitdrukkelijk focus op betaalbaar wonen voor jongeren en jonge gezinnen”, benadrukt Schepers. “Door het woonaanbod binnen de kleine ring uit te breiden doorbreken we het monofunctionele karakter ervan.  We brengen ook na het sluiten van de winkels leven in de stad en richten ons met de doelgroep jongeren en jonge gezinnen op een dynamische en economisch actieve doelgroep.” Om het Willemskwartier aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor deze jonge doelgroep is het noodzakelijk om het gecreëerde woonaanbod, zelfs in het hart van de stad, voor hen ook financieel haalbaar te maken. “Daarnaast staat ook woonkwaliteit hoog op de agenda. Denk aan nieuwe en innovatieve woonvormen met veel groen, collectieve ruimtes en een focus op duurzame mobiliteit.”

 

 

 

Herontwikkeling bestaand patrimonium.

Een eerste stap in het creëren van deze wijk is het herbestemmen van de bestaande panden die momenteel in handen van de stad Hasselt zijn. “Per pand hebben we een visie opgesteld, complementair aan elkaar.” Zo ligt voor het oude administratieve centrum Dokter Willems de focus op woonontwikkeling. “Hier gaan we voor vernieuwende, betaalbare woonconcepten voor jonge mensen en jonge gezinnen. We streven naar het creatief gebruik van de bestaande ruimte, hier en daar een collectieve ruimte, duurzame energieoplossingen en een grote fietsenstalling voor bewoners én bezoekers.” Daarnaast zullen ook ruimtes worden ingezet voor creatief ondernemerschap. “Een leuke ginbar, een koffiebranderij of een Ramen Noodles -zaakje bijvoorbeeld. De Kunstzaal ‘onder de Toren’ past perfect in het geheel en blijft uiteraard behouden. De binnenkoer van het gebouw wordt “ontpit”, onthard en vergroend tot een gemeenschappelijk, semi-publieke tuin.”

De oude politierechtbank en de drie huizen aan de overkant van de Dokter Willemstraat worden dan weer een mix van woningen en (maak)ateliers. “Een schrijver die er zijn loft heeft, een schilder of grafisch vormgever met een eigen atelier, een pianoherstelplek,… alle mogelijkheden zijn er.” Het oude provincieraadsgebouw blijft dé trouwlocatie voor Hasseltse stellen. “Voor de overige ruimtes van het provinciegebouw liggen nog diverse pistes open maar steeds met een focus op optimale fit tussen bestemming, gebouw en wijk.  In alle panden willen we trouwens verder werken op de bestaande structuren met respect voor de erfgoedwaarde.” 

Groene verbindingen en beleving

Naast een creatieve invulling en nieuwe woongelegenheid wil de stad Hasselt de wijk ook verbinden en de publieke ruimte optimaliseren. “Het moet een aantrekkelijk stadsdeel worden dat in verbinding staat met elkaar. Daarom maken we een groen doorsteekje voor voetgangers vanaf de Kleine ring, doorheen het Dr Willemsgebouw, via de gouverneurstuin tot aan de kunstenwerkplaats aan het Groenplein.”   Verder zetten we in op een groenere, aantrekkelijkere en levendigere Dokter Willemstraat en Lombaardstraat.  Deze straten moet fijn zijn om te wonen, te leven en te ondernemen, maar ze moeten ook aantrekkelijke looplijnen vormen voor bezoekers van onze stad.  “Dit kadert in de ambitie van onze bereikbare binnenstad. De knip in de Dokter Willemsstraat werd reeds doorgevoerd, nu willen we deze ruimte herinrichten: via ontharding en het aanleggen van meer groen om de zachte weggebruikers centraal te zetten.” 

 

Next steps

De visie is afgeklopt. En nu? “De Stad Hasselt zal natuurlijk zelf zorgen voor meer groen en een optimale publieke ruimte. Wat de gebouwen betreft, zal de stad als eigenaar de verkoop en herbestemming de komende tijd op de markt brengen. Dit echter in een strak kader dat garanties geeft op de uitrol van de vooropgestelde visie”, benadrukt Schepers.


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant