Nieuws

LOKAAL: Oostende. Naar een toekomstplan voor de wijken van Oostende

Vooruit Oostende

Tuesday 11

June 2024 21:47

Na onze eerste ronde huisbezoeken door Oostende, duiken we nu zeer gericht de wijken in. Een toekomstvisie voor onze stad is het doel, de visie uit de wijken vormt daarvoor absoluut de basis. Daarom willen we alle wijken ook echt doorgronden. En niemand beter dan jij, als wijkbewoner, om ons daarin te adviseren. Jouw expertise is nodig om de rol van jouw wijk te begrijpen. Jij leeft in jouw buurt, jouw wijk, jouw stad én we bouwen graag samen aan hét wijkplan voor de toekomst. Hier lees je onze aanzet. We starten met het Westerkwartier en vullen regelmatig aan tot we alle 8 wijken van Oostende doorwandeld hebben. 

We nodigen je graag uit om jouw aandachtspunten voor de toekomst van jouw wijk / de wijken met ons te delen. Als jij Oostende zou runnen, als jij jouw wijk mee kan vormgeven: wat mag er dan zeker niet vergeten worden? Wat is goed? Wat mag absoluut niet verdwijnen? Wat moet beter? Wat kan anders? Alle ideeën, alle visies en meningen zijn welkom.

Mail ze gerust naar [email protected] of geef ze digitaal door via ons online-formulierWil je straks ook nog eens live met ons van gedachten wisselen? Graag! Welkom op één van onze wijkmomenten. Lees dus zeker verder.

Groet, John Crombez - kandidaat-burgemeester Oostende.

Kalender wijkbijeenkomsten

 • Wijkbijeenkomst Stene - zaterdag 20 juli - 10.30 uur - Tuinen van Stene
 • Wijkbijeenkomst Stene - woensdag 17 juli - 18.30 uur - Stuiverhoek 
 • Wijkbijeenkomst Zandvoorde - zaterdag 01 juni - 10.30 uur - De Lussac 
 • Wijkbijeenkomst Konterdam - maandag 13 mei - 18.30 uur - Café Pallietertje
 • Wijkbijeenkomst Raversijde - wo 17 april - 18.30 uur - De Graaf van Vlaanderen 
 • Wijkbijeenkomst Centrum - zaterdag 23 maart - 10.30 uur - Café Manuscript
 • Wijkbijeenkomst Westerkwartier - dinsdag 27 februari - 18.30 uur - Zaal VTI  

Naar een toekomstplan voor Zandvoorde - Wijkbijeenkomst 01 juni 2024 

Zandvoorde: een wijk van Oostende, maar door zijn ligging ook los van Oostende. En toch is verbinding met de andere wijken en met de stad nodig.

 • Het dagelijkse leven in Zandvoorde leunt tegenwoordig vaak op een verplaatsing buiten de wijk. Winkels, bankautomaten, huisartsen, ... verdwijnen. Als we Zandvoorde willen koesteren als wijk om te wonen, maar ook om “oud” te worden dan moeten we ze op vlak van basisbehoeften terug wat leven inblazen.
 • Evenzeer de bereikbaarheid. Vlotjes langs de A10, maar ook het openbaar vervoer is een absolute must. Voor schoolgaande jeugd - ook buiten Oostende - maar evenzeer voor wie zich tout court wil verplaatsen.
 • De fietsverbindingen van en naar Zandvoorde zijn goed uitgewerkt. Hier en daar zijn nog wat ingrepen nodig. En wat even belangrijk is voor de verkeersveiligheid is de zichtbaarheid, voor en van elke weggebruiker. Dit betekent eveneens dat het onderhoud van groene zones, struiken, bomen, ... regelmatig moet gebeuren.

Uitnodiging: bouw mee aan hét wijkplan van Zandvoorde.

We grijpen alle reacties aan om het toekomstplan van Zandvoorde te schrijven. Welkom om dit alles met ons te bespreken: zaterdag 01 juni 2024 om 10.30 uur in De Lussac, Zandvoordedorpstraat 10, 8400 Oostende.

 


Naar een toekomstplan voor de Konterdam - Wijkbijeenkomst 13 mei 2024 

De Konterdam: een wijk langs de A10, gesplitst door een grote invalsweg én een brug. Een plaats waar het fijn wonen is, maar waar verbinding tussen al deze delen en de andere wijken van Oostende de laatste jaren zeer uitdagend bleken.

 • De organisatie van het verkeer - van voetgangers, fietsers tot wagens - op de Konterdam is voor ons een essentieel punt. De Konterdambrug speelt daarin een belangrijke rol. Net als het blijvend garanderen van openbaar vervoer. Het is wel duidelijk: de mobiliteit hier herorganiseren kan niet zonder jouw inbreng.
 • Neem het voorbeeld van de schoolstraat aan de Sint-Lodewijksschool. Een veiligere schoolomgeving voor de kinderen, daar moeten we absoluut aan werken! Elke dag opnieuw. Maar, voor ons kan dit het best én enkel in overleg gebeuren: met de bewoners die de beslissingen straks rechtstreeks voelen. En zo bouw je samen aan gedragen, veilige schoolomgevingen én wijken tout court.
 • De heraanleg van voetpaden en het opnieuw inrichten van het openbaar domein op de Konterdam is ook het overdenken waard. De wijk kan best wat meer groene, open ruimte gebruiken. Denk aan het marktplein, denk aan het plein aan ‘t Dukertje. De werken die gebeuren, moeten op hun beurt beter opgevolgd én sneller afgerond worden.

Uitnodiging: bouw mee aan hét wijkplan van de Konterdam.

We grijpen alle reacties aan om het toekomstplan van de Konterdam te schrijven. Welkom om dit alles met ons te bespreken: maandag 13 mei 2024 om 18.30 uur in café Pallietertje, Nieuwe Dokstraat 29, 8400 Oostende.


Naar een toekomstplan voor Raversijde - Wijkbijeenkomst 17 april 2024 

Raversijde: klein, maar dapper! Een plek om te wonen, maar het moet evenzeer een plaats blijven om te leven. Thema’s zoals parkeren, nabijheid van winkels & openbaar vervoer, aankleding van de wijk, rust vinden in o.a. open ruimte, ... typeren Raversijde. En dit alles is de laatste jaren zeer uitdagend geworden.

 • Een goeie busverbinding van en naar Raversijde is absoluut belangrijk. In onze visie rond mobiliteit kijken we ook naar de duinen: daar laten we het verkeer én de tram door een bovengrondse koker rijden. Boven de koker trekken we de verduining door. Zo kan je van het strand rechtstreeks de duinen in. Ook fietsers hebben er hun plaats. De ‘verzanding van de kustbaan’ én het kostenplaatje om dat op te ruimen, valt zo ook weg.
 • In het digitaal parkeerbeleid is overleg met de bewoners én met de handelaars zeker belangrijk. Eerst luisteren, dan beslissen én transparant communiceren: dat is alvast ons motto. Ook in moeilijke tijden. Net zoals we keihard geloven in het bieden van ondersteuning aan bv. handelaars, als beleidsbeslissingen worden uitgerold.
 • Tot slot: de toekomst van de helihaven (NH 90’s). Daar zijn we voor, al is de locatie - vlakbij de huizen in Raversijde - ondoenbaar. Na onze tussenkomst besliste de federale regering al om meerdere locaties te onderzoeken. Er is ruimte genoeg verder weg van de wijk. En het kan: de aanvliegroute en de -tijd hoeven niet in het gedrang te komen.

Uitnodiging: bouw mee aan hét wijkplan van Raversijde.

We grijpen alle reacties aan om het toekomstplan van Raversijde te schrijven. Welkom om dit alles met ons te bespreken: woensdag 17 april 2024 om 18.30 uur in De Graaf van Vlaanderen, Duinenstraat 51, 8400 Oostende.

 


Naar een toekomstplan voor het Centrum - Wijkbijeenkomst 23 maart 2024 

Het Centrum is een woon- en winkelplaats, een uithangbord met verbeterpunten, een plek om te beleven én een plek om te leven. Thema’s zoals verkeer & mobiliteit, open ruimte, het “hoogseizoen” & haar drukte, het houden van goed draaiende winkels, ... markeren o.a. het Centrum. En de laatste jaren is het combineren van al deze functies zeer uitdagend geworden.

 • Onze visie rond mobiliteit vereist voorzieningen buiten het stadscentrum én ingrepen in het stadscentrum. We hebben het plan om - eens voorbij het stadhuis - het verkeer in één richting rond het centrum te laten rijden: een ring. Als je de kern binnenrijdt, dan rij je via een lus terug de ring op.
 • Zo creeëren we ook ruimte voor een boulevard aan de Visserskaai en de Van Iseghemlaan, voor een fietssnelweg, en zelfs voor kort parkeren. Dit om te zorgen dat lokale handelaars, blijvend bezocht kunnen worden (denk aan snelle, gerichte boodschappen en afhaalfuncties).
 • Dit samen met een grote parking - met pendelbusjes en fietsontleenplaatsen - aan de rand van de Stad. Ook voor kortverblijvende toeristen. Zo kunnen we ook de parkeerdruk op alle wijken verlagen.
 • Op een moment dat de parkings in het centrum 90% vol staan, zouden we het wagenverkeer in het Centrum moeten beperken tot de mensen die er wonen, werken en leveren of parkings uitrijden.

 

Uitnodiging: bouw mee aan hét wijkplan van het Centrum.

We grijpen alle reacties aan om het toekomstplan van het Centrum te schrijven.Welkom om dit alles met ons te bespreken: zaterdag 23 maart 2024 om 10.00 uur in Manuscript, Langestraat 23, 8400 Oostende.

 


Naar een toekomstplan voor het Westerkwartier - Wijkbijeenkomst 27 februari 2024 

Het Westerkwartier is drukbevolkt én toch hebben de inwoners (en dieren) van deze wijk het minst groene beschikbare ruimte. Nochtans is de omgeving van de Wellington Hippodroom één van de grootste groene longen van Oostende. Er is zoveel te ontdekken in dit gebied dat nu verborgen én afgesloten ligt tussen de zeedijk en het Westerkwartier.

Daarom komt er - vanuit de Nieuwpoortsesteenweg - best:

 • een verbinding vanuit de wijk met het strand en de zee.
 • een grote hondenloopweide op deze groene long.
 • een speelplein voor de kinderen toegankelijk vanuit de wijk.
 • een wandelgebied voor de bewoners.

Het Westerkwartier verdient absoluut onze volle, blijvende aandacht. Zoals vaak gaat dit over ingrepen in de inrichting van de wijk, de woonkwaliteit, het opwaarderen van het openbaar domein, het onderhoud van voetpaden, extra gerichte acties voor netheid en veiligheid, ... Eveneens vinden we dat een meer permanente, zichtbare aanwezigheid van de wijkpolitie kan helpen om o.a. sneller in te grijpen vooraleer situaties uit de hand lopen. Als ogen op straat verzamelen ze tegelijk informatie, die ons moet helpen om de wijk te boosten.

Uitnodiging: bouw mee aan hét wijkplan van het Westerkwartier.

We grijpen alle ingestuurde reacties aan om het toekomstplan van het Westerkwartier te schrijven. Welkom om dit alles met ons te bespreken.

Dinsdag 27 februari 2024 om 18.30 uur in het VTI, Stuiverstraat 108, 8400 Oostende.


We gingen van april tot en met december 2023 al eens langs bij alle inwoners. We polsten toen naar het belang dat de inwoners hechten aan een aantal grote toekomstprojecten. Hier lees je wat de Oostendenaar daarover denkt. 


Ga naar Vooruit Oostende
Over de Auteur

Vooruit Oostende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant