Nieuws

Nieuws uit het Vlaams Parlement

Team Vooruit

Wednesday 28

April 2021 19:00

“Met het Groeipakket gaat niemand achteruit,” beloofde minister Beke. Ons parlementslid Hannes Anaf ontdekte dat de nieuwe regeling van het kindergeld in het nadeel is van (half)wezen. Dat kan niet, daarom riep hij een hoorzitting bijeen. De brand na een legeroefening in Brecht heeft een grote impact gehad in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. Bruno Tobback vraagt in het Vlaams Parlement om de schade in kaart te brengen.

 • Hannes Anaf wil dat niemand achteruit gaat met het Groeipakket

  De Vlaamse regering beloofde heel wat bij de hervorming van het kinderbijslagsysteem. Zo zou geen enkel gezin minder kindergeld krijgen dan bij de vorige regeling. Die belofte komt de regering niet na voor wezen en halfwezen. Voor hen betekent de overlijdensdatum van de ouder, voor of na 1 januari 2019, een verschil van enkele honderden euro’s per maand.  “Een ouder verliezen is sowieso al enorm ingrijpend, dan komt deze extra financiële opdoffer er nog bovenop. Zeker in die eerste maanden is dat extra hard. Eenoudergezinnen lopen in België vier keer meer risico op armoede of sociale uitsluiting dan bijvoorbeeld een gezin met twee volwassenen en twee kinderen.

  Daarom eis ik om de wezen- en halfwezentoeslag binnen het Groeipakket te verhogen. Zo verliest écht geen enkel gezin bij de nieuwe regeling, vergeleken met de vroegere regeling van het kindergeld”, aldus Hannes Anaf.

 • Annick Lambrecht: tijd om grensoverschrijdend gedrag in sportclubs echt aan te pakken 

  Naar aanleiding van een aantal zeer zware getuigenissen uit de Gymfed is een rapport over grensoverschrijdend gedrag gepubliceerd. Een eerste en belangrijke aanbeveling is een taskforce installeren die een nieuwe cultuur moet installeren en bewaken. 

  “Het heeft al lang genoeg geduurd. Ik sta op een strenge deadline voor het installeren van de taskforce. Er moet op regelmatige basis gerapporteerd worden, tijd om de problemen in de sport zichtbaar te maken”, aldus Annick Lambrecht.

  Daarnaast is het opleiden van sportcoaches rond het werken met kinderen en jongeren cruciaal. Vooruit vraagt om die vormingen snel op te starten. Een aanspreekpersoon integriteit binnen elke sportclub is enorm belangrijk.

  Tenslotte moeten we de ex-gymnasten die naar buiten gekomen zijn met hun getuigenissen ondersteunen. Hoe kunnen we de geleden schade herstellen? Hoe kunnen sportclubs hun verantwoordelijkheid nemen en streven naar herstel voor deze ex-gymnasten?

  Annick wijst erop dat de Gymfed eerder op de hoogte was van het rapport en de kans kreeg om te reageren, terwijl de slachtoffers alles via de media moesten vernemen en niet vertegenwoordigd waren op de persconferentie. 

  “Dat stoort mij. zij hebben het grensoverschrijdend gedrag aan het licht gebracht en dit onderzoek aangevraagd. Nu dat is afgerond, zijn ze plots van het podium verdwenen. Wij vragen om hen te betrekken in de verdere uitwerking van de aanbevelingen in het rapport”, besluit Annick Lambrecht
 • Bruno Tobback: 750 hectare natuurgebied verdwenen. Dit was te voorkomen 

  Afgelopen vrijdag ontstond na schietoefeningen brand op het Groot Schietveld in Brecht. Daarbij gingen 750 hectare natuurgebied in vlammen op en dienden 400 inwoners van de aanpalende gemeenten ontruimd te worden omdat hun woningen bedreigd werden door het vuur.

  Er waren gelukkig geen menselijke doden of gewonden te betreuren, maar de schade aan fauna en flora is immens. Naast de zichtbare schade, mede het gevolg van de grote droogte van de voorbije weken, is dit ook rampzalig voor grondbroedende soorten die volop in het broedseizoen zitten.

  Precies omwille van de grote natuurwaarde van het gebied zou er de voorbije jaren nauw overleg zijn onderhouden met verschillende partners, zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

  “Voor onze bevolking sluiten we natuurgebieden af bij grote droogte, terwijl zij geen vuurwapens hanteren tijdens wandelingen. Er was blijkbaar geen enkele afspraak over het houden van brandgevaarlijke oefeningen in een situatie van grote droogte.

  Ook over de nodige voorzieningen voor brandbestrijding bestaan blijkbaar geen bindende afspraken: tijdens de oefeningen was niet eens een brandweerwagen beschikbaar. Net daarom roept het incident veel vragen op”, aldus Bruno Tobback in het Vlaams Parlement. 


 • Bruno Tobback: bijsturen in zonnepanelendossier is noodzakelijk. Belofte maakt schuld

  1.500 euro, dat is het bedrag dat de Vlaamse overheid beschikbaar stelt. Niet voldoende, aldus sommige gedupeerden. Een aantal van hen stuurde in januari ook al een ingebrekestelling naar de Vlaamse Regering. Ondertussen hebben al 13.000 mensen zich achter de juridische actie geschaard die de compensatie na de vernietiging van de terugdraaiende teller aanvecht. 

  De Vlaamse Regering krijgt nog tot 1 mei de tijd om op de ingebrekestelling te reageren en het signaal te geven dat er iets aan het probleem gedaan wordt. Blijft een reactie uit, dan zal zullen de gedupeerden een rechtszaak aanspannen tegen de Vlaamse regering om een hogere vergoeding te eisen.

  De eigenaars van zonnepanelen zijn ontevreden. Dat staat vast. Bruno Tobback neemt het voor hen op en vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de huidige voorstellen bij te sturen want belofte maakt schuld. “De acties illustreren de vertrouwensbreuk tussen een grote groep burgers die investeringen hebben gedaan waarvan ze dachten dat de Vlaamse overheid ze zou stimuleren. Deze regering kan deze gedane beloftes niet nakomen”, aldus Bruno Tobback
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant