Nieuws

Nieuws uit het federaal parlement

Team Vooruit

Friday 30

April 2021 08:26

Ook vlak voor 1 mei bewijzen socialisten dat hun werk ertoe doet. Nog steeds gebruiken sommige werkgevers de coronacrisis om werknemers hun rechten te onthouden. Recht op zekerheid én een goed loon. Van dagcontracten tot beperkte loonstijging, werkgevers negeren te makkelijk het belang van werknemers. Onze fractie stelde beide vragen aan de minister van Werk, Dermagne. Anja Vanrobaeys hekelde het gebrek aan zekerheid van dagcontracten. Fractievoorzitter, Melissa Depraetere eist aan de minister dat het loonoverleg wordt hervat met alle kaarten op tafel.

 • Anja Vanrobaeys: het misbruik van dagcontracten moet stoppen 

  Om uitzonderlijke drukte op te vangen in sommige sectoren, werden de dagcontracten in het leven geblazen. Denk maar aan de horeca in de vakantieperiodes. Het blijkt nu dat werkgevers nog steeds meer misbruik maken van het systeem.

  Mensen laten werken zonder rechten is blijkbaar te verleidelijk voor werkgevers

  “Dit gaat niet over een kleine groep”, zegt Anja Vanrobaeys. “Vele, jonge mensen blijven vastzitten in een tijdelijk contract en komen daar niet meer uit. Ze melden zich niet ziek omdat ze bang zijn om hun werk te verliezen. Ze klagen niet bij slechte omstandigheden omdat ze anders hun werk verliezen. Ze durven niet te vaak naar de wc omdat ze anders niet meer terug mogen komen.”


  De problematiek rond dagcontracten is reeds sinds 2018 bekend. Zowel onze beweging als de minister zelf, hebben de nodige voorstellen gedaan om het aantal dagcontracten fors te verminderen. ”Deze voorstellen helpen mensen. Ze moeten alleen worden uitgevoerd en gecontroleerd worden. Met de voorgestelde maatregelen geven we hen dezelfde rechten geeft als anderen. Aangezien de sector zelf zijn verantwoordelijkheid niet neemt, verwacht ik dat de minister zelf aan de slag gaat”, besluit Anja Vanrobaeys

 • Melissa Depraetere: grote winsten deel je ook met werknemers

  Het afgelopen jaar was ontzettend moeilijk voor iedereen. Op economisch vlak staat ons dan ook een ongelooflijk moeilijke opgave te wachten met een relancebeleid. Er zijn sectoren die er ontzettend op zijn vooruit gegaan. Voor onze beweging is het vanzelfsprekend dat in die sectoren en bedrijven, werknemers hun deel van de koek krijgen. Dit werd ook zo opgenomen in het regeerakkoord.

  “Dat heeft geleid tot een economie op 2 snelheden. Tegenover de vele mensen die het moeilijk hebben staan ook een hoop bedrijven die absurde winsten maken. Denk aan supermarkten, pakjesbedrijven, de farma industrie,... Bedrijven die goed hebben geboerd het voorbije jaar. Door de hele situatie waar we in zitten maar ook door hun medewerkers die zich te pletter hebben gewerkt", zegt Melissa.

  Applaus alleen is niet genoeg. Dus of iedereen krijgt zijn deel, ook de werknemers of niemand die er met de winst vandoor gaat

  Ondanks dat dit is gewaarborgd in het regeerakkoord doen sommige nu of 0.4% voor iedereen meer dan voldoende is. Dat gaat voor ons niet op. Als zij dreigen met de loonwet, is het voor ons belangrijk dat elk aspect van de loonwet wordt aangesproken. "Het hoeft niet zover te komen, er is een uitweg. Dan moet de onderhandelingen wel met alle kaarten op tafel worden hervat”,  besluit Melissa Depraetere


Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant