Nieuws

Maandelijks 300 euro meer dankzij het Europees minimumloon

Team Vooruit

Thursday 22

April 2021 17:57

Vandaag is een belangrijke stap gezet om een Europees minimumloon in te voeren. Dat komt er op initiatief van de Europese socialisten. “Dankzij ons voorstel kunnen meer dan 24 miljoen werknemers in de vaak meest precaire jobs erop vooruit gaan”, zegt Kathleen Van Brempt. “Het Europees minimumloon is een eerste belangrijke stap naar een sociaal en rechtvaardiger Europa.”

Onvoldoende bescherming voor werknemers tegen armoede

Vandaag heeft het Europees Parlement een nieuwe stap gezet richting het Europees minimumloon. “Dat is dringend nodig”, zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt.

“Het zou evident moeten zijn: rondkomen met het loon waarvoor je keihard hebt gewerkt. En dan ook gewoon een laptop kunnen aanschaffen, de kinderen een hobby laten beoefenen of eens met vakantie gaan.” 

Elke burger heeft recht op een stevige sociale bescherming, kwaliteitsvolle zorg en een sociaal vangnet op de moeilijke momenten

Jammer genoeg is dat vandaag niet het geval voor veel Europese werknemers. De verschillende stelsels voor minimumlonen in Europa beschermen werknemers nog onvoldoende tegen armoede. Zo leeft zelfs in ons land nog 1 op 20 werkenden in armoede. En ook voor wie iets meer verdient dan het minimumloon is het niet altijd evident om de eindjes aan elkaar te knopen. Daar komt nu verandering in.

Maandelijks 300 euro meer dankzij Europees minimumloon

“Als sociaaldemocraten hebben we erg lang gevochten om werk te maken van de Europese pijler van sociale rechten,” zegt Kathleen. “Elke burger heeft recht op een stevige sociale bescherming, kwaliteitsvolle zorg en een sociaal vangnet op de moeilijke momenten. Voor ons is het een evidentie om die rechten te verankeren op het Europese niveau. Met dit voorstel voor het Europees minimumloon zetten we een stap in de goede richting.”

Ik verwacht dat dit voorstel ook op brede steun zal kunnen rekenen in het Parlement

Het voorstel dat besproken wordt in het Europees Parlement bouwt verder op het voorstel dat de Europese Commissie daarover in oktober lanceerde. “Voor ons is het erg belangrijk dat er bindende criteria worden vastgelegd. Dat ontbrak nog in het voorstel van de Europese Commissie,” zegt Kathleen. “Het verhogen van de minimumlonen mag geen vrijblijvende verbintenis zijn. Het Europees minimumloon moet volgens ons voorstel worden vastgelegd op basis van een dubbel criterium, namelijk minimaal 50% van het gemiddeld inkomen en minimaal 60% van het mediaaninkomen in het land waar je werkt.”

Dit voorstel betekent een grote sprong voorwaarts voor meer dan 24 miljoen Europese werknemers die vandaag in vaak moeilijke en onzekere omstandigheden werken

Voor België betekent dat een verhoging van bijna 20%. “Vandaag bedraagt het wettelijk minimumloon in België zo’n 1625 euro bruto per maand. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal dat bedrag stijgen tot 1920 euro bruto per maand,” zegt Van Brempt. “De allerlaagste lonen zouden er dankzij het Europees minimumloon dus tot 300 euro per maand op vooruit gaan.”

Goedkeuring voorstel

Kathleen verwacht weinig problemen om het huidige voorstel goedgekeurd te krijgen in het Europees Parlement. “In de commissie werkgelegenheid en sociale zaken is er al een akkoord tussen de twee grootste fracties. Ik verwacht dat dit voorstel ook op brede steun zal kunnen rekenen in het Parlement.”

Daarna komt het voorstel nog op de sociale top in Porto. Daar staat het op de agenda van de Europese lidstaten. “Dit voorstel betekent een grote sprong voorwaarts voor meer dan 24 miljoen Europese werknemers die vandaag in vaak moeilijke en onzekere omstandigheden werken. Zo’n kans om een sociaal en rechtvaardiger Europa vorm te geven mogen we niet laten schieten”, besluit Kathleen Van Brempt.

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant