Nieuws

Maak van klimaatdoelstellingen terug een prioriteit

Team Vooruit

Thursday 01

April 2021 18:16

De resultaten van het evaluatierapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn vernietigend. Het rapport maakt de balans op van het beleid van de voorbije 13 jaar in België. Federaal parlementslid Kris Verduyckt vraagt om van klimaat terug een prioriteit te maken en een eenduidige samenwerking om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het rapport van de OESO neemt verschillende onderdelen van het leefmilieu onder de loep. Het gaat over water- en luchtkwaliteit, afvalbeheer, klimaatverandering en de naleving van wetgeving en bestuur. Minder dan een derde van de 51 doelstellingen kreeg een positieve evaluatie. 

Federaal parlementslid voor Vooruit Kris Verduyckt, die in de commissie milieu zetelt, hekelde het problematisch rapport tijdens het plenaire debat van 1 april:

"Het is leuk om tijdens de laatste maanden van maart te genieten van de zon. Alleen verstoort het warmer weer dat vroeger begint de biodiversiteit. Daarnaast ademen we steeds slechtere lucht in en gebruiken we steeds meer vervuild water. Zowel alleen als met onze Europese partners moeten we meer doen om de klimaatdoelstelling te halen"

Dit vraagt om crisismanagement. Corona vraagt om een eenduidige aanpak. Het klimaat ook
L’union fait la force

Volgens hem ligt het probleem bij de versnippering van bevoegdheden en het gebrek aan coördinatie tussen het federale niveau en de gewesten.“Helaas zien we dat niet alle gewesten dezelfde grote ambitie hebben om dit wereldwijd probleem aan te pakken. Op dit moment zijn er vier ministers in dit land verantwoordelijk voor milieu. Meerdere ministers verantwoordelijk maken voor hetzelfde werkt niet. We zien het in de coronacrisis, we zien het in deze klimaatcrisis”, zegt Kris. 

Wat de minister van de deelstaten vergeten is, is dat klimaat en milieu ons allemaal aanbelangt. Want problemen hier, betekent ook problemen in andere domeinen. Zo wordt de klimaatcrisis ook een gezondheidscrisis, een woningcrisis en een landbouwcrisis.

Investeren in de toekomst

De Oeso pleit net als onze beweging voor slimme investeringen in plaats van domme besparingen. “De prioriteiten moeten liggen bij het investeren in koolstofarme en natuurlijke infrastructuur, bevorderen van de circulaire economie, verhogen van de koolstofprijzen en geleidelijk afschaffen van milieuvervuilende subsidies”, klinkt het. Concreet pleit de Oeso voor de invoering van een koolstoftaks, voor de afschaffing van de gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens, voor een kilometerheffing en voor versnelde renovatie van gebouwen.

“Dit vraagt om crisismanagement. Corona vraagt om een eenduidige aanpak. Het klimaat ook”, besluit Verduyckt

Heb je ideeën over hoe we onze samenleving groener kunnen maken? Denk mee tijdens onze digitale sessies.

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.