Nieuws

Federaal. Kris Verduyckt: “Noodweer wijst op urgentie van moedig klimaatbeleid”

Team Vooruit

Friday 16

July 2021 13:04

Kris Verduyckt wijst erop dat de ongeziene regenval in grote delen van ons land geen puur toeval is, maar gelinkt is aan de klimaatopwarming. Een zoveelste wake-upcall voor de federale regering. En in Brussel zijn nog zo’n 400 mensen zonder wettig verblijf in België in hongerstaking. Ben Segers roept de actievoerders, de politiek en de hongerstakers op om volop de kaart te trekken van dialoog op een neutrale plaats.

 • Kris Verduyckt: enkel een sterk klimaatbeleid vermindert kans op noodweer

  Gigantische regenval teistert deze week grote delen van België, Nederland en Duitsland. In ons land zijn vooral de provincies Luik en Limburg en het centrum van het land getroffen. In Luik treedt de Maas uit zijn oevers en werden duizenden mensen geëvacueerd. In België vielen al 22 dodelijke slachtoffers en in Duitsland meer dan 100, meldt de VRT op vrijdag. De federale overheid nam intussen de coördinatie van de hulpverlening en reddingsoperaties op zich.

  Vooruit wenst veel sterkte en moed aan iedereen die getroffen is door het noodweer. Onze beweging bedankt ook uitdrukkelijk onze hulpdiensten die alles op alles zetten om de mensen in veiligheid te brengen, net als alle overheidsdiensten die de medische en psychologische hulpverlening mee in goede banen leiden.

  Fit for 55

  Intussen snellen sommige politici ter plaatse om ervoor te pleiten rivieren dieper te maken en zo hun capaciteit te vergroten. Wachtbekkens en waterbuffers zijn nodig, maar geen wondermiddel. In De Standaard en De Morgen wijzen klimaatexperts erop dat periodes van gigantische regenval gelinkt zijn aan de opwarming van het klimaat. Warmere lucht houdt immers meer vocht vast.

  België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om te gaan voor een krachtig en sociaal klimaatbeleid

  Federaal parlementslid Kris Verduyckt noemt Fit for 55, het klimaatplan dat de Europese Unie eergisteren voorstelde, wel een grotere stap in de goede richting. Dat plan wil de EU’s uitstoot van broeikasgassen met 55% reduceren tegen 2030, en de EU klimaatneutraal maken tegen 2050. 

  “Met alleen graafwerken en zandzakjes komen we er niet. Het is meer dan ooit duidelijk dat we nood hebben aan een moedig klimaatbeleid, zoals het Europese Fit for 55-plan. Meteen zaaien sommige politici twijfel over de financiële haalbaarheid van dat plan. Dat is precies wat de lobby van CO2-uitstotende bedrijven wil. Wel, niets doen kost nog veel meer.”

  “België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om de plannen van Europa om te zetten in een krachtig en sociaal klimaatbeleid waarbij we niemand achterlaten” roept Kris Verduyckt op.

  LEES OOK: Kris Verduyckt: "Klimaat is een taak van de overheid, niet van justitie of bedrijven" >

  Droogteschade

  De langetermijngevolgen van de klimaatopwarming worden nog op andere manieren duidelijk in ons land. Zo droogt de kleigrond al jaren uit in Zuid-West-Vlaanderen, het Waasland en Limburg, waar nu de watersnood heerst. Daardoor vertonen heel wat huizen grote barsten. In totaal gaat het om miljoenen euro’s schade. 

  Va achterpoortjes in de wetgeving weigeren verzekeraars tot nu toe om die schade te vergoeden. Onze federale fractieleider Melissa Depraetere diende een wetsvoorstel in om die achterpoortjes te sluiten en droogteschade met terugwerkende kracht te vergoeden.

  (Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

 • Ben Segers: maak een einde aan deze crisis, in het belang van de hongerstakers

  Zo’n 400 mensen zonder wettig verblijf in België zijn al meer dan een maand in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk. Samen met een aantal actievoerders eisen ze hun collectieve regularisatie door de Belgische overheid. Die opende nu samen met de Brusselse overheid een neutrale locatie waar de hongerstakers en vertegenwoordigers van de overheid in dialoog kunnen. 

  Vooruit pleit al sinds het begin voor zo’n neutrale locatie. “Het is dé uitweg uit deze crisis”, zegt federaal parlementslid Ben Segers. “Een collectieve regularisatie is nooit een oplossing omdat dat een gunst is, geen recht. Op een neutrale locatie, niet op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch in de kerk, kunnen we individueel met de hongerstakers praten over hun mogelijkheden en perspectief.”

  Hoofd en hart

  Ben roept alle politici, actievoerders en hongerstakers op om van deze piste gebruik te maken. “Dit is geen tijd voor grote politieke statements en meningsverschillen. Iedereen zit heel erg in met deze mensen. De dialoog met de hongerstakers aangaan is niet kiezen tussen hoofd en hart, maar met hoofd én hart. Laat ons met z’n allen die neutrale locatie 100% ondersteunen in woorden en in daden.”

  LEES OOK: Ben Segers: "De meeste mensen deugen. Ik voel me verplicht om daar constant aan te herinneren" >


Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.