Nieuws

Interview Meryame: “De crisis is nog niet gedaan. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen”

Ronny Wolfcarius

Saturday 30

April 2022 10:08

 Interview 
“Bedrijven die woekerwinsten maken moeten hun deel doen om de koopkracht van mensen te beschermen”, zegt Meryame Kitir in Het Belang van Limburg. Ze heeft het ook over het belang van taal voor gelijke kansen voor elk kind en kinderarbeid in ons land.

De socialisten vieren zondag op 1 mei voor het eerst in twee jaar weer feest. “Wij willen bedrijven 10 procentpunt meer laten betalen voor hun overwinsten”, zegt minister Meryame Kitir. Zou die boodschap even hard blijven hangen als de uitspraak over Molenbeek van voorzitter Rousseau?

Uw voorzitter haalde afgelopen dagen het nieuws met een niet zo progressief standpunt: hij verwees naar Molenbeek als een buitenland. Probeert Vooruit kiezers van Vlaams Belang terug te halen?

“Wel, ik heb de afgelopen dagen geprobeerd om die boze reacties te begrijpen. Daarvoor heb ik zelf veel mensen opgebeld. Maar aan het einde van dat gesprek bleken we het toch met elkaar eens te zijn. De corebusiness van onze partij is om mensen kansen te geven. Wij willen dat mensen Nederlands leren zodat ze die kansen ook kunnen grijpen. Wat is daar mis mee?”

De kritiek ging ook niet over taal, wel over het feit dat de voorzitter van een progressieve partij een multiculturele gemeente als “buitenland” aanvoelt.

“Onlangs was ik voor een paar dagen in Spanje en een vriendin deed daar net dezelfde uitspraak. Ze had het gevoel dat ze niet in het Spanje zat, maar in België omdat we rond ons overal Nederlands hoorden.”

Jullie kregen wel veel applaus van uiterst rechts en van rechts. Minister Zuhal Demir (N-VA) vergeleek Molenbeek met Genk waar de socialisten al even besturen en waar volgens haar kleuters ook slecht scoren op de nieuwe Vlaamse taaltest. Ze verwees zelfs naar u.

“Wij hebben in Genk tenminste onze verantwoordelijkheid genomen en gezorgd dat leerlingen tijdens de lockdown over computers of tablets beschikten om les te volgen. Dat hebben we zelf geregeld. Waar was de Vlaamse regering toen? Zo’n uitspraken zijn wel erg makkelijk voor een regering die de inburgeringscursussen betalend heeft gemaakt en waar je moet wachten op een cursusplaats.”

Zondag is het Dag van de Arbeid. Elke partij lanceert dan wel een of ander cadeau. Rijkentaksen, crisisbelastingen,… Jullie komen met een koopkrachtbijdrage?

“Dit gaat niet om een cadeau, we vragen gewoon dat iedereen zijn steentje bijdraagt. En dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De oorlog in Oekraïne hakt diep in op onze welvaart. De regering heeft al een ruim pakket aan koopkrachtmaatregelen genomen zoals de verlaging van BTW voor gas en energie. Wij zijn de eerste partij die daarvoor heeft gepleit. Maar de crisis is nog niet gedaan. We hebben meer nodig. Voor ons mag de factuur niet bij de werkende mensen terechtkomen. De vorige regering heeft de vennootschapsbelasting van 35 procent teruggeschroefd naar 25 procent. Wij vragen geen verhoging naar 35 procent voor alle bedrijven of voor de volledige winst, we stellen wel voor om de bijdragen op de overwinsten op te trekken tot 35 procent.”

Jullie hebben zelf gedefinieerd wat overwinsten zijn?

“Overwinst is voor ons winst boven een rendement van 8 procent op geïnvesteerd kapitaal. Die wordt belast aan 35 procent, de gewone winst aan 25 procent. We werken dus met een progressieve vennootschapsbelasting. Dat zou in het totaal 1 miljard euro opbrengen. Tijdens de pandemie heeft de regering heel wat koopkrachtmaatregelen genomen die sommige bedrijven veel winst hebben opgeleverd. Ik denk daarbij aan de voedingssector of de onlineplatformen. Zelfs de Nationale Bank zegt dat bedrijven geen winst mogen maken op kap van de crisis. Wij vinden dat die bedrijven nu ook solidair moeten zijn.”

Wanneer gaan jullie die maatregel nu precies op tafel leggen?

“Bij de begrotingsbesprekingen van dit najaar.”

We kunnen al iets voorspellen: MR-voorzitter Bouchez zal die afknallen. Wellicht zondag al.

“Waarom wel? Bouchez zit trouwens niet in de regering.”

We hebben in dit land al de automatische loonindex tot ergernis van de werkgevers. De laatste tijd gaan er stemmen op om te werken met centen in plaats van procenten aangezien de hoogste lonen daardoor meer stijgen dan de laagste. Is dat geen manier om de pot te herverdelen?

“Als iemand een voorstel op tafel legt waar de armsten van profiteren, dan willen we dat wel bespreken. Een indexsprong is in elk geval geen optie.”

U wil op de Dag van de Arbeid ook een boodschap brengen over kinderarbeid. Hebt u daar eigenlijk wel iets over te zeggen?

“Ja, als minister van internationale solidariteit ben ik daar wel bij betrokken. Zelfs in eigen land hebben we gezien dat Post.nl 13- en 14-jarigen inschakelde om pakjes te leveren. Dit kan uiteraard niet en hier moet hard tegen worden opgetreden. Maar ook in de rest van de wereld is kinderarbeid nog veel te veel een gewone gang van zaken. Producten die op onze markt komen, mogen niet door kinderen gemaakt zijn. We willen - net als in de bouwsector - de hele keten verantwoordelijk maken voor kinderarbeid. Dat regelen we het best op Europees niveau zodat voor iedereen dezelfde regels gelden. Maar dan mag het uiteraard wel niet te lang duren, anders moeten we zelf toch al een stap verder gaan. Ik weet dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) daar hard mee bezig is. Nog maar 9 jaar geleden zijn er in Bangladesh meer dan 1.000 doden gevallen bij de instorting van een kledingfabriek. Daar waren ook kinderen bij. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke producten op onze markt verkocht worden.”

© Liliana Casagrande - Het Belang van Limburg


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.