Nieuws

In de spotlight: Vicky Reynaert

Team Vooruit

Tuesday 15

June 2021 12:33

Sinds september vorig jaar zetelt de 36-jarige Vicky Reynaert in de Kamer als opvolger van John Crombez. De mama van Achiel leerde de politiek kennen als Schepen van de gemeente Beernem, bevoegd voor Armoedebestrijding, Sociaal Beleid, Kinderopvang, Volksgezondheid en Noord-Zuidbeleid. In de Kamer zetelt ze als vast lid van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en als plaatsvervanger in de Commissie Sociale Zaken, waar ze armoedebestrijding opvolgt. Wie is Vicky en wat motiveert haar? 

Wat was je reactie toen je vorig jaar in september telefoon kreeg dat John Crombez uit de politiek stapte en jij naar de Kamer mocht?

Ik vond het jammer dat John stopte. Tegelijkertijd was ik ook heel dankbaar dat ik die kans kreeg. Als je in de politiek stapt, doe je dat natuurlijk omdat je zaken wil veranderen. Vanuit de Kamer kan je nu eenmaal nog meer wegen op politieke dossiers die voor mensen van belang zijn. 

Je lokale ervaring, als schepen van o.a. Sociale Zaken en Armoedebestrijding in Beernem, komt wellicht ook goed van pas bij je werk in de Kamer, waar je ook armoedebestrijding voor je rekening neemt?

Zeker en vast. Bij die lokale dossiers zie je pas echt wat de concrete problemen zijn. Ik overleg zo goed als dagelijks met ons lokaal Sociaal Huis. Ik ben dus heel goed op de hoogte van de problemen waarmee mensen in armoede dagelijks in aanraking komen. Die problemen kan ik dan meteen signaleren aan de minister, die er dan mee aan de slag kan.

LEES OOK: INTERVIEW: het conflict tussen Israël en Palestina - Vicky Reynaert >>

Een van de grote problemen is bijvoorbeeld dat veel mensen niet weten voor welke sociale rechten ze in aanmerking komen. Sommige procedures zijn gewoon niet bekend of te ingewikkeld om op te volgen, zodat mensen die het nodig hebben vaak niet de steun krijgen waar ze recht op hebben. Dat kan beter. Om dat beter op te volgen, is een betere structurele ondersteuning van de lokale diensten nodig, zodat zij tools krijgen om die problemen aan te pakken. 

Daarnaast maken we ook werk van een referentiebudget menswaardig inkomen. Dat betekent dat iedereen een inkomen zou moeten hebben waar hij of zij mee rond komt. Indien dit niet het geval is, kan de lokale overheid bijspringen om tot aan dat bedrag te komen, al zijn daar natuurlijk ook weer extra middelen voor nodig. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Het is één van de strijdpunten van Vooruit, dus gaan we er voluit voor. 

Have a heart that never hardens, a temper that never tires and a touch that never hurts

In de Kamer volg je ook het Israëlisch - Palestijnse conflict op. Dit weekend werd duidelijk dat Israël, na 12 jaar, eindelijk verlost zal zijn van hun premier Netanjahu. Kan dat voor een doorbraak zorgen? 

Dat valt af te wachten. Er zijn structurele oplossingen nodig om tot een duurzame oplossing te komen van dit conflict. Dit is geen conflict tussen gelijken. Israël bezet de Palestijnse gebieden illegaal onder het internationaal recht, en treedt de mensenrechten flagrant met de voeten. 

Als je in de politiek stapt, doe je dat natuurlijk omdat je zaken wil veranderen

Zo kunnen Israëlische kolonisten bijvoorbeeld - volgens het Israëlische recht - land claimen op historische gronden, maar Palestijnen kunnen dat niet. Zo ontstaat er een fundamentele ongelijkheid, en worden gezinnen met kinderen verdreven. Zolang dat soort zaken niet aangepakt wordt, zal het conflict blijven oplaaien. 

Wat kan een klein land als België doen om dat conflict op te lossen? 

In het regeerakkoord staat alvast klaar en duidelijk dat ons land Europese bondgenoten moet zoeken om het conflict aan te pakken. We moeten met effectieve sancties komen om de illegale annexatie door Israël te stoppen en te werken aan de erkenning van de Palestijnse Staat. Als dat niet kan op Europees niveau, dan met gelijkgezinde staten, of desnoods als België alleen. 

Daarnaast kunnen we ook economisch druk uitoefenen, door bijvoorbeeld geen producten uit de geannexeerde Palestijnse gebieden meer te importeren in ons land. 

Laten we het dan even over de vrouw achter Vicky Reynaert hebben. Wat is voor jou volmaakt geluk?

Wakker gemaakt worden op zondagochtend door mijn zoontje, Achiel, die nog even komt knuffelen in ons warme bed. Gaan eten of een terrasje doen met mensen die ik graag heb.

Ik heb al de mensen die mij dierbaar zijn heel dicht bij mij en dat is het allerbelangrijkste

Wat is je grootste angst?

Mijn grootste angst is dat er iets gebeurt met Achiel. Zijn geboorte verliep heel erg moeilijk: hij zat gekneld en had geen zuurstof meer. Ik heb op dat ogenblik echt doodsangsten uitgestaan en gevreesd dat het niet goed zou komen. Ik heb toen pas echt geleerd wat angst is.

Welke karaktertrek vind je het meest irritant bij anderen?

Mensen die hun afspraken niet nakomen.

Welke verleiding kan je niet weerstaan?

Aardbeien met poedersuiker.

Wanneer en waar was je het gelukkigst?

Op het moment dat ik Achiel uiteindelijk in mijn armen hield na zijn geboorte en alles in orde was.

Wat is voor jou het dieptepunt van ellende?

Als voorzitter van het OCMW van mijn gemeente word ik dagelijks geconfronteerd met zeer moeilijke situaties: kinderen die verstoten worden, kinderen of mensen die mishandeld worden, ernstige verslavingsproblematieken… Daar moeten we vaak als OCMW niet zo evidente beslissingen rond nemen. Voor de zittingen van het bijzonder comité nemen we alle dossiers nog eens door. Ik ben daar altijd een tijdje niet goed van. 

Waar zou je willen wonen?

Ik ben perfect gelukkig waar ik nu woon in Beernem – ik heb al de mensen die mij dierbaar zijn heel dicht bij mij en dat is het allerbelangrijkste. 

Welke persoonlijke eigenschap waardeer je het meest?

Luisterbereidheid. 

Wie zijn je helden?

De mensen die onze samenleving recht houden: mensen in de zorg, leerkrachten, kinderbegeleiders, onthaalouders, arbeiders,.... 

Hoe luidt je kernspreuk?

Have a heart that never hardens, a temper that never tires and a touch that never hurts – Charles Dickens. Ik probeer ernaar te leven.

Meer weten over Vicky Reynaert? Volg haar via Facebook. 

 

 

 

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant