3_Extreemrechts_copy

Extreemrechts. De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier).

woensdag 20 april, 2022 | 20:00 -23:00
Locatie:
De Zondvloed, Mechelen

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert en waarvan de curve vaak geflattened maar nooit gecrusht werd. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet … en al zeker niet op dezelfde manier.

Dit werk analyseert de bijzondere aard van deze organisaties en hun discours. Het pleit voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die verwachtingshorizon en die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Vooruit Mechelen nodigt je uit voor een boeiend gesprek met auteurs Vincent Scheltiens (historicus Universiteit Antwerpen) en Bruno Verlaeckt (voorzitter ABVV Antwerpen) in boekhandel De Zondvloed.

Inschrijvingen: 11

Reduan Himi Kamiel Goovaerts Chris van Heusden

Kom je?