Nieuws

Vooruit lanceert 8-puntenplan voor meer verkeersveiligheid

Ronny Wolfcarius

Monday 21

February 2022 15:55

We doorkruisen dagelijks de Vlaamse wegen met onze fiets, onze auto of te voet. Toch moeten we nog te vaak levensgevaarlijke verkeerssituaties trotseren. Het gevolg: meer dan 290 verkeersdoden in 2021. Met een 8-Puntenplan gaat Vooruit met Annick in het Vlaams parlement en Joris in De Kamer, voor meer verkeersveiligheid, want iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen.

8 punten voor meer verkeersveiligheid

1. Venstertijden voor vrachtverkeer

2. Controle op gsm-gebruik via onbemande camera’s

3. Duidelijke regels voor e-steps

4. Nultolerantie op alcohol in het verkeer

5. Rijbewijs met punten voor wegpiraten

6. Een algemene snelheidslimiet van 30km/u in bebouwde kom

7. Conflictvrije verkeerspunten

9. Automatische snelheidsbegrenzing in de wagen


1. Venstertijden voor vrachtverkeer

Het aantal verkeersdoden waarbij bestelwagens en lichte vrachtwagens betrokken zijn, is verontrustend hoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse Verkeersveiligheidsbarometer van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. 

Vooruit pleit voor het invoeren van venstertijden, waarbij we verkeersstromen van vrachtwagens zoveel mogelijk scheiden van andere weggebruikers. We zorgen op bepaalde tijdstippen voor meerdere "vrachtwagenvrije" wegen. 

Enkel de politie kan nu inbreuken vaststellen op venstertijden en dat is praktisch onhaalbaar.  Met ons wetsvoorstel schakelen we automatische camera's in die deze inbreuken kunnen vaststellen. Zo verhogen we de veiligheid in schoolomgevingen en in stadskernen. 

2. Controle op gsm-gebruik via onbemande camera’s

Gsm-gebruik achter het stuur is not done. Een sms'je versturen in je auto leidt je af waardoor je dubbel zo traag reageert op een plotse gebeurtenis: een auto die onverwachts remt, een voetganger die oversteekt, een bus die moet afdraaien, … Jaarlijks sterven daardoor zo’n 60 mensen in het verkeer. 

Iedereen weet dat gsm-gebruik achter het stuur gevaarlijk is. Toch gebruikt nog 1 op de 4 Belgische bestuurder zijn gsm achter het stuur. Bovendien kan de politie enkel mensen op heterdaad betrappen. Dat maakt controle een erg moeilijke en arbeidsintensieve opdracht. 

Vooruit stelt voor om slimme camera’s in te schakelen voor het detecteren van gsm’s achter het stuur. Eenzelfde systeem gebruiken ze ook in Nederland en Australië. Een politieagent maakt dan op basis van die beelden de finale beslissing. Dat kan GDPR proof

  • alleen de politie verwerkt de beelden;

  • beelden zonder overtreding worden meteen gewist;

  • passagiers in het voertuig worden onherkenbaar gemaakt;

  • de politie ziet enkel foto’s van de overtreder. 

3. Duidelijke regels rond gebruik van e-steps

De e-step is een handig en duurzaam vervoermiddel voor korte afstanden en heeft zijn plaats veroverd in ons straatbeeld. Maar door de toegenomen populariteit van elektrische (deel)steps, vooral in grote steden, steeg het aantal ongevallen met e-steps gigantisch. In 2021 waren er ruim 1.000 ongevallen met gewonden met een e-step. 

Bron: VIAS

Vooruit legt zich daar niet bij neer. Federaal parlementslid Joris Vandenbroucke pleit er al langer voor om de e-step volwaardig te integreren in ons verkeer. Door ook voor e-steps bepaalde verkeersregels op te leggen, garanderen we de verkeersveiligheid en vermijden we meer letsels: 

  • een minimumleeftijd van 16 jaar; 

  • verboden op het voetpad;

  • e-steps mogen slechts door één persoon worden gebruikt.

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

4. Nultolerantie op alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is en blijft één van de grootste veiligheidsproblemen in het verkeer. Alcoholgebruik heeft door zijn verdovende werking een sterk effect op je rijskills: je reageert trager, je concentratie vermindert, je zicht neemt af en je inschattingsvermogen vermindert. Alcohol brengt je ook gemakkelijk in een overmoedige stemming, waardoor je meer risico’s neemt en je agressiever gaat rijden. 

Vooruit pleit voor een nultolerantie, want zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille, zoals nu is toegelaten, loop je 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval (met 0,8 promille is dit al 4,5 keer zoveel en met 1,5 promille zelfs 16 keer zoveel!). 

Voor professionele bestuurders geldt sinds 1 januari 2015 een lager toegelaten alcoholgehalte van 0,2 promille in het bloed. Het gaat om bestuurders van vrachtwagens, autobussen en chauffeurs van andere voertuigen die beroepsmatig personen vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan taxi’s en leerlingenvervoer.  Dit komt neer op een nultolerantie voor drinken en rijden. 

Zolang er geen alcoholslot is die de combinatie van het gebruik van alcohol en rijden onmogelijk maakt, stellen we voor om de regeling voor professionele bestuurders uit te breiden naar alle bestuurders. 

5. Rijbewijs met punten

Wegpiraten die overtreding na overtreding maken, komen daar nu nog te makkelijk mee weg. 45% van de bestuurders wordt na een eerste veroordeling voor een verkeersmisdrijf opnieuw veroordeeld. 30% daarvan zelfs binnen het jaar. Dat blijkt uit een studie van VIAS in 2019

De hardnekkige overtreders zijn meestal ook de gevaarlijkste. Bestuurders die hun rijbewijs kwijt zijn, maar liefst 86%, gaan het vaakst en snelst opnieuw in overtreding. 

In het regeerakkoord staat zwart op wit dat we het aantal verkeersdoden tegen 2030 moeten halveren. Om dat te bereiken, wil Vooruit een rijbewijs met punten invoeren. Het rijbewijs met punten zorgt ervoor dat een overtreder naast zijn gewone straf ook strafpunten krijgt. Het aantal strafpunten is dan afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Wie te veel punten ‘verzamelt’, raakt zijn rijbewijs kwijt. 

Het rijbewijs met punten ligt al sinds 1990 op tafel en 22 andere Europese landen maken er al gebruik van. Vooruit wil daar dringend werk van maken. 

6. Een algemene snelheidslimiet van 30km/u in bebouwde kom

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht pleit voor meer verkeersveiligheid in de bebouwde kom. "Ruim 1 op de 3 verkeersdoden is een fietser of voetganger. Dat laat de verkeersveiligheidsbarometer van Vias zien. Elke week sterft in Vlaanderen 1 fietser in het verkeer. Ik vind dat enorm onrustwekkend. Ik krijg ook dagelijks enorm veel berichten van ouders die zich niet veilig voelen met hun kinderen in het verkeer. Veilig met je kinderen te voet of met de fiets naar school gaan? Dat moet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zijn."

In Vlaanderen is nu de algemene snelheidslimiet binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur. Daarvan kan worden afgeweken. Op belangrijke autowegen kan die maximumsnelheid zelfs nog opgetrokken worden tot 70 kilometer per uur.

“Waar zoveel verkeer samenkomt, moeten fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat je overlevingskansen bij een ongeval aan 30km/u veel hoger ligt dan bij 50km/u.

Daarom strijd ik met Vooruit voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. De mogelijkheid om daarvan af te wijken tot maximaal 50 kilometer per uur blijft bestaan. We maken daar nù werk van. Voor ons is verkeersveiligheid een topprioriteit”, besluit Annick.

7. Maximaal conflictvrije kruispunten

Overstekende fietsers, voetgangs en afslaande voertuigen die op hetzelfde moment een groen licht krijgen op een kruispunt, dat zorgt voor chaos. Het dramatisch ongeval in Antwerpen vorig jaar, waar 2 meisjes op hun step om het leven kwamen, maakte dat opnieuw pijnlijk duidelijk. 

Het ongeval gebeurde op een kruispunt dat niet langer conflictvrij was. Dat zien we niet alleen in Antwerpen. In Vlaanderen hebben 1703 kruispunten verkeerslichten. Toch zijn slechts 272 van die kruispunten volledig conflictvrij. Vooruit pleit ervoor om alle kruispunten met verkeerslichten zo snel mogelijk en maximaal conflictvrij te maken. Zo kunnen we heel wat ongevallen voorkomen. 

8. Automatische snelheidsbegrenzing in de wagen

Overdreven snelheid is nog steeds de grootste killer in het verkeer: snel rijden is de oorzaak van 30% van alle dodelijke ongevallen. Daarom moet er op Europees niveau regelgeving komen die alle nieuwe automodellen verplicht uitrust met een ISA-systeem (Intelligent Speed Assistance). Dit systeem detecteert de geldende snelheidsbeperking op een bepaalde rijstrook en remt de auto af om de toegestane snelheid te respecteren. 

Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.