Nieuws

LOKAAL: Zelzate Op de koffie bij schepen Luc Van Waesberghe

Elle De Kuyper

Thursday 31

March 2022 21:51

Naar goede gewoonte ging onze reporter en huisfotograaf, Pascal Meyvaert, op de koffie bij schepen Luc Van Waesberghe. Het verslag van hun koffieklets pende Pascal voor ons neer.

Ik kom meteen tot de orde van de dag: het aartsmoeilijke dossier R4WO. Minister Demir heeft de omgevingsvergunning voor de werken op Zelzaats grondgebied geweigerd. Schepen Luc kraait geen victorie. Integendeel. Ik vraag hem om een woordje uitleg. 

Luc: “De minister heeft inderdaad de omgevingsvergunning voor de omvormingswerken geweigerd. Ik noem het de kroniek van een aangekondigde dood, helaas. Van bij ons aantreden, nu bijna 3 jaar geleden, heeft onze bestuursploeg haar bezorgdheden geuit over van de grote pijnpunten en problemen met dit dossier. Bij AWV wou men van geen wijken weten. Uiteindelijk heeft ook de Zelzatenaar zich voor de zomer zeer duidelijk uitgesproken tégen de omvormingsplannen R4WO zoals die toen op tafel lagen. De leefbaarheid, de lokale mobiliteit en onze gezondheid kwamen in dat plan nog heviger onder druk te staan. Bovenop de 2.408 bezwaarschriften van onze inwoners, volgende ook inhoudelijke negatieve adviezen en beoordelingen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, de milieuraad en de omgevingsambtenaar. Verschillende inwoners hebben zich terecht verenigd in actiegroepen en buurtcomité’s.

Na het negatieve advies van college heeft onze burgemeester meteen het initiatief genomen om alle fractievoorzitters, ook die uit de oppositie, uit te nodigen voor een goed inhoudelijk gesprek over dit belangrijke dossier. Onze burgervader heeft opgeroepen tot eenheid en heeft getracht iedereen achter eenzelfde standpunt te scharen. En dat is hem gelukt. Het is mede dankzij de inspanningen van Brent dat er op de gemeenteraad een zeer sereen en constructief debat werd gehouden over dit penibele dossier. Wat volgde, was een unanieme beslissing waarbij ALLE raadsleden, van alle partijen, meerderheid en oppositie, samen eendrachtig beslisten om een aantal voormalige buurtwegen niet af te schaffen. Hierdoor kon uiteindelijk geen omgevingsvergunning worden afgeleverd.

Bij Vooruit springen we echter geen gat in de lucht. We zijn natuurlijk heel opgelucht dat de vele inspanningen van onze actiegroepen en buurtcomité’s hebben geloond en dat een verdere uitholling van de (verkeers)leefbaarheid in onze gemeente werd vermeden. Maar er is tijd noch reden om ‘hoera’ te roepen. Integendeel. Een herinrichting van de R4 is dringend nodig. Maar dan in een en/en verhaal: én verkeersveilig én leefbaar voor Zelzate. Dat men de leefbaarheid van Zelzate onvoldoende in rekening bracht en dergelijke ingrijpende infrastructuurwerken wou uitvoeren zonder daarin de Zelzatenaren op een voldoende kwalitatieve manier te betrekken en zonder rekening te houden met onze bezorgdheden, is een grote gemiste kans.

De huidige infrastructuur voldoet niet aan de mobiliteitsnoden van vandaag en ook de onveilige zwarte (kruis)punten moeten zo rap mogelijk worden aangepakt. Daarom hebben we aan de minister gevraagd versneld prioritair werk te maken van de verkeersveiligheid op ons grondgebied. We blijven constructief en hebben de minister en De Werkvennootschap uitgenodigd om zo snel mogelijk opnieuw met ons rond de tafel te zitten om oplossingen uit te werken. Er ligt vandaag een schat aan informatie op tafel: de duizenden bezwaarschriften en negatieve adviezen bevatten alle issues, uitdagingen en items waarvan de Zelzatenaren wakker liggen. Hiermee kunnen we meteen aan de slag!

Het gemeentebestuur wil zo snel mogelijk een doorstart maken en zit klaar aan tafel om De Werkvennootschap en de verschillende betrokken ministeries te ontvangen om constructief verder te werken. Dit heeft het College van Burgemeester en Schepenen ook al aan minister Peeters laten weten. De timing van het volledige project R4WO hoeft niet in het gedrang te komen; de volledige omvormingswerken zouden al zeker tot 2030 duren. Als we vandaag starten met een nieuw, participatief traject voor Zelzate en een simultaan planproces, is het volgens ons absoluut mogelijk om binnen de vooropgestelde timing van het project een gedragen resultaat te bekomen en ook in Zelzate werk te maken van nieuwe infrastructuur die 100 jaar mee kan en waarvoor een breed draagvlak bestaat.”

Ik heb begrepen dat er vanuit het college ook nog andere initiatieven zijn genomen richting wegbeheerder AWV om de (verkeers)veiligheid op de R4 te verhogen. Wat hield dit precies in?

Luc: “In de Rijkswachtlaan en de Kanaalstraat/R4 zijn drie zebrapaden uitgerust met verlichting, waardoor ze veel veiliger zijn geworden voor de overstekende voetgangers en fietsers. Bezorgde ouders hadden daarop terecht aangedrongen. Op de R4 ter hoogte van de Emiel Caluslaan moeten dagelijks zeer veel kinderen van de basisscholen deze drukke ringweg over. De zichtbaarheid voor autobestuurders is in het donker of bij slecht weer beperkt. Door de nieuwe verlichting vallen deze oversteekplaatsen veel beter op. In de Rijkswachtlaan, waar drukbezochte winkels gevestigd zijn, steken zwakke weggebruikers voortdurend de drukke invalsweg over. Ook daar leek extra zebrapadverlichting ons zeker geen overbodige luxe. Het gemeentebestuur drong er bij het Agentschap Wegen en Verkeer en netwerkbeheerder Fluvius op aan om deze oversteekplaatsen uit te rusten met lichtpilaren. Ondertussen zijn de werken uitgevoerd. Dit is een mooie stap vooruit voor de verkeersveiligheid in onze gemeente.”

Ook de burgemeester heeft recent een initiatief genomen die de veiligheid van fietsers op de R4/Kanaalstraat moet verhogen. Kan je me daar iets meer over vertellen?

Luc: “Op het laatste veiligheidsoverleg (een maandelijks overleg dat de burgemeester in het leven heeft geroepen om allerlei soorten veiligheidsthema’s te bespreken n.v.d.r.) werd de onveilige situatie aan het fietspad op de R4 ter hoogte van de begraafplaats besproken. Zeer vaak staan daar vrachtwagens geparkeerd op het fietspad. Hierdoor moeten fietsers op de rijweg rijden om hun weg richting centrum verder te zetten. Onze burgemeester heeft daarom contact opgenomen met wegbeheerder AWV en hen gevraagd om zeer dingend werk te maken van een oplossing om de veiligheid van zwakker weggebruikers en fietsers drastisch te verbeteren. Hij heeft dit trouwens al eerder gedaan en om de plaatsing van paaltjes gevraagd, maar toen weigerde AWV hierop in te gaan omdat er dan onvoldoende bufferruimte zou overblijven. Onze burgemeester heeft in zijn nieuw verzoek aangedrongen op spoedige actie. Actie van de wegbeheerder is nodig!”

Bedankt voor de fijne babbel, Luc! Het voelt goed te weten dat onze bestuurders bekommerd zijn om de leefbaarheid en veiligheid van de Zelzatenaren. Merci!


Ga naar Elle De Kuyper
Over de Auteur

Elle De Kuyper

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant