Nieuws

LOKAAL: Zelzate Klein Rusland blijft!

Elle De Kuyper

Thursday 07

April 2022 11:22

Goed nieuws voor iedereen die van Zelzate en van Klein Rusland houdt. De ruim honderd jaar oude tuinwijk kan heropgebouwd worden. Het is tijd voor Klein Rusland 2.0! 

“Met de sanering van de Kuhlmann-site, het afdekken van de gipsberg en de sanering van het voormalige slibstort dat binnenkort een te bezoeken natuurgebied wordt, zijn alle argumenten die ooit tégen Klein Rusland pleitten nu definitief van tafel geveegd.” Klinkt het bij onze burgemeester Brent Meuleman. “Bovendien valt te verwachten dat bij de aanleg van een nieuwe en diepere tunnel de tunnelmonden verder uit elkaar zullen liggen en de connectie tussen Klein Rusland en Debbautshoek verbetert. We kijken uit naar het resultaat van het studiewerk van het Projectbureau Gentse Kanaalzone dat hierover meer duidelijkheid moet bieden.” vult onze schepen voor mobiliteit en ruimtelijke ordening Luc Van Waesberghe aan.

Ook de Vlaamse Regering ziet nu eindelijk in dat Klein Rusland een mooie plek is om te wonen. “Het vorige gemeentebestuur had Klein Rusland opgegeven en besloot er een kruis over te maken. De toenmalige Vlaamse Regering volgde die zienswijze. Wij konden echter niet aanvaarden dat zo’n mooie plaats om te wonen zou worden opgegeven en plaats zou moeten maken voor verder oprukkende industrie of wat men ook met de gronden van plan zou zijn geweest.”

Ook schepen Van Waesberghe zag meer dan voldoende redenen om wél te pleiten voor het behoud van de wijk. “De komende twintig jaar is in Vlaanderen nood aan 400.000 bijkomende woningen. De bevolkingsgroei neemt sterk toe. Ook het aantal alleenstaanden neemt toe. Ook in Zelzate, net als in alle andere Vlaamse gemeenten, is die woningnood er. We moeten dus heel bewust omgaan met onze ruimte, die steeds schaarser wordt. Het schrappen van een woongebied als Klein Rusland zou niet te rijmen vallen met de nood aan bijkomende (betaalbare) woningen.”

“Onze onophoudelijke pogingen tot constructief overleg en dialoog met de bevoegde ministeries hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.” zegt onze burgemeester. “Onze partij trekt waar mogelijk altijd de kaart van constructief overleg. Met schreeuwen en de boel oppoken bereik je zelden resultaat. We zijn zelf gaan pleiten bij de kabinetten van ministers Diependaele (wonen en erfgoed) en Demir (omgeving) voor het behoud van de wijk. Ook heb ik minister Peeters (mobiliteit) ontvangen in Zelzate en haar gewezen op het belang van het behoud van Klein Rusland.”

Vorige maand kwam dan uiteindelijk het verlossende nieuws uit Brussel. Klein Rusland mag en kan heropgebouwd worden. “De bestaande woningen zijn te oud en voldoen niet meer aan de normen en standaarden van vandaag. Het patrimonium zal moeten afgebroken worden en er zal een nagelnieuwe woonwijk moeten gebouwd worden. Een wijk van de toekomst. Een wijk die opnieuw minstens honderd jaar mee kan. We willen nu snel met alle betrokken actoren rond de tafel gaan zitten om een toekomstplan uit te tekenen. De jarenlang onzekerheid woog heel zwaar op de bewoners. Dat men een paar jaar geleden de wijk had opgegeven was een mokerslag voor diezelfde bewoners. Ik ben blij dat we resultaat hebben geboekt. Er is opnieuw perspectief. Opgeven en afbreken, zoals vroeger helaas wel vaker gebeurde, was gemakkelijker geweest. Maar dat is niet waar wij voor staan. Wij kiezen er altijd voor om vol te houden en op te bouwen. Daar hebben de Zelzatenaren recht op!” besluit een tevreden omgevingsschepen Luc Van Waesberghe.


Ga naar Elle De Kuyper
Over de Auteur

Elle De Kuyper

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant