Nieuws

LOKAAL: Wij zeggen "neen" tegen het woonproject Parkstraat

Christine Jacobs

Saturday 08

October 2022 11:50

Het woonproject Parkstraat in deelgemeente Terhagen heeft al meermaals op de dagorde van de gemeenteraad gestaan. Telkenmale heeft de Vooruit en Groen – fractie hierover kritische vragen gesteld. We hebben onvoldoende informatie gekregen over de te herbossen percelen en of deze wel degelijk het statuut van bos-of parkgebied blijven behouden. Bovendien hebben we geen duidelijkheid gekregen over welke percelen het juist gaat.

Het RUP “Kloosterstraat” (waarin de Parkstraat gesitueerd is) heeft vorige legislaturen al een hele weg afgelegd. Dit wil echter niet zeggen dat elke vierkante meter ervan moet vol gebouwd en/of verhard worden. Gezien de klimaatverandering is het geen optie meer om alle resterende open ruimte vol te bouwen. Bovendien blijkt uit de watertoetskaart dat dit gebied gelegen is in “mogelijk overstromingsgevoelig gebied”. Er kan dus eigenlijk niet gegarandeerd worden dat het hemelwater voldoende kan opgevangen worden.

Het aantal van 63 wooneenheden dat hier voorzien wordt is volgens onze fractie dan ook niet meer te verantwoorden.  Wij pleiten dan ook voor kleinschaligere projecten met voldoende open ruimte (wateropvang) en met een aantal betaalbare woningen.


Ga naar Christine Jacobs
Over de Auteur

Christine Jacobs

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant