Nieuws

LOKAAL: Schepers gaat strijd aan met verkeersonveilige werven

Vooruit Hasselt

Wednesday 15

December 2021 12:44

Hasselt is een aantrekkelijk stad voor gezinnen en bedrijven. Er wordt veel geïnvesteerd en dus ook veel gebouw en verbouwd. Dat brengt natuurlijk we veel werkverkeer met zich mee. Schepen van Mobiliteit, Marc Schepers, wil dan ook graag inzetten op een betere verkeersveiligheid rond de werken.

De aanpak via een Minder Hinder Plan (MHP): Bij grote bouwwerken, zeker in de binnenstad en schoolomgevingen, vragen we aan de aannemer om een MHP te voorzien. Hierin staat beschreven hoe de aannemers zijn werk zal organiseren en welke maatregelen ze nemen om de hinder van de bewoners te minimaliseren. Dat gaan over het routes van het werfverkeer tot het schrijven van de bewonersbrieven. – deze plannen worden dan besproken met de dienst mobiliteit en de hulpdiensten.

Een andere oplossing is het Werfcharter (WC). Dat is een initiatief van de Bouwunie, de Confederatie Bouw, Fema en de stad Hasselt. Het is een engagementsverklaring waarin ze verklaren bij te dragen aan een maximale, leefbare en verkeersveilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de stad.

Echter, het MHP en het WC zijn nog te vrijblijvend. Vaak wordt het goed opgevolgd, maar we merken dat onderaannemers en/of leveranciers niet altijd goed op de hoogte zijn van gemaakte afspraken of zich ze er simpelweg niet aan houden. Dat zorgt vaak voor gevaarlijke situaties: vrachtverkeertijdens begin- en einduren school. Tientonners door de winkelstraten, vermijdbare verkeersopstoppingen tijdens de spits, …

Gezien verkeersveiligheid onze prioriteit is, hebben we ons voorgenomen het Minder Hinder Plan nu te verankeren in ons vergunningenbeleid via onze kwaliteitsmeter. Maw: bij een vergunningsaanvraag zullen we – voor dossiers op gevoelige plekken, grotere dossiers en dossier met een belangrijke impact - het aanwezig zijn van een MHP in het dossier en de inhoud ervan, stevig mee laten wegen in de kwaliteitsbeoordeling van vergunningsdossiers. Evenals zullen we in de omgevingsvergunning bijzondere voorwaarden opnemen zoals bv het organiseren van een startvergadering bij de start van de werken en het maken van een overeenkomst tussen stad en bouwheer rond het Minder Hinder Plan met de nodige afspraken evenals waarborg- en boeteclausules.  Ook op het vlak van controle en handhaving van een veilige werforganisatie en de impact op de omgeving zullen we nauwer toekijken. De praktische uitwerking wordt momenteel verder bekeken door onze diensten.  

In diezelfde context werken, in het kader van ons project veilige schoolomgevingen, we ook aan het concept van vrachtwagenvrije schoolomgevingen.  Het komt er op neer dat we als variant op de schoolstraat, tijdens het begin en einde van de school een verbod willen instellen op zware voertuigen. We onderzoeken hier de haalbaarheid en mogelijkheden.  Dit moet per schoolomgeving beoordeeld worden op haalbaarheid.  Zo moeten er steeds “veilige uitwijkmogelijkheden” zijn voor vrachtwagens die zich aanmelden op het ogenblik van een passageverbod.

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant