Nieuws

LOKAAL: Weer een stapje dichter bij een vernieuwde stationsomgeving

Vooruit Hasselt

Tuesday 10

May 2022 11:23

Dit stadsbestuur pakt de druk bezochte stationsbuurt grondig aan. “We geven het de nodige opwaardering waarmee de aantrekkelijkheid van dit unieke stadsdeel verhoogd wordt. Het wordt eindelijk een plek die onze provinciehoofdstad waardig is”, aldus schepen van stadsontwikkeling Marc Schepers. “Er werd daarom een concreet plan uitgewerkt om de buurt verkeersveiliger en groener te maken. Naast de herinrichting van de publieke ruimte wordt er in het plan eveneens aandacht besteed aan een invulling die de beleving van de plek moet verhogen en ze aangenamer moet maken.”

 

Visie én actie

Om van de stationsomgeving die aangename en gezellige buurt te maken, werd er eerst en vooral een visie ontwikkeld. “Op basis van vorige masterplannen, bevragingen en vele participatiesessies werd er voor deze buurt een visie ontwikkeld waar de Hasselaar fier op kan zijn.” Deze visie werd neergeschreven in een nieuw masterplan.

 

Schepers wil het echter niet bij een visie alleen houden. “We willen actie ondernemen - en liefst snel. We gaan dus een stapje verder en verankeren onze visie meteen in een ruimtelijk uitvoeringsplan.” Waar een masterplan beschrijft wat er zou moeten gebeuren, legt zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan concreet vast waar wat kan verwezenlijkt worden en hoe. “Denk aan concrete afspraken inzake mobiliteit of de regels inzake bouwvolumes. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan legt juridisch vast wat er in de toekomst moet gebeuren en maakt dus dat we onze visie sneller kunnen uitvoeren.”

 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu dinsdag voorgesteld op de gemeenteraad. “We zitten ondertussen niet stil. Momenteel zitten we namelijk aan tafel met enkele cruciale partners. Zo praten we met de NMBS en Infrabel over het nieuwe stationsgebouw en het nieuwe stationsplein. Met De Lijn wordt het busstation besproken en projectontwikkelaars geven we meteen onze nieuwe krijtlijnen mee.”

 

 De ambitie? (Verkeers)veiliger, groener en aantrekkelijker!

Schepers wil van deze buurt – die loopt van de Bampslaan tot over de Singel- terug een aantrekkelijk stadsdeel maken waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Dat zal in de eerste plaats gebeuren door het publieke domein duidelijker, verkeersveiliger en groener in te richten. 

 

“Deze stationsbuurt is natuurlijk hét mobiliteitsknooppunt van Hasselt én Limburg, een plek waar bijzonder veel verkeer samenkomt”, begint Schepers. “Verkeersveiligheid is uiteraard onze prioriteit, om die reden worden in het nieuwe plan de verkeersstromen op de meest veilige en de meest duidelijke manier georganiseerd. De focus ligt op het openbaar vervoer en de zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers).”

 

Het drukke stationsplein krijgt een make-over: “het busstation krijgt een aparte plek waardoor er aan de voorkant van het stationsgebouw ruimte ontstaat voor een gezellig groen pleintje. Vanuit deze nieuwe groene ontvangstruimte creëren we duidelijke en verkeersveilige routes voor fietsers en voetgangers. In de hele stationsomgeving zal sterk worden ingezet op die fiets- en wandelroutes. “Zo wordt de Bampslaan opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en wandelaars én met meer groen. Het zal dé entree worden van de stationsbuurt en natuurlijk in de andere richting ook naar de binnenstad.” De bijkomende fiets- en wandelverbindingen beperken zich niet tot de stationsbuurt, maar maken aansluitingen met de hele stad. “Denk aan de fietsbrug over sporen. Via deze brug krijg je vanuit Runkst een veilige fietsroute naar Park H, met tussenstops in de Blauwe Boulevard en de 11de linie site.”

 

Bereikbaarheid blijft ook in deze buurt het uitgangspunt. “Elk vervoersmiddel krijgt een eigen veilige plek. Ook de auto. Bewoners en handelaars – en hun klanten-  kunnen er nog steeds met de wagen terecht en voor de vele reizigers voorzien we een kiss&ride-zone.” De inrichting beschreven in het nieuwe plan anticipeert bovendien op Spartacus. “Het plan werd zo opgemaakt dat eens er beslissingen vallen inzake het Spartacus dossier, deze hier vlot in kunnen worden opgenomen.”

 

Groen

Samen met de herinrichting van de publieke ruimte -met als doel meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers - wordt het straatbeeld opgefleurd met extra groen. “Denk aan bomen, aan beplanting of aan mooie bloembakken. Maar evenzeer aan groengevels of groendaken. Als kers op de taart zorgen we voor een groot buurtpark van 2 ha ter hoogte van de Grote Breemstraat, waarin we tal van buurtfuncties onderbrengen.” De aanwezigheid van deze bijkomende natuur draagt niet enkel bij aan de aantrekkelijkheid van de buurt, het is tevens een manier om de effecten van de klimaatverandering te drukken. “We zorgen op deze manier voor gezondere lucht en extra verkoeling in de zomer.” 

 

Beleving voor bewoners en bezoekers

In het plan wordt er natuurlijk ook naar de invulling van de buurt gekeken. “In deze buurt willen we een mix van functies onderbrengen: een combinatie van wonen, ondernemen en recreatie.” Het aantal nieuwe woonprojecten wordt beperkt. “Bij omgevingsvergunning aanvragen waken we er streng op dat de toekomstige projecten op maat van de Hasselaar én van de buurt zijn”, stelt Schepers. Hij verwijst hier naar het recent gewijzigde vergunningenbeleid waar betaalbaarheid en groen centraal staan. “Iedereen moet in Hasselt kunnen wonen. We vragen daarom uitdrukkelijk aan de ontwikkelaars om betaalbare wooneenheden, verschillende typologieën en meer groen te voorzien.”

 

Schepers wil bijkomend ook een breed arsenaal van ondernemingen onderbrengen in de buurt. “We willen creatief en inspirerend ondernemerschap aantrekken. Een mix van zaken en diensten die matchen met het DNA van de buurt, die zorgen voor interactie met de buurt en zo ook voor beleving. ” Ook wordt er sterk ingezet op recreatieve ruimtes, denk aan leuke ontmoetingsplekken, indoor evenementenlocatie en plek voor de jongeren. “Door deze mix van functies én publiek – zowel overdag als na de kantooruren- brengen we terug leven in de buurt. Die beweging verhoogt er meteen ook de (sociale) veiligheid.”

 

“Het is voor dit stadsbestuur ook cruciaal dat de stationsbuurt een veilige omgeving is. Leefbaarheid is een belangrijk element in de aantrekkelijkheid van deze buurt. We zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe ingrepen de buurt een dynamische schwung kunnen geven. Zo krijgt onze stationsbuurt de allure die hoort bij een toegangspoort voor Limburg en Vlaanderen. We zijn enorm tevreden dat we in dat opzicht een historische stap kunnen nemen,” aldus burgemeester Steven Vandeput. 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant