Nieuws

LOKAAL: Vooruit Tienen maakt statement tegen cultuur van aankondigingspolitiek en gebrek aan participatie

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Thursday 27

April 2023 22:16

Op de gemeenteraad van 27 april lag het Masterplan “Stadshart Tienen” ter goedkeuring voor. Zoals in veel dossiers vond het huidige bestuur het opnieuw nodig al te communiceren in de pers alvorens een brede overeenstemming te zoeken, alvorens de nodige inspraak toe te laten, alvorens het democratische debat aan te gaan. 

Vooruit Tienen wenst deze cultuur van aankondigingspolitiek en vooral het gebrek aan participatie aankaarten. We trekken dan ook aan de noodrem en maken dit duidelijk met een eenmalig statement tijdens de gemeenteraad en heeft daarom de zitting verlaten.

Niet omdat we niet rond de tafel willen zitten. Integendeel. Net om te onderstrepen dat we voor een dossiers als deze een veel bredere basis nodig hebben tussen alle gemeenteraadsleden, alle ambtenaren maar vooral ook met alle Tienenaren!

Lokale politiek dient op een andere manier te gebeuren, met een open en kritisch debat, zeker als het zulke grote en dure projecten betreft en onze stad op dit moment heel wat andere uitdagingen heeft.

De huidige meerderheid heeft de onhebbelijke gewoonte om reeds voorafgaand aan de gemeenteraad bepaalde agendapunten te communiceren. Daarmee lopen ze voorbij aan de bedoeling van een gemeenteraad waar eerlijk en kritisch en constructief gedebatteerd moet worden. Door te doen alsof dergelijke dossiers reeds beslist zijn, negeert men de democratie en negeert men de mening van de inwoners.

“Dit is niet de eerste keer." In zo goed als elk dossier loopt deze meerderheid gewoon voorbij aan de mening van de oppositie. Zelfs bij constructieve voorstellen negeert men gewoon onze inbreng. Ook in het voorliggend Masterplan “Stadshart Tienen” moeten we helaas weer vaststellen dat men hierover geen enkel debat wenst. Dat men gewoon zijn idee door wil duwen. Onbegrijpelijk dat men dergelijk megalomaan project nu naar voren schuift. Een toekomstvisie hebben mag zeker, maar het wordt wel tijd dat men een visie heeft en acties onderneemt voor de echte prioriteiten en uitdagingen waar onze stad vandaag mee geconfronteerd wordt," aldus fractieleider Nele Daenen.

Met een kostprijs van (finaal waarschijnlijk) meer dan EUR 15 miljoen, kunnen heel wat andere noodzakelijke investeringen gebeuren in ons openbaar domein, in de heraanleg van voet- en fietspaden, in onze wegenis, in jeugd- of sportinfrastructuur. Dat is ook waar de Tienenaar naar vraagt. Er zijn wel degelijk werken en aanpassingen nodig aan ons stadhuis, maar die zijn van een andere grootteorde dan wat men er nu van maakt.

Door op deze manier aan politiek en lokaal bestuur te doen negeert men de mening van de Tienenaar. Er heerst in de huidige meerderheid een cultuur van non-debat en non-participatie. Dat men op de gemeenteraad politieke spelletjes wil spelen, daar zijn we ons al langer bewust van. Maar dat men de mening van de inwoner gewoon naast zich neerlegt, dat men hen niet betrekt, dat is een totaal verkeerde werkwijze.  We zijn dan ook niet verbaasd dat er voor zo wat elk project dat men wenst te realiseren, heel wat tegenkanting komt. De actiegroepen die telkens opnieuw opgericht worden zijn bijna niet meer te tellen. 

Lokale politiek begint net met te luisteren naar mensen. 
Met rekening houden met andere meningen. 
Met de Tienenaar te betrekken in het nemen van beslissingen en het uitbouwen van onze Stad.

Om die cultuur van non-debat en schijnparticipatie aan te kaarten, maakte de fractie van Vooruit Tienen een duidelijk statement tijdens de gemeenteraad van 27 april. Na eerst onze bedenkingen en bekommernissen over het Masterplan “Stadshart Tienen” mee gegeven te hebben, uitten we expliciet ons ongenoegen over de wijze waarop deze meerderheid aan politiek wenst te doen. 

 

Dit helpt onze stad niet vooruit! 

Dit helpt de Tienenaar niet vooruit!

Voor ons kan en moet het op een andere manier!

 

 

Nele DAENEN 

Fractieleider Vooruit

+32 472 69 65 54


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant