Nieuws

LOKAAL: Vooruit Tienen: het Vianderdomein verdient meer aandacht.

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Wednesday 15

March 2023 15:39

Naar aanleiding van de recente start van de procedure van onteigening in het kader van het project Tiense Watervelden, wilt Vooruit Tienen toch graag even terugkomen op de intenties en beloftes rond een andere groene parel van onze stad, het Vianderdomein.

Bij het begin van de huidige legislatuur gaf de huidige meerderheid te kennen dat sterk zou worden ingezet op een opwaardering van het Vianderdomein. Naar aanleiding van de volksbevraging in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd de opwaardering van het Vianderdomein als één van de belangrijkste prioriteiten naar voren
geschoven.

Het werd zelfs omschreven als één van de topprioriteiten. Meer nog de partij van onze burgemeester had tijdens de campagne van de lokale verkiezingen in 2018 zelfs de wens om hier een zwemvijver uit te bouwen…en heeft hier menige kiezers gepaaid met
dit voorstel.

Nu we weten allemaal wat de huidige coalitie bedoelt met topprioriteiten en hoe ze daar in de praktijk mee omgaan, maar ik citeer even letterlijk uit hun meerjarenplan.

"Heel concreet wenst het stadsbestuur dat het Vianderdomein de nieuwe hotspot van Tienen wordt. Het moet een duurzame natuurlijke omgeving met ecologische waarde worden waar bovendien een recreatief programma wordt ontwikkeld, waar de inwoners opnieuw de
heilzame kracht van het openluchtleven kunnen ervaren in hun directe woon- en leefomgeving."

In februari 2022 werd er via een open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester een een studieopdracht gelanceerd voor opmaak Masterplan voor herwaardering Vianderdomein. Een opdracht van EUR 60.000. Maar sinds medio 2022 is het daar relatief stil over.

En gezien de uitgedrukte intenties voor het project Tiense Watervelden in Goetsenhoven (een project op misschien langere termijn), hadden wij met de fractie Vooruit graag geïnformeerd of de initiële intenties voor de opwaardering van het Vianderdomein tot de hotspot van Tienen, zoals het door de coalitie zelf is aangeduid, of deze nog overeind blijven en wat we daarvoor in de komende maanden en in deze legislatuur nog mogen verwachten?

Het antwoord schepen Bergé:

Op di 28 februari 2023 werd het studiebureau voor opmaak masterplan Viander eindelijk aangesteld. Een jaar later dan voorzien omwille van vertraging in de procedure.

De reactie van onze fractieleidster Nele Daenen:

"Spijtig dat dit zo lang heeft moeten duren want in de procedure was nochtans voorzien om in mei 2022 het bureau aan te duiden. Deze procedure heeft wel heel lang geduurd. Eigenlijk een gemiste kans voor deze legislatuur want dit betekent dat we eind deze legislatuur een masterplan hebben maar er nog geen sprake is van uitvoering. Jammer!"


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant