Nieuws

LOKAAL: Vooruit stemt tegen de wijziging van het organigram

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Friday 25

February 2022 15:15

Tijdens de laatste gemeenteraad, op 24 februari 2022, stond de voorstelling van de wijziging van het organigram van de administratie van Stad Tienen en het OCMW op de agenda.  Dit ondanks de negatieve adviezen van de vakbondsorganisaties over het tot stand komen van statuten voor de topfuncties en niet voor de lagere functies . Hierdoor zou men een duidelijke ongelijkheid creëren binnen de organisatie. Ondanks deze negatieve adviezen gaat de stad Tienen tot onze verbazing toch verder met deze wijziging. 

Daarenboven investeert de stad meer in topfuncties en te weinig in de uitbouw van uitvoerende functies waardoor we vrezen voor een organisatie op twee snelheden en dit ten koste van de noodzakelijke dienstverlening voor de burger. 

We blijven vanuit Vooruit dan ook aankaarten dat er meer respect en aandacht moet zijn voor het welzijn van het personeel. We vangen hierover helaas alleen maar meer signalen op dat dit nodige respect ontbreekt.

“We hebben deze wijziging van het organigram niet goedgekeurd”, zegt Nele Daenen, “meer nog we, vroegen om het agendapunt van de agenda te halen aangezien de vakbonden een duidelijk negatief advies hadden gegeven. Dit meer bepaald met betrekking tot hun bemerkingen over de statuten van uitsluitend de topfuncties. Naast het feit dat men ons deze adviezen pas 1 dag voor de gemeenteraad heeft  bezorgd en dat men eerder beweerde dat er geen vuiltje aan de lucht was,  zijn we ook enorm verbaasd dat de meerderheid (ondanks deze negatieve adviezen) toch gewoon verder gaat met dit dossier en de specifieke wijzigingen. Dit geeft aan hoeveel men met het personeel inzit.” 

Daarenboven zien we dat de stad vooral een structuur uitbouwt met heel wat hogere functies en te weinig voorziet in een uitbouw en ondersteuning van uitvoerende functies . Hierdoor vrezen we dat de organisatie op twee snelheden zal lopen. Dit ten koste van de dienstverlening voor de burger. We zijn immers van mening dat het veel belangrijker is om te zorgen voor meer en voldoende medewerkers die instaan voor de uitvoering van de taken en de prioriteiten die de Tienenaar (bij de burgerbevraging) heeft opgelijst. Door quasi enkel in te zetten op een bovenstructuur zal dit volgens ons onvoldoende kunnen gebeuren. Dit zijn ook exact de signalen die we opvangen van de medewerkers zelf. 

“Als je de nieuwe structuur van bijvoorbeeld de technische dienst bekijkt zien we vooral een zware bovenstructuur maar geen extra inzet op meer arbeiders. We hebben eerder de indruk dat de stad hier duidelijk een beleidskeuze maakt om op termijn meer te gaan uitbesteden. We vrezen dan ook voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken want ook uitbestede werken dienen opgevolgd en gecontroleerd te worden”, aldus Nele Daenen. 

Door letterlijk te stellen dat men eerst moet inzetten op “hersenen” toont men dat men totaal geen respect heeft voor de medewerkers die zich dagelijks keihard inzetten voor onze stad.

Tot slot onderstrepen we nogmaals het belang van respect.

Men is bij de uiteenzetting van het plan niet te beroerd om te stellen dat men eerst inzet op “hersenen”. Dat zorgt intern voor heel wat onrust en is zo een regelrechte slag in het gezicht van die vele medewerkers die zich elke dag keihard inzetten voor onze stad. Dat is totaal respectloos. Zeker omdat ze ons in de recente covid periode hielpen om de stad te laten blijven draaien. 

De suggestie tijdens de gemeenteraad of men zelf wel goed weet welke taken de medewerkers dag in dag uit uitvoeren en of men misschien zelfs al eens mee “op route” is geweest, antwoordt men dat dit niet de taak is van een schepen of burgemeester.  Dit toont voor ons aan hoeveel men in zit met mensen.

Het allerbelangrijkste om in een organisatie zoals een grote stad als Tienen tot resultaten te komen, is de nodige aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Als je als stad een transitie wil inzetten is het van erg groot belang dat je de eigen mensen binnen je organisatie helemaal mee hebt. 

Om die reden benadrukte onze fractie bij monde van fractieleider Nele Daenen nogmaals aan de voltallige meerderheid hoe belangrijk het is om rekening te houden met de mensen achter de verschillende diensten en functies. Maar vooral om er voor te zorgen dat men iedereen mee heeft en dat men het nodige respect aan de dag legt.

Alleen zo zullen de geplande aanpassingen een succes kunnen worden.

Nele DAENEN

Fractieleider Vooruit

+32 472 69 65 54

Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant