Nieuws

LOKAAL: Vooruit-schepen Arno Aerden uit Essen is kandidaat voor het Vlaams parlement

Vooruit Lokaal

Tuesday 16

April 2024 15:52

De jonge Essense schepen Arno Aerden (34) staat op de zevende plaats van de Vooruit-lijst voor de Vlaamse verkiezingen op 9 juni. Hiermee hoopt Vooruit ook de stem van de Noorderkempen te laten klinken in het Vlaams parlement. Aerden zegt met trots en volle overtuiging de uitdaging aan te gaan.

Aerden is 34 jaar en vader van twee zoontjes. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als gemeenteraadslid en is sinds 2019 schepen voor jeugd, kinderopvang, ruimtelijke ordening, wonen en juridische aangelegenheden. Hij begon zijn loopbaan als advocaat aan de Antwerpse balie en is momenteel jurist bij een sociaal verzekeringsfonds.

Sterkere kinderopvang en betere ondersteuning sport- en jeugdverenigingen

Gevraagd naar zijn beleidsprioriteiten, benadrukt Aerden in de eerste plaats de noodzaak van een sterkere kinderopvang, met onder andere een pleidooi voor minder kinderen per begeleider. “Als schepen en jonge vader weet ik dat ouders voor hun kind vaak moeilijk een plaats vinden in de kinderopvang. Ik zie en hoor ook dat de kinderbegeleiders het vaak zwaar hebben: er zijn gewoon te veel kinderen per begeleider. Dit is uitputtend voor de begeleiders én slecht voor de kinderen. Er moet dan ook dringend meer geïnvesteerd worden in kinderopvang.”

Daarnaast vindt Aerden dat sport- en het jeugdverenigingen een betere ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid verdienen. Sport- en jeugdverenigingen kampen vaak met uitdagingen rondom hun infrastructuur. Met meer en betere ondersteuning moeten sport- en jeugdverenigingen kunnen blijven functioneren als belangrijke sociale en sportieve ontmoetingsplaatsen. “In Essen voorzien we daarom al belangrijke investeringsmiddelen. Dat is goed, maar eigenlijk moet ook de Vlaamse overheid daarin meer ondersteuning bieden,” zegt Aerden.

Ook verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda

Ook uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid staan hoog op de politieke agenda van Aerden, met specifieke aandacht voor gevaarlijke kruispunten op gewestwegen zoals in Essen de kruising van de Antwerpsesteenweg met de Mertensdreef en de Sint-Jansstraat én de noodzaak van investeringen in veilige fietspaden langs gewestwegen (zoals bv. het Spijker in Essen). Aerden ziet een directe rol voor de Vlaamse overheid in het realiseren van deze verbeteringen en nam alvast zelf het initiatief als schepen voor ruimtelijke ordening.

“Ik kijk enorm uit naar de verkiezingen in juni én naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober." Wie de Essense lijst van Vooruit in oktober zal aanvoeren wil hij nog niet kwijt. "We gaan met een sterk team naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat kan ik al wel verklappen!" besluit Aerden.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant