Nieuws

Vooruit met Tielt-Winge in 6 thema's

Vooruit Tielt-Winge

Wednesday 22

November 2023 20:53

Beste Tielt-Wingenaar,

Hoe wil jij vooruit met Tielt-Winge?

We lanceren hier 6 thema's waarmee we aan de slag willen na de verkiezingen van 2024. We willen van Tielt-Winge de parel van het Hageland maken en onze ambitie is groot, waarom niet de beste gemeente van Vlaanderen? 

Welke 6 thema's dat zijn kan je hieronder lezen. Maar we willen dit doen door naar jullie te luisteren en daarom vragen we jullie mening. Welke thema vind jij belangrijk, of heb je nog andere suggesties laat het ons hier weten

Wonen en leven

Vooruit wil werk maken van een woon(beleids)plan dat de leidraad moet worden voor de ruimtelijke ordening in Tielt-Winge. We willen Tielt-Winge niet de voorstad van Leuven laten worden, maar wel de parel van het Hageland.

Een ruimtelijke ordening waarmee we durven out-of-the-box denken, waarmee we samen naar oplossing zoeken voor de ruimtelijke uitdagingen. Een beleid dat ervoor zorgt dat jongeren in Tielt-Winge kunnen blijven wonen, dat je oud kan worden in je eigen gemeente.

(Verkeers)veiligheid

We moeten op vlak van verkeersveiligheid, inrichten van wegen, fietspaden ambitieuzer durven zijn. Onze wegen moeten we zo inrichten dat het duidelijk is hoe snel je er mag rijden, fietswegen zijn fietswegen en moeten zo ingericht worden dat ze comfortabel zijn voor de fietser, maar ook dat er geen auto’s kunnen rijden, fietspaden moeten voldoende breed.

Ontspanning en cultuur

Met Vooruit willen we werk maken van ons cultuuraanbod. We maken werk van een nieuwe cultuurzaal die De Maere, moet vervangen en ons moet toelaten om Tielt-Winge op cultureel vlak terug op de kaart te zetten. Geen cultuurtempel om de concurrentie met Den Egger in Scherpenheuvel of De Kruisboog in Tienen aan te gaan, maar wel een modern gemeenschapscentrum op maat van Tielt-Winge. 

We brengen de noden van onze verenigingen en inwoners in de kaart en gebruiken deze om te investeren in onze openbare infrastructuur, onze zalen, maar ook in onze sport verenigingen en infrastructuur en nieuwe initiatieven op poten durven zetten.

Sociaal

Een gemeente waar je er bent voor mekaar, waar iedereen voor mekaar zorgt, waar de sterke schouders mee zorgen voor de minder sterke, waar wie hulp nodig heeft deze ook krijgt, dat is wat wij willen. Ons lokaal dienstencentrum Zonnedries, kinderopvang het Elfenhuisje, IBO Sjoko-tof spelen een belangrijke rol in onze gemeente en dat moet zo blijven.

Goed bestuur 

De politiek moet meer luisteren naar zijn inwoners. Elke verkiezingscampagne komt dit wel terug, maar we gaan hier ook echt werk van maken. Communicatie in 2 richtingen. Vanuit de gemeente en het bestuur moeten we veel sneller en duidelijker communiceren en dit op een duidelijk voor iedereen begrijpbare manier. We moeten ook in overleg gaan met onze verenigingen en organisaties en hen maximaal ondersteunen. Onze kermissen in alle deelgemeentes, Omloop het Hageland, Summer Sweetness, Sint Maartens Vuur, Houwaartse wijnloop, ... en de vele andere initiatieven van onze inwoners brengen mensen samen en moeten we volop ondersteunen.

Klimaat en milieu

Dat we voor grote klimaatuitdagingen staan zal voor niemand meer verbazen. Ook lokaal moeten we ons deel doen. Tielt-Winge ondertekende het burgemeenstersconvenant2030 en engageerde zich om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Hoog tijd om daar werk van te maken, maar op een realistische en sociaal verantwoorde manier.

 

 


Ga naar Vooruit Tielt-Winge
Over de Auteur

Vooruit Tielt-Winge

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant