Nieuws

LOKAAL: Vooruit Mechelen wil gratis zelftesten voor kwetsbare Mechelaars en kinderen

Thursday 20

January 2022 11:02

Zelftesten zijn cruciaal in de nieuwe teststrategie van de verschillende hogere overheden, bij de bestrijding van het coronavirus. Op die manier willen die overheden de druk op de testcentra en de impact op het onderwijs en de economie beperken. Voor veel Mechelaars betekent de aankoop van dergelijke zelftesten echter een ferme hap uit het budget. Vooruit roept het Mechels stadsbestuur, in navolging van Kortrijk, dan ook op om zelftesten gratis aan te bieden aan kwetsbare Mechelaars en ouders met schoolgaande kinderen, die het financieel niet breed hebben.

Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben via de apotheek tweewekelijks recht op vier zelftesten per gezinslid, aan 1 euro per test. Toch is dit voor veel mensen die het financieel moeilijk hebben nog steeds te duur. “Eerst en vooral weten te weinig mensen dat ze recht hebben op deze goedkopere testen. De stad moet mensen zoveel mogelijk informeren over hun rechten. Daarnaast roepen wij het stadsbestuur op om hen voor wie de testen nog te duur zijn, een extra duwtje in de rug te geven om zich regelmatig te laten testen. In Kortrijk voert men een dergelijk systeem in. Wij roepen Mechelen op om te volgen,” aldus fractieleider Thijs Verbeurgt.

 

“Willen we onze scholen open houden en onze testcentra en ziekenhuizen zoveel mogelijk beschermen tegen de vloedgolf van de omikronvariant en nog volgende varianten, dan zijn zelftesten een zeer nuttig hulpmiddel”, zo stelt gemeenteraadslid Farid Bennasser, zelf ook dokter. “De besmettingen nemen pijlsnel toe door de nieuwe variant en het virus blijft gevaarlijk voor kwetsbaren en ouderen. Het zou goed zijn dat ouders hun kinderen regelmatig thuis testen alvorens ze naar school te sturen of voor ze bij grootouders op bezoek gaan. Maar dan moeten zelftesten wel betaalbaar zijn voor iedereen en zelfs gratis voor wie het niet kan betalen.”

 

Net als in Kortrijk, pleit Vooruit Mechelen om brugfiguren, scholen, het sociaal huis en de lokale dienstencentra in te schakelen om te detecteren wie nood heeft aan gratis zelftests. “Door een laagdrempelig netwerk dat snel kan detecteren waar er financiële problemen zijn, zorgen we er voor dat de gratis zelftests bij de juiste mensen terecht komen. Belangrijk is dat we hierbij niet uitgaan van een bepaald statuut maar wel van het reëel beschikbaar inkomen,” besluit Thijs Verbeurgt.


Ga naar
Over de Auteur

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant