Nieuws

LOKAAL: Vooruit maakt het verschil, juist in tijden van besparing

Vooruit Antwerpen

Wednesday 30

November 2022 10:29

"Besparen was onvermijdelijk, maar met Vooruit hebben we met succes gestreden voor een warme stad, en zo maken we in Antwerpen écht het verschil," Jinnih.

Begrotings- en besparingsdebat

Het waren spannende weken op het Antwerpse Stadhuis, en de Gemeenteraad van maandagavond kondigde zich als ‘pittig’ aan. De aanpassing van de meerjarenbegroting lag immers voor, met daarin de door de oppositie - en een deel van het middenveld - fel omstreden besparingen. Die aanpassing is meerderheid tegen oppositie ook goedgekeurd. En, belangrijker misschien: onze drie schepenen slaagden er in om het sociaal beleid te vrijwaren en te versterken, en op klimaat en leefmilieu komen er zelfs extra investeringen. Sterk werk dus, en ook in het cultuurdebat lieten we niet over ons heen walsen. Een bloemlezing.

Onze fractieleider Hicham verdedigde de keuzes van onze schepenen met verve. Hij wees er wel eerst op dat de crises zich in sneltreinvaart opvolgen, en dat dat inderdaad de begroting bezwaart. “Maar, zei hij, ik wil hier niet enkel staan als een vertegenwoordiger van de stad als organisatie of werkgever.  Ik sta hier namelijk ook als Antwerpenaar, als inwoner van de stad. Als artiest, en als kind van het middenveld. Als vader, met 3 schoolgaande kindjes, die ook thuis zijn facturen ziet stijgen. En ik kan jullie vertellen, collega’s: zéker in zo’n barre tijden, kan je rekenen op socialisten, want het zijn wij die opkomen voor uw koopkracht en uw gezondheid, wij die solidariteit tonen, en collectief denken, wij die onze verantwoordelijkheid nemen, en niemand achterlaten. Dat is de essentie van onze ideologie. Dat zit in ons DNA. En dat vertaalt zich in de keuzes die onze schepenen maken in dit stadsbestuur.  Verwacht ik hiervoor applaus van de collega’s van de oppositie (of moet ik zeggen: van de zijlijn)? Neen, absoluut niet. Is het genoeg? Neen! Het kan zeker meer zijn. Maar mag het felbevochten resultaat van de onderhandelingen er zijn? Absoluut! Het zijn de Vooruit-schepenen die er voor gezorgd hebben dat ze hun beleid kunnen verder zetten, dat er niet bespaard wordt op het middenveld én dat er bijkomend geïnvesteerd wordt in klimaat. Het is dankzij onze schepenen dat er morgen net méér middelen zullen zijn voor buurthuizen, voor jeugdkampen, voor ondersteuning aan mensen met een beperking, voor  voedselbedeling, voor daklozenbegeleiding, en ga zo maar door. Het is dankzij Jinnih dat er binnenkort 65.000 leerlingen in de kleuter- en lagere school een gezonde maaltijd kunnen krijgen op school. Het is dankzij Karim dat discriminerende makelaars of verhuurders meer en meer in het nauw gedreven worden in onze stad. Het is dankzij Tom dat er op grote schaal appartementsblokken zullen gerenoveerd worden, en dat binnenkort ook de meest kwetsbaren in onze stad hun energiefactuur zullen zien dalen.  Onze schepenen hebben getoond dat ze in barre tijden hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen, en tegelijk onze koopkracht, onze gezondheid en onze toekomst konden beschermen. Collectief. Solidair. Want dat is waar wij voor staan.”

De cultuursector staat al een tijdje op de barricaden na het schrappen van projectsubsidies voor aankomend artistiek talent, en het gebrek aan overleg met de bevoegde schepen. In de gemeenteraad hield Tatjana in dat verband een opgemerkte tussenkomst.

“Als kind van deze stad ben ik enorm trots op onze kunst en cultuur, van de grootste operaproductie tot het werk van jonge makers,” begon Tatjana. “Een schitterend breed en divers kunstenveld. Juist daarom raakt het mij diep wat nu gebeurt.  U (Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud, nvdr) gebruikt een toon die jonge kunstenaars schoffeert, en bij uitbreiding schoffeert u alle gevestigde kunstenaars, de huizen, instellingen en onze internationaal zo gewaardeerde kunsthogescholen. Maar ook schoffeert u de kunstliefhebber en het publiek, uit Antwerpen en ver daarbuiten. En waarom? U wil ze toch niet wegjagen?”

En ze vervolgde fel, met een oproep: “Kom uit de loopgraven, ontwapen, ga in dialoog, met de kunststudenten, met AKO (Antwerps Kunsten Overleg), met de voormalige stadsdichters, met het kunstenveld. Werk samen met hen zo snel mogelijk dat nieuwe reglement uit en zet er de middelen tegenover. Maar herstel vooral die vertrouwensbreuk. Want Kunst en cultuur zijn meer dan ooit nodig in onze complexe samenleving, niet als propaganda, maar als verbinding, als hefboom, als reflectie, als inspiratie, als vorm van participatie in een stad die geeft om haar inwoners. ‘Aan u gebonden ben ik vrij’ schreef voormalig stadsdichter Maud Vanhauwaert. Wel ja Schepen, de kunsten zijn aan onze Stad gebonden, investeer erin, omarm ze, verbind u ook aan de kunsten, en dan, om ze te doen bloeien en groeien : laat ze vrij.”

In het felle debat lag niet alleen Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud onder vuur, ook Jinnih werd geviseerd. Die reageerde fel op de kritiek. “Net als iedereen voelt ook het jeugdwerk de gevolgen van de oorlogssituatie”, zei ze. “Ook al krijgen ze meer geld, ze zullen minder kunnen doen. Dit was al maanden duidelijk en we hebben hen gevraagd om hier een oefening rond te maken in het belang van onze jongeren. Als ik in dialoog ga, dan is het niet goed volgens de oppositie en als ik het wel doe, is het ook niet goed. U, de oppositie, zou zich moeten schamen voor de polarisatie die u creëert onder de jongeren. Er worden alternatieve feiten verspreid. Informatie die manifest onwaar is. De onrust die er heerst onder de jongeren, daar acht ik jullie verantwoordelijk voor. Geen enkel kind of jongere is hier mee gebaat.”

In het spervuur van oppositie-aanvallen ontsprongen Tom en Karim goeddeels de dans in deze Gemeenteraad. Het ‘buskruit’ van de oppositie was op.

Tom stond dinsdag in alle vroegte wel de pers te woord in De Ochtend op Radio1. Hij herhaalde nog eens ferm hoezeer de Vooruit-schepenen gewogen hebben op de besparingsbesprekingen, waardoor er op het sociale quasi niets moest worden ingeleverd, wel integendeel, en er op klimaat en leefmilieu zelfs flink extra wordt geïnvesteerd. En hij zette nog eens expliciet de woorden van Tatjana kracht bij met een oproep aan de grootste coalitiepartner, met de veelzeggende woorden: stop de cultuur-oorlog!

Samengevat: in barre omstandigheden heeft onze Vooruit-ploeg in het Antwerpse stadbestuur een bijzonder knap sociaal, solidair, Vooruitstrevend rapport neergezet. Dit is stérk.

Het volledige Radio 1-interview met Tom kan je hier beluisteren:   https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/tom-meeuws-vooruit-over-besparingen-in-antwerpen-de-cultuursector-voelt-zich-terecht-geviseerd

 

 

 


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant