Nieuws

LOKAAL: Vooruit Lummen zegt NEE tegen alternatief 2 van de herstructurering Kolenhaven

Lien Carmans

Ondervoorzitter afdeling

Thursday 19

October 2023 16:41

Vooruit Lummen blijft niet doof voor de bezorgdheden van de inwoners van Genenbos en we verlenen dan ook onze volle steun aan hun bezwaren. 
Laat het voor eens en altijd krishelder zijn: 

Als Vooruit-fractie in Lummen stellen wij ons grote vragen bij de plannen die nu op tafel liggen rond de ontsluiting van de kolenhaven in Genenbos en bij de manier waarop deze plannen tot stand zijn gekomen. Op GEEN ENKELE manier kreeg onze Vooruit-fractie de kans om mee te denken of feedback te geven. Het lijkt alsof transparantie in dit dossier niet wenselijk is voor de huidige bestuursploeg. 

Als Vooruit Lummen laten we het dan daar ook niet bij. Alle beschikbare opties wenden we aan om onze bezwaren met het huidige alternatief aan te kaarten en om onze steun te verlenen aan de inwoners van Genenbos. 

Hoe doen we dat? 
  1. De volledige Lummense Vooruit-fractie ondertekende het bezwaarschrift via de inspraakreactie GRUP Herstructurering Insteekhaven Lummen.

  2. Vooruit Lummen nam contact op met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid om onze bezorgdheden te uiten via een brief. 

  3. Op aangeven van Vooruit Lummen zal Ludwig Vandenhove, Vlaams Volksvertegenwoordiger bij Vooruit, een parlementaire vraag stellen aan de betrokken minister om de situatie rond de Kolenhaven op het hoogst mogelijke politieke niveau aan te kaarten. 

 

Tot slot: Participatief burgerschap is een mooi concept waar we graag aan meewerken. Helaas merken we van dat concept in onze geliefde gemeente Lummen nog maar bitter weinig. Inwoners goed informeren en mee laten nadenken. Dáár begint het mee, argumenten voor en tegen in kaart brengen en op basis daarvan tot een breed gedragen besluit komen, is volgens ons het te volgen pad in plaats van belangrijke dossiers in achterkamertjes te bedisselen. 

Ondanks deze jammerlijke vaststelling blijven wij in de gemeenteraad jullie, de Lummenaar, een stem geven. Heb je nog een vraag voor ons of wil je bij ons een concreet probleem aankaarten? Onze deur staat altijd voor je open. Je kan ons mailen op [email protected] of contact opnemen op 0479 19 05 43
We proberen je steeds zo snel mogelijk te antwoorden. Als we voor jullie in dit of een ander dossier iets kunnen betekenen, dan horen we het graag!


Ga naar Lien Carmans
Over de Auteur

Lien Carmans

Ondervoorzitter afdeling

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant