Nieuws

LOKAAL: Vooruit en Memo willen windmolens langs de E34 in Mol

Vooruit Mol

Tuesday 20

December 2022 10:57

“Op de gemeenteraad van september stelden beide oppositiepartijen duidelijk dat we van het gemeentebestuur een actievere rol verwachten op vlak van het inplanten van windmolens. We moeten niet enkel aangeven op welke plaatsen er geen windmolens mogen komen, we moeten ook durven zeggen op welke locaties er wel mogelijkheden zijn. Deze manier van werken heeft een traditie in Mol. In 2012 werd er over de partijgrenzen heen een windplan opgesteld. Dat windplan heeft geleid tot de plaatsing van enkele windmolens”, zegt Vooruit raadslid Paul Vanhoof.

Met deze actie willen Vooruit Mol en MeerMol (MeMo) kleur bekennen. Wij pleiten voor windmolens langs de autosnelweg E34 in Mol. De E34 doorkruist Mol over een lengte van 5 km. Dit traject biedt, rekening houdend met milieu en omgevingsaspecten, ruimte om meerdere windmolens te plaatsen. Dit project kan meer elektriciteit opleveren dan het verbruik van alle Molse gezinnen!

Waarom de E34?

“Aangezien er in de nabijheid van de E34 bijna geen woningen staan, is er geen hinder voor de Mollenaar. Geen kans tot slagschaduw of geluidoverlast. Bovendien sluit dit project aan bij andere windprojecten langs de E34. Denk maar aan de windmolens ter hoogte van Retie en Turnhout. Tevens zullen er windmolens komen langs de E34 op Nederlands grondgebied, vanaf de landsgrens”, stelt Memo raadslid Koen Van Gompel.

“De E34 is niet de enige locatie die de mogelijkheid biedt om extra windmolens te plaatsen op Mols grondgebied. Ook andere locaties moeten verder onderzocht worden in een nieuw windplan waar wij proactief aan willen meewerken”, gaat Paul Verder.

Waarom windenergie?

“Ook de gemeente Mol heeft klimaatdoelstellingen aangenomen. Zonder windenergie kunnen deze doelstellingen niet gehaald worden. We moeten dringend een tandje bijsteken. Tevens is het de voorbije maanden gebleken dat we veel te afhankelijk zijn van het buitenland voor onze energievoorziening. Met alle gevolgen van dien. Met dit project voorzien we de elektriciteitsbehoefte van elk Mols gezin”, stelt Koen.

Natuur

Bij de concrete inplanting van de windmolens moet er rekening gehouden worden met broedplaatsen en vogeltrek. Een uitgebreide studie moet hier duidelijkheid in verschaffen.

Met deze actie onder de titel ‘De Mollenaar wint met wind’ willen de partijen Vooruit Mol en MeerMol (MeMo) de handen in elkaar slaan, om het gemeentebestuur aan te zetten tot actie. Alleen op deze manier kan er een project ontstaan waarin de Mollenaar kan participeren en dus echt winnen met wind!


Ga naar Vooruit Mol
Over de Auteur

Vooruit Mol

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant