Nieuws

LOKAAL: Vooruit Brugge voert actie voor Internationale Vrouwendag

Vooruit Brugge

Tuesday 08

March 2022 10:47

Op internationale vrouwendag zetten Vooruit en ZIJkant vrouwelijke standbeelden in de bloemetjes. Een boeketje doet deugd, maar vrouwen verdienen méér dan dat. Gelijk loon bijvoorbeeld, respect en echte gelijkwaardigheid. 

Er zijn dan ook weinig vrouwen die een eigen standbeeld kregen. Nochtans zou geen enkele man geschiedenis hebben geschreven zonder een bloem van een vrouw, die de rest van de wereld deed draaien.

Het is een pijnlijke realiteit dat er, anno 2022, nog steeds ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Een boeketje doet deugd, maar vrouwen verdienen méér dan dat. Gelijk loon bijvoorbeeld, respect en echte gelijkwaardigheid. Ook in Europa verdienen vrouwen gemiddeld 14% minder dan hun mannelijke collega's.

Annick Lambrecht
Vlaams parlementslid

Vrouwen besteedden ook voor corona veel meer tijd dan mannen aan het huishouden en de zorg voor kinderen. De COVID-pandemie heeft deze ongelijke taakverdeling alleen maar vergroot. De VUB bevroeg mensen naar hun tijdsbesteding tijdens de eerste lockdown. Het onderzoek zet de genderstereotiepe taakverdeling op scherp: terwijl vaders zich afzonderen voor hun videocalls, klappen moeders aan de keukentafel hun laptop open en helpen ze tegelijk de kinderen met hun huiswerk of steken ze een was in. Een rapport van het Europees Parlement concludeerde dat telewerkende moeders zich per dag maar liefst anderhalf uur langer over de kinderen ontfermen dan telewerkende vaders. Het corona-ouderschapsverlof in België werd dan ook bijna uitsluitend door vrouwen opgenomen (71%). Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis ons terug in de tijd heeft geslingerd, en het valt te verwachten dat deze tendens niet snel zal keren. Traditionele rolpatronen blijken immers zeer hardnekkig.

De strijd om gelijke rechten voor vrouwen is dus nog lang niet gestreden.


Ga naar Vooruit Brugge
Over de Auteur

Vooruit Brugge

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant