Nieuws

LOKAAL: Vooruit Brugge verliest gewaardeerd raadslid Heidi Hoppe

Vooruit Brugge

Tuesday 28

December 2021 11:42

Met ontzetting en groot verdriet moet Vooruit Brugge u het overlijden melden van haar gewaardeerd gemeente- en OCMW-raadslid Heidi Hoppe. Heidi is na een onverwachte opname in het ziekenhuis op 57-jarige leeftijd overleden op maandag 27 december jl.

Vooreerst wil Vooruit Brugge haar medeleven betuigen aan haar partner en de familie Hoppe. Nog maar pas verloor de familie de mama van Heidi, in socialistische kringen welbekend onder haar roepnaam ‘Mareintje’, en nu moeten ze ook afscheid nemen van Heidi. Dit tweede verlies, op nog geen jaar tijd, moet onnoemelijk hard aankomen.

Heidi Hoppe was gemeenteraadslid voor Sp.a en later Vooruit van 2007 tot 2009, één maand in 2013 en vervolgens van januari 2019 tot heden. Heidi was OCMW-raadslid vanaf januari 2009 tot heden. Bij haar overlijden was ze bestuurder van het AZ Sint-Jan en de OCMW-verenigingen Ruddersstove, Ons Huis, SVK, ’t Sas en Blauwe Lelie.

Heidi Hoppe was als gemeenteraadslid niet de grootste roeper. Maar hoe blonk ze uit in dadendrang. Ze was in volle socialistische traditie de vertegenwoordiger van de gewone man. Heidi was de dragende kracht achter de seniorenbeweging S-Plus Sint-Michiels. Geen activiteit ging door zonder haar bezige aanwezigheid. Heidi was ook een echte vakbondsmilitant. Bij elke vakbondsactie ging Heidi steevast de pikketten langs met een drankje of een hartige hap om de vakbondsmilitanten een hart onder de riem te steken. Op de jaarlijkse sneukeltocht van de Rode Valken verzorgde ze steevast één van de stopplaatsen. En als werkneemster van de socialistische mutualiteit Bond Moyson wist ze zeer goed waar de echte maatschappelijke uitdagingen lagen. Heidi was een belangrijk bindmiddel van de socialistische beweging in Brugge en werd daarvoor door vele militanten gewaardeerd. Ook bij de militanten, vrijwilligers en medewerkers van vakbond, S-Plus, Rode Valken en de Bond Moyson is de verslagenheid groot.

Het politieke hart van Heidi lag bij het AZ-Sint-Jan, het OCMW en de verschillende OCMW-gerelateerde verenigingen waar ze het verschil kon maken door haar jarenlange ervaring, dossierkennis en sociale bewogenheid. In 2009 werd Heidi OCMW-raadslid. Samen met toenmalig OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde en collega-OCMW-raadsleden Gerda Goethals en Mia Huyghebaert vormde ze een niet uit elkaar te spelen kwartet. Alhoewel ze daartoe geen vragende partij was nam Heidi als gedreven OCMW-raadslid in 2019 nog eens de verantwoordelijkheid van gemeenteraadslid op toen de Vlaamse overheid de koppeling van beide mandaten voorschreef. Heidi bleef die verantwoordelijkheid van OCMW-bestuurder tot de dag van vandaag dragen met het volste engagement, voor client en personeelslid. Als bestuurder van het AZ Sint-Jan was ze ten zeerste bekommerd over de toekomst van het ziekenhuislandschap in Noord-West-Vlaanderen. Ze kon maar niet begrijpen hoe een defusie aan de noden van patiënten en personeel kon beantwoorden.  

Heidi is haar hele politieke loopbaan militant onder de militanten gebleven, met onnoemelijk veel daadkracht. Ze stelde zich altijd dienstbaar op in de socialistische beweging en was zeer strijdbaar wanneer het de belangen van de gewone man betrof.

Wij gaan Heidi missen. Als collega-gemeenteraadslid, als militant en vriendin.

Wie dat wil kan vanaf woensdag 29 december om 14u een rouwregister ondertekenen in het Brugse Stadhuis. U kan de uitvaartplechtigheid bijwonen via livestream vanaf 10.55 uur via de link: http://ervine.be/crematorium-brugge-aula-oranje-brugge , kiezen stream 2, paswoord: hoppe642

 

Christie Herckenrath            Pascal Ennaert                           Pablo Annys
Voorzitter Vooruit Brugge     Fractieleider Vooruit Brugge        Schepen


Ga naar Vooruit Brugge
Over de Auteur

Vooruit Brugge

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant