Nieuws

LOKAAL: Vooruit wil behoud spoorwegovergang Warestraat te Esen !!!

Team Vooruit

Thursday 11

November 2021 16:32

De oppositiepartijen N-VA, Vooruit, Groen en onafhankelijk raadslid Karline Ramboer hebben samen een motie ingediend voor het behoud van de spooroverweg in de Warestraat in Esen. De meerderheid wil zo snel mogelijk starten met de aanleg van een fietsverbinding tussen Diksmuide en Esen en legt zich dus neer bij de sluiting van die overweg. In de gemeenteraad van maandag 25 oktober werd deze motie door de meerderheid verworpen.

Kurt Vanlerberghe, raadslid van Vooruit schetste het dossier doch de meerderheid van CD&V en Idee hielden het been stijf. 

 

Over hoe de fietstunnel van de Warestraat aan Esen ontstolen werd.

 

Toen ik als schepen van mobiliteit het dossier inzake het fietspad langs de spoorweg van Diksmuide-centrum naar Kortemark overdroeg aan mijn opvolger Martin Obin begin 2019 was de stand van zaken de volgende:

- Infrabel wilde zoveel mogelijk overwegen sluiten en dit mocht een flinke stuiver kosten

- het idee was om vanaf het station een fietspad aan te leggen ten zuiden van de spoorweg tot aan de Warestraat, daar via een tunnel onder het spoor onderdoor te rijden en vervolgens aan de noordzijde te vervolgen richting Kortemark.

- Infrabel was bereid een ventweg aan te leggen ten noorden van het spoor vanaf Diksmuide – centrum tot aan de Warestraat, zodat de overwegen, behoudens deze in de Vladslostraat en in de Steenstraat dicht konden.

- op de gemeenteraad van 17/12/2018 werd met algemene stemmen – dus ook CD&V en Idee Diksmuide - goedkeuring verleend aan het princiepsakkoord inzake de rationalisering van de overwegen. Hierin valt

te lezen: "Ter hoogte van OW 73 zal de fietssnelweg van kant wisselen….De overweg [73 Warestraat] wordt vervangen door een fietstunnel en een ventweg tussen OW73 en de Vladslostraat. De dimensies van de fietstunnel bedragen hoogte = 2m60; breedte 4m50… Infrabel draagt de kosten voor de ruwbouw van de fietstunnel…

De overweg [OW 69 Hooiweg] wordt vervangen door de aangelanden gebruik te laten maken van de fietssnelweg."

 

Vanaf 2019 werd een ander spoor gevolgd:

- plots bleek de spoorwegovergang van de Hooiweg zo belangrijk dat deze open moest blijven. Aan de noordzijde van het spoor liggen welgeteld 2 boerderijen.

- de tunnel ter hoogte van de Warestraat werd geschrapt en het geld, dat Infrabel nochtans bereid was hiervoor op tafel te leggen, werd overgeheveld naar Diksmuide – centrum, om daar een fietstunnel te voorzien tussen het busstation van De Lijn en de stationsparking kant Lidl. In een verslag van een overleg tussen de stad en Infrabel op het stadhuis op 28/1/2020 valt te lezen: "…Diksmuide wenst een fietstunnel aan het station ipv aan de Warestraat. Infrabel zal een ontwerp uittekenen, compatibel met een eventuele latere wegtunnel met beperkte hoogte thv de overweg (als de ring N35 rond Diksmuide er komt). Infrabel zal een ontwerper voor de fietstunnel Infrabel / NMBS aanduiden onafhankelijk van de studieopdracht fiets- en ventweg (nu Lobelle). De fietstunnel maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst…"

- de Esense bevolking werd nooit betrokken in deze beslissing of om haar mening gevraagd. Er werd geen volksraadpleging gehouden, wat destijds wél kon om zwaar landbouwverkeer in de Kruisstraat terug mogelijk te maken.

 

Conclusie: de Esense belangen werden opgeofferd om in Diksmuide centrum een fietstunnel te krijgen.

 

Gevolg: de rechtstreekse verbinding tussen het dorp van Esen en de broeken werd afgesneden.

 

Wanneer het college van burgemeester en schepenen Infrabel zo zot kreeg om akkoord te gaan de overweg aan de Hooiweg open te houden, dan twijfel ik er niet aan dat zij er net zo goed in zal slagen de Warestraat open te houden.

 

En lukt dat niet, dan moet zeker een fiets- en voetgangerstunnel uit de brand gesleept worden op kosten van Infrabel, desnoods zelf bekostigd worden door de stad, weliswaar met subsidie vanuit het Vlaams

investeringsfonds voor fietsinfrastructuur (Kopenhagen). Vlaanderen legt immers 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen in fietsinfrastructuur besteden.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant