Nieuws

LOKAAL: Volksraadpleging ‘Te duur’: de antwoorden van Vooruit Gent

Vooruit Lokaal

Tuesday 26

September 2023 09:56

Onze fractieleider Sven Taeldeman heeft tijdens de gemeenteraad van 25 september 2023 het standpunt van Vooruit Gent over de volksraadpleging ‘Te duur’ toegelicht.

“De vraag is of een volksraadpleging het juiste instrument is voor een complex probleem dat zelfs de stadsgrenzen overstijgt. Volgens ons vraagt zo’n probleem een andere benadering dan met weinig genuanceerde ‘ja/neen’-vragen. Hoe dan ook: twee vragen liggen nu voor, voor de volksraadpleging op 8 oktober. En over die twee vragen hebben wij uiteraard ook een mening.”

Vraag 1: ‘Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?’ – antwoord: NEEN

“Gronden in Gent worden niet meer verkocht, tenzij het gaat om kleine restgronden, of om een pand waarvan ‘het sop de kool niet waard is’, of dat de Stad waanzinnig veel geld zou kosten. Dat zijn dan nog uitzonderingen, maar met de relatief bescheiden opbrengsten daarvan kan er wél geïnvesteerd worden op andere plaatsen. Een goed voorbeeld is de aankoop van de Eandis-site in de Ham, om er onderwijs te organiseren, woningen te bouwen, en een buurtpark te maken. Of nog: als je als Stad een kleine grondpositie inbrengt in een groter privaat project, kan je in ruil wel budgetwoningen krijgen. En zo zijn er nog goeie voorbeelden.”

Vraag 2: ‘Moet de Stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 % sociaal wonen te realiseren?’ – antwoord: JA

“Een interessant idee. 40% betaalbaar wonen is al in meerdere voorgaande bestuursploegen onze doelstelling geweest, dus daarin komen we overeen. Als met zo’n grondenbank die 40% nog doeltreffender kan bereikt worden, graag. Het kan helpen om een aantal gronden te reserveren waarop je sociaal wonen wil realiseren en interessante linken te vinden met andere gronden. Het duurt helaas dus vaak procedureel veel te lang om sociale woningen te realiseren. Een duurzame ‘grondreservatie’, waar eventueel nog bijkomende interessante (ruil)grondposities voor in scope kunnen komen, kan dan helpen om de sociale woondoelstelling sneller te realiseren. Interessant is dat in dit geval ook andere overheden mee in beeld komen, én de buurgemeenten. Betaalbaar wonen is immers niet alleen een opdracht voor dit stadsbestuur, maar voor een heel woonregio.”

Betaalbaar wonen blijft sowieso topprioriteit van Stad Gent

Hoe dan ook: ‘betaalbaar wonen’ blijft een topprioriteit voor de huidige bestuursploeg, mét Vooruit in de meerderheid.

“Dit college investeert 90 miljoen euro in wonen, ook in sociale woningbouw. Er is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in ons verouderd sociaal woonpatrimonium. Als het van ons afhangt, blijven we dat doen na de verkiezingen van oktober 2024. Daarnaast is er de beleidsnota ‘Beheer en verkoop patrimonium van OCMW Gent’, met als uitgangspunt: er wordt geen onroerend patrimonium vervreemd, de grondpositie wordt ingezet voor de realisatie van de doelstellingen van de Groep Gent (tenzij een afwijking gemotiveerd kan worden). Ook patrimonium buiten Gent wordt niet zomaar verkocht. De opbrengst van OCMW-gronden worden – wettelijk verplicht – ingezet voor sociaal beleid in Gent.”

‘Vlaamse regering blijft schaamteloos in gebreke’

Daarnaast kijkt de Stad Gent uiteraard ook naar de hogere overheden - naar Vlaanderen, in de eerste plaats.

“Als het om betaalbaar wonen gaat, dan blijft de Vlaamse regering schaamteloos in gebreke. Het huidige systeem van financiering verarmt de woningmaatschappij, zó erg dat ze haar basistaak – zorgen voor betaalbare huisvesting - niet meer kan vervullen. Wij rekenen er op dat de nieuwe Vlaamse bestuursploeg méér zal investeren in betaalbaar wonen. Dat is nu eenmaal haar verdomde plicht.”

En dan is er ook nog de grootste publieke grondbezitter in het land: de NMBS. “Andere overheden, zéker ook de steden, zouden – zonder marktprocedure – de kans moeten kunnen krijgen om gronden in publieke handen te houden.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant