Nieuws

LOKAAL: Verzinkbare paal moet sluipverkeer uit Wolske houden

Vooruit Hasselt

Tuesday 03

October 2023 14:45

De Hasseltse wijk Wolske heeft al jaar en dag te kampen met veel doorgaand verkeer. “Via metingen stellen we vast dat er in een periode van 24u maar liefst 3.000 auto’s door de wijk rijden! 70% hiervan blijkt doorgaand (en dus geen plaatselijk) verkeer te zijn dat in plaats van via de Grote Ring te rijden, een shortcut zoekt tussen de Universiteitslaan en de Diepenbekerweg”, stelt mobiliteitsschepen Marc Schepers. “Al dat extra verkeer weegt niet enkel op de leefbaarheid van de woonwijk, het is vooral nefast voor de verkeersveiligheid. We meten maar al te vaak overdreven snelheden en zien dat de veiligheid van fietsers en voetgangers onder druk komt. Dat moet echt anders.”

 

Schepers vroeg de dienst mobiliteit om concrete oplossingen uit te werken.  Dat resulteerde in drie mogelijke scenario’s.  “Elk met voor- en nadelen natuurlijk. Allen hadden echter tot doel om verkeer zonder herkomst of bestemming in de wijk, te stimuleren de juiste route te volgen, namelijk de route via de Gouverneur Verwilghensingel”, aldus Schepers. Via een infomarkt begin mei polsten de stadsdiensten naar de voorkeuren van de buurbewoners. “Uit zowel de reacties op die infomarkt als uit de feedback die we nadien mochten ontvangen kwam een duidelijk voorkeurscenario naar voor.” 

 

Op de Nieuwe Steenweg zal een automatisch verzinkbare paal geplaatst worden in combinatie met een rood-licht regeling die moet functioneren als een soort toeritdosering. “Er zal door dit systeem een vertraging op de sluiproute worden geïnstalleerd waardoor het voor het doorgaand verkeer niet langer aantrekkelijk is om deze route te nemen. Deze vertraging kan centraal beheerd worden en zal in functie van de verkeersdrukte variëren. Zo moet het systeem voornamelijk tijdens de spitsuren haar toegevoegde waarde bewijzen.  Tegelijkertijd wordt door deze “zachte filter” de bereikbaarheid van de wijk voor bestemmingsverkeer niet aangetast.  Iedereen kan nog in- en uitrijden en alle functies binnen Wolske zullen bereikbaar blijven met de gekozen oplossing.” Als bijkomende maatregel schuift ook de vangrail ter hoogte van de uitrit van het provinciehuis in de Bosstraat enkele meters op. “Op die manier is de parking van het Provinciehuis enkel toegankelijk via de Grote Ring en niet meer via de wijk.”

 

De ingrepen staan gepland voorjaar 2024. “Zoals steeds wordt de nieuwe verkeerssituatie erna op de voet gevolgd, zodat we kunnen bijsturen indien nodig”, aldus Schepers. Stad Hasselt is ook in dialoog met Agentschap wegen en verkeer over een eventuele afstemmingen van de verkeerslichtenregeling op de Singel in de nieuwe situatie.

 

Meer lezen over Wolske

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant