Nieuws

LOKAAL: Vernieuwing Sterrestraat en Hoogkwartier gestart

Vooruit Lokaal

Wednesday 15

November 2023 20:05

Met de vernieuwing van de Sterrestraat, de Sterrewegel, het Hoogkwartier en het eerste deel van de Brugse Heirweg start een nieuw groot riolerings- en wegenproject in onze gemeente. In aanloop naar de rioleringswerken zijn momenteel de aanpassingswerken aan de nutsleidingen in uitvoering. De aanleiding voor deze werken zijn andermaal de door Europa opgelegde zuiveringsdoelstellingen die de gemeente verplicht moet behalen. Afvalwater hoort niet langer in de beken en waterlopen thuis, maar moet naar een zuiveringsstation geleid worden.

Schepen van openbare werken Dirk Ampoorter: “Samen met Aquafin en Fluvius legt de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Sterrestraat tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en de Brugse Heirweg 19. Enkele zijstraten van de Sterrestraat met een verouderde riolering worden ook meegenomen: twee zijtakken van de Sterrestraat, de Sterrewegel en het Hoogkwartier. We leggen na het uitvoeren van de rioleringswerken overal een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerstroken aan. De nutsleidingen komen volledig ondergronds en er komt overal ledverlichting. In het kader van de klimaatverandering zetten we bewust ook in op extra groenstroken met het oog op een betere infiltratie van het oppervlaktewater en het zoveel mogelijk vermijden van wateroverlast bij hevige regenval.

De ontwerpplannen werden in het voorjaar van 2021 in volle coronaperiode op een digitale manier voorgesteld aan de inwoners. Men kon de plannen ook individueel komen inkijken op de technische dienst. De opmerkingen werden gebundeld en de plannen werden bijgestuurd waar mogelijk.

Voorafgaand aan de rioleringswerken wordt eerst het leidingwaternet vernieuwd, worden de bovengrondse nutsleidingen ondergronds gebracht en de openbare verlichting gemoderniseerd. Deze werken werden eerder al uitgevoerd in het Hoogkwartier. In de Sterrestraat en Brugse Heirweg zijn ze begin november gestart. Ze zullen een vijftal maanden in beslag nemen. De effectieve rioleringswerken zullen dan wellicht in maart 2024 kunnen starten. Deze opdracht werd toegewezen aan de firma Persyn nv uit Zwevegem. Voor de riolerings- en wegenwerken zijn 240 werkdagen voorzien, ze zullen tot begin 2026, sterk afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond, duren.

De werken zijn opgesplitst in 5 fasen die weliswaar in elkaar overvloeien. Fase 1 start aan de kant van de Brugse Heirweg, fase 5 is het laatste deel richting centrum tot aan de Nieuwstraat. Het spreekt vanzelf dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is tijdens deze werken.

De riolerings- en wegenwerken vergen een investering van 5,3 miljoen €, maar de gemeente kon een ruime subsidie bekomen waardoor de gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot 1,3 miljoen euro.

Naar aanleiding van de start van de werken organiseerde het gemeentebestuur op 5 september 2023 nog een informatieavond voor de bewoners in De Balluchon. De plannen, de timing en verschillende fasen werden toegelicht en vragen beantwoord.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant