Nieuws

LOKAAL: Veel zorgen rond bouw nieuw zwembad

Vooruit Sint-Niklaas

Friday 18

February 2022 21:37

De bezorgdheden rond de sluiting van het Sinbad en de bouw en uitbating van het Watermolenbad groeien... Ilse Bats interpelleerde schepen Buysrogge met een hele reeks vragen. U kan de tussenkomst hieronder lezen.

Tussenkomst Ilse Bats, gemeenteraad 18/2, n.a.v. punt 9: Sport- en recreatiepark Puyenbeke: afwijking van bestaande huur- en concessieovereenkomsten: goedkeuring

 

Bezorgdheden en vragen i.v.m Sinbad en Watermolenbad

Onze fractie maakt zich enerzijds zorgen over het onderhoud en het personeelsbestand van het Sinbad en over ( de reeds vergevorderde) voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe zwembad. 

 

1. Het Sinbad

Het huidige college, jullie dus,  laten geen twijfel over de eindigheid van het Sinbad, waardoor personeel stilaan vertrekt als er zich andere kansen voordoen en er geen vaste structuur meer is wat het onderhoud betreft. 

concreet:

> zijn er steeds minder redders ter beschikking en ook voor het ander personeel is er geen back-up meer.

>  Ten tweede rijst de vraag en de twijfel of het zwembad en alle technische onderdelen hun structureel onderhoud nog blijven krijgen zoals voordien?

 

WANT, en dat is wat wij zouden willen vragen: neem geen beslissingen ivm het Sinbad die een definitieve sluiting onomkeerbaar maken voor een volgende bestuursperiode. Laat eerst het 2e zwembad open gaan, en beslis pas dan of het Sinbad wel of geen plek meer heeft in de stad.

Sportoase antwoordde op onze vraag over een sluiting en of dat in het contract met de stad wordt opgenomen, redelijk positief, vonden wij. Ze laten het duidelijk open, wat fair is tegenover de stad. 

 

Dus, wat het Sinbad betreft, graag geruststellende oplossingen voor personeelstekort en onderhoud en geen onomkeerbaarheid ivm de sluiting tot de volgende bestuursperiode.

 

2. Het Watermolenbad

De beelden voorspellen een mooi zwembad met veel mogelijkheden voor iedereen. Het is een vooruitstrevend ontwerp. We hopen dat de beelden en de werkelijkheid zullen matchen, want het is tegenwoordig zeer verleidelijk om je te laten leiden door photoshop-beelden van dingen die nog niet bestaan.

Samen met het positieve van alle mogelijkheden willen we toch onze bekommernissen even op een rij zetten:

1. Alle bedenkingen ivm Sportoase als partner

  • De voorstelling op de commissie was zeer professioneel en geruststellend, maar het mag gezegd dat sommige steden en gemeenten die met Sportoase in zee gingen heel wat werkpunten kunnen opsommen die de samenwerking niet altijd vlekkeloos doet verlopen. In Oudenaarde bijvoorbeeld verloopt het niet allemaal even vlot. Er komen vaak klachten over te koud water, slechte hygiëne in de kleedkamers, te weinig plaats voor baantjeszwemmers, enz… Het lijkt me een goede raad om dat zeker mee op te nemen in jullie uiteindelijke contract, zodat het voor Sportoase duidelijk is dat we geen goed-genoeg-zwembad willen voor deze prijs, maar een probleemloze en kwalitatieve uitbating.
  • En dan nog een financiële vraag: In Oudenaarde zou de stad borg staan voor de lening die Sportoase aanging om het zwembad te bouwen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hier willen we graag ook een antwoord op.

 

2. Ongerustheid bij de clubs

De gretigheid i.v.m. het plannen zorgt uiteraard ook voor twijfels en ongerustheid bij de clubs. Onze fractie hoort geruchten gonzen over vergevorderde plannen en een lastenboek waarin al zeer concrete dingen gestipuleerd staan. We vragen ons af hoe het verdere participatietraject met de clubs en vaste gebruikers (zoals bijvoorbeeld de scholen) zal verlopen, want tot nog toe kunnen we die gerichte participatie (laat ons eerlijk zijn) tot een minimum herleiden.

De meeste clubs kregen nog maar 1 kans om in overleg te gaan over het nieuwe zwembad. Er is hen nog niets gevraagd over wat hun noden en ideeën zouden zijn over de praktische organisatie, maar tegelijkertijd vliegen de geruchten rond ieders oren.

 

> De grootste ongerustheid gaat over zwemlessen voor kinderen tot 8 jaar. 

  • Er zou reeds afgesproken zijn dat de clubs geen zwemlessen meer mogen organiseren voor kinderen onder 8 jaar. Dat is schokkend.

 

  • Iedereen weet dat de werking van clubs voor een groot deel voortvloeit uit jeugdopleiding, zowel op financieel vlak als op recruteringsvlak. Kinderen vanaf 4 jaar opleiden, en dus zwemles geven is cruciaal voor het bestaan van een club, en de spelersbinding. Voor je 8 jaar leer je op een speelse manier de geplogenheden van een club, je leert ouders en kindjes beter kennen en al spelenderwijs leer je een bepaalde clubstructuur aan. Dat kan niet losgekoppeld worden van een club. Het idee dat Sportoase alle zwemlessen tot 8 jaar op zich zou nemen en dat kinderen dan pas voor een club zouden kunnen kiezen is absurd. Dat gebeurt toch ook niet in het voetbal of andere sporten. We hopen dus dat dit een valse roddel is die de schepen hier meteen vanavond kan tegenspreken.

> Nog een club-en scholenbezorgdheid: Er vroeg een club om eventueel eens na te denken over een gemeenschappelijke materiaalruimte (naar het idee van onder andere Temse), maar naar horen zeggen zouden alle vierkante meters van het gebouw al een bestemming hebben? Nochtans is het idee van een gemeenschappelijke aankoop voor alle ‘spel- en leermateriaal voor alle scholen en clubs een geweldig idee. Ik hoop dat de stad en Sportoase genoeg tijd nemen om te luisteren naar nieuwe en verfrissende ideeën , want het voordeel aan clubs is dat ze in alle zwembaden in Vlaanderen terecht komen en dus met veel ervaring spreken.

3. Blijvende bezorgdheden over de mobiliteit.

We vallen in herhaling, maar de ligging is echt niet ideaal. We verwachten blijkbaar 300.000 bezoekers. Dat is dus ongeveer 6000 mensen per week. De clubs en scholen alleen al zullen voor heel wat activiteit zorgen , en de plannen doen vermoeden dat het Waasland zijn weg zal vinden. De straten naar het zwembad, of dat nu voor bussen of voor auto’s is, blijven wat ze zijn, smalle stedelijke straten die niet meer verkeer aankunnen dan wat er nu is. Er zal meer moeten gebeuren dan een belofte dat het allemaal wel zal meevallen en het uitspreken van de hoop dat iedereen met de fiets zal komen.

4. Nog een bezorgdheid gaat over de tarieven.

De basistarieven die worden voorgesteld lijken oké. Zeker voor de sportzwemmers met een meerbeurtenkaart komt er meer lengte voor hetzelfde geld. 

Ik werd pas bezorgd door de reactie van Sportoase, toen ze kort vermeldden dat het startprijzen zijn en dat dus een indexatie of een hoger tarief op korte termijn nu al wat in de lucht hangt… Dat is toch moeilijk vind ik… Ik hoop dat u, zowel op vlak van abonnementen als op vlak van de snelle stijging van die tarieven een clausule inschrijft dat dat niet zonder toestemming van de stad kan? Oudenaarde trapte jammer genoeg in de val, dat mag Sint-Niklaas niet overkomen.

5. Over het punt van vanavond, en meteen ook de reden van ons stemgedrag: 

We zullen ons onthouden. We zijn voor meer zwemwater en een hedendaags zwembad, maar hebben zorgen over de mobiliteit op deze plek. En... De dingen gebeuren hier in de omgekeerde volgorde. Je kan niet eerst een plan tekenen en overeenkomsten afsluiten en dan pas stappen zetten om gronden te proberen verwerven. Dat blijft een bizarre manier van besturen. Zelden of nooit gezien. Het risico bestaat dat de werken zullen starten zonder het eigendomsrecht van alle gronden. Hoe staat dat in de overeenkomst ? Maar voor alles is een oplossing: We kunnen de openingsreceptie van het park en het zwembad dan misschien houden in de chalet.  

 

 

 


Ga naar Vooruit Sint-Niklaas
Over de Auteur

Vooruit Sint-Niklaas

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant