Nieuws

LOKAAL: Tweede ronde Wijkbudget Gent: bewoners leren ideeën kennen tijdens ‘wijkdialogen’

Vooruit Lokaal

Wednesday 08

February 2023 20:25

In september 2022 startte de tweede ronde van het Wijkbudget. In 14 wijken is toen de oproep gelanceerd om ideeën te geven die de wijk beter kunnen maken. In het traject om tot projectvoorstellen te komen zit ook telkens een ‘wijkdialoog’ met de bewoners.

“Dat lijkt me een interessante periode om te kijken wat de wijk nodig heeft”, zegt ons gemeenteraadslid (en voormalig schepen van Stadsontwikkeling) Karin Temmerman. “De eerste ronde (in 11 wijken) vond plaats in volle corona, het was toen niet simpel om met elkaar in gesprek te gaan. Nu zijn er gelukkig geen coronamaatregelen meer. Daarom vroeg ik tijdens de gemeenteraadscommissie van 8 februari 2023 aan Astrid De Bruycker, onze schepen van Participatie, hoe de wijkdialogen zullen plaatsvinden in de tweede ronde. Kunnen mensen die geen idee indienden ook meedoen? Kan elk idee dat wordt uitgewerkt tot een project, ook effectief verwezenlijkt worden?”

Wijkdialoog zonder beperkingen

Astrid antwoordde met veel plezier. “Nu al vind je op het participatieplatform wijze ideeën die leven in de wijken leven. In maart 2023 worden alle inwoners van de betrokken wijken uitgenodigd om deel te nemen aan een wijkdialoog zónder beperkingen. Er zal ook een gesprek georganiseerd worden tussen de indieners, waar ook het stadsbestuur bij vertegenwoordigd zal zijn. Het is een moment om elkaars ideeën te leren kennen, samenwerkingen te smeden of aandachtspunten mee te krijgen vanuit de wijk.”

De wijkdialoog zal op de meeste plaatsen de vorm van een infomarkt aannemen, in bepaalde wijken werd gekozen voor een wandeling of fietstocht. Initiatiefnemers kunnen er hun idee voorstellen aan medebewoners, feedback vragen, extra inspiratie krijgen en/of helpende handen vinden. “Ook mensen die geen idee indienden zijn absoluut welkom. Zij kunnen zich engageren om mee te werken aan één van de projecten. Deze periode is hét moment om denkers en doeners in de wijk bijeen te brengen en van ideeën naar voldragen projecten te gaan.”

Ook in de tweede ronde van het Wijkbudget worden mensen aangemoedigd om samen te werken. Momenteel zijn de wijkregisseurs verschillende initiatiefnemers met gelijkaardige ideeën al samen aan het brengen.

Overal gelote wijkpanels

In wijken met meer projecten dan beschikbaar budget, is een selectie nodig. “Die gebeurt door een geloot wijkpanel van 20 wijkbewoners, mensen van verschillende leeftijd, geslacht, achtergrond en uit diverse hoeken van de wijk. In totaal 280 gelote Gentenaars zullen de ideeën in hun wijken gaandeweg leren kennen en deelnemen aan de wijkdialoog. Op 30 april hebben we zicht op welke projecten effectief ingediend zijn. In mei leggen de wijkpanels vast welke projecten tegemoet komen aan de noden in de wijk en welke mix aan projecten wenselijk is. De Dialoogkamer (een groep experten die het hele opzet begeleidt) toetst alles nog af aan het reglement, waarna het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de lijst valideert met alle projecten die van start kunnen gaan.”

 

Alle info op www.wijkbudget.gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant