Nieuws

Tussenkomst Bob D’Haseleer op gemeenteraad Eeklo van 31 mei 2021

Team Vooruit

Tuesday 01

June 2021 12:37

Bob D'Haeseleer stelt het college van burgemeester gerust en antwoordt heel duidelijk aan diverse gemeenteraadsleden dat hij loyaal blijft aan het bestuursakkoord en niet wil meespelen aan politieke spelletjes: "Ik kan iedereen verzekeren dat ik geen enkele reden zie om ons project op het spel te zetten. Want ik sta er nog steeds de volle 100% achter. Daar heb ik nooit een seconde twijfel over laten bestaan."

 

Sta mij toe omwille van de sereniteit en de bezinningsperiode, die ik alle kansen wil geven, mij aan de feiten te houden. Want wat dat betreft is er niets veranderd, behalve dan die lidkaart van Vooruit. Er is een politieke meerderheid die bijna halfweg de legislatuur haar bestuursakkoord verder wenst uit te voeren. Ik behoor tot die meerderheid, ik geloof nog altijd dat wij samen een mooi project voor Eeklo hebben uitgewerkt dat ik al ruim twee jaar als schepen in goede samenwerking met mijn collega’s uitvoer. Bijna meer dan een jaar als onafhankelijke. Niet als dissident, maar als trouwe partner, die zich ook strikt zal houden aan alle vertrouwelijkheid die verwacht wordt van elk lid van het schepencollege. Dit bestuursakkoord wil ik ook de komende jaren blijven omzetten in realisaties. Samen. Als ploeg. Voor Eeklo.

Ik kan u geruststellen en verzekeren dat ik geen enkele reden zie om ons project op het spel te zetten. Want ik sta er nog steeds de volle 100% achter. Daar heb ik nooit een seconde twijfel over laten bestaan.

En ja, als schepen geniet ik ook de volle 100% steun van Vooruit. Het omgekeerde zou eerder vreemd zijn. Daar is nogal wat rond te doen geweest in de afgelopen dagen. Ik verbaas mij daarover. Ik heb geen zin om hier een politiek spel te spelen over de keuze die ik persoonlijk maak. Wie dat wel wil doet maar. Veel belangrijker is goed en degelijk bestuur. Dit probleem is politiek en dus zo klein of zo groot als wij het er zelf van maken.

Ik heb daar dan ook weinig over te zeggen, behalve dit: ja, ik zetel als onafhankelijke in de gemeenteraad. Ons reglement staat nu eenmaal niet toe om een Vooruit-fractie op te richten. Formeel ben ik een onafhankelijke, zoals ik dat de facto al meer dan een jaar ben. Geen probleem dat dit ook zo vermeld wordt op bijvoorbeeld de website van de stad. Maar de realiteit buiten dit stadhuis is wel dat ik de keuze heb gemaakt om Vooruit te versterken. Ik ben lid van de politieke beweging Vooruit, ik ga dat nooit ontkennen noch negeren en niemand anders kan dat in mijn plaats doen. Ik heb de liberale vrijheid en het grondwettelijk recht om -net als 10 van de 14 andere meerderheidscollega’s ooit voor mij- die keuze te maken. Het enige wat anders dan anders is, is de timing. Ja. Strategisch is het inderdaad beter om dit pas een paar maanden voor de verkiezingen te doen. Ik verkies openheid en transparantie boven onduidelijkheid, geruchten of speculaties. Ik heb de keuze gemaak voor Vooruit, en ik kom daar voor uit. Punt. Dat ik hier officieel zetel als onafhankelijke, verandert daar niets aan.

Dit verhindert mij niet om volledig loyaal te blijven aan ons bestuursakkoord. En dat is de essentie. Natuurlijk begrijp ik wel dat er politieke implicaties zijn. Zo worden de betaalde mandaten in intercommunales in het begin van de legislatuur verdeeld in verhouding tot de getalsterkte in de gemeenteraad. Gelet op mijn gewijzigde positie heb ik er dan ook onmiddellijk en vrijwillig mee ingestemd om mijn mandaten in de raden van bestuur van Veneco en MBV opnieuw ter beschikking te stellen.

Er volgt een politieke bezinningsperiode tijdens de welke ik mijn bevoegdheden tijdelijk overdraag tot ten laatste 30 juni. Toegegeven, met veel enthousiasme is dat niet. Liefst van al wil ik gewoon keihard doorwerken als schepen van Ruimtelijke  Ordening, Stadsontwikkeling, Omgeving en Energie. En mijn kennis en expertise in de schaal blijven gooien om project per project Eeklo beter te maken. Talloze vergroeningsprojecten, complexe bouwdossiers, de Paterskerk, de Hartwijk, het warmtenet en een zopas Europees goedgekeurd uniek en complex energiearmoede project van 1,4M mogen niet de dupe worden van een partijpolitiek spel. Onze stad heeft geen tijd te verliezen. De Eeklonaars kunnen er op rekenen dat ik mijn engagement naar deze stad onvoorwaardelijk blijft. Net zoals in de afgelopen jaren. Ongeacht deze beslissing, zal ik mij met dezelfde drive ook in de komende periode blijven inzetten voor onze stad.

Wat mij betreft, houden we die bezinningsperiode zo kort mogelijk. Het zou het beste signaal zijn aan de Eeklonaars dat deze meerderheid zich niet laat verlammen door partijpolitieke kwesties. We mogen onze stad in volle relance niet in lidkaartlockdown brengen. De enige relevante vraag is of iedereen die zijn woord gegeven heeft aan het bestuursakkoord, dat ook verder wil blijven doen. Ik heb die vraag in de afgelopen dagen herhaaldelijk en zonder aarzeling positief beantwoord en ik doe dat vandaag nogmaals.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant