Nieuws

LOKAAL: Tiense gezinnen in moeilijkheden na afrekening gasfactuur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Wednesday 03

August 2022 09:26

In de maand juni werd Vooruit Tienen in kennis gesteld dat de bewoners van het socialeappartementsblok in de Drie Molenstraat in  Tienen extreem hoge afrekeningen van hun gasverbruik hadden ontvangen. Sommige bewoners kregen plots eindafrekeningen van meer dan 2500 euro, een veelvoud van het pensioenbedrag waar sommigen onder hen mee moeten rondkomen. Onbetaalbaar voor de meeste bewoners dus en voor velen een financieel drama met veel slapeloze nachten als gevolg.

Om die reden bracht fractieleidster Nele Daenen dit probleem op de gemeenteraad van juni 2022. De vraag werd echter vakkundig van de tafel geveegd. Volgens schepen Delvaux moest de vraag gesteld worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz en is de stad hier niet bij betrokken. Nochtans zijn de meeste partijen uit de meerderheid in onze stad vertegenwoordigd in de raad van de bestuur van de huisvestingsmaatschappij en mag je van deze partijen verwachten dat ze hun mandaat met voldoende engagement uitoefenen.

Sociaal beleid in onze stad faalt opnieuw

Raadslid Bart Thomas: “ We zijn blijven luisteren naar deze mensen en hoorden de afgelopen dagen dat er nog steeds niets gebeurde om de nodige ondersteuning te kunnen geven. Tot op heden hebben zij niemand gehoord of gezien. Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij werd weliswaar een afbetalingsplan opgemaakt als de bewoners hierom vroegen. De bewoners krijgen zo een jaar de tijd om de gigantische bedragen op te hoesten, zo niet, krijgen ze te maken met de advocaat van de maatschappij, zo staat te lezen in de brief van Cnuz. Vanuit het OCMW werd er geen initiatief genomen om met alle partijen aan de tafel te gaan zitten om na te kijken of de berekening van het factuur wel klopt, hoe de afbetaling beter kan georganiseerd worden en hoe deze mensen beter begeleid kunnen worden.


Nochtans was schepen van sociale zaken Ine Tombeur wel degelijk op de hoogte van de situatie maar heeft zij zelf geen enkel initiatief genomen om voor een oplossing te zorgen. Daarom hebben wij bij de Vooruit fractie beslist om zelf het initiatief in handen te nemen.” 

Sociaal tarief voor gas 

“Bij nazicht van de facturen bleek dat voor de betrokken gezinnen het sociaal tarief voor gas waar zij recht op hebben, niet wordt toegepast. Meer zelfs, wij kregen een mail te zien waarin Cnuz letterlijk zegt dat omwille van een gemeenschappelijke aardgasteller er geen sociaal tarief kan aangevraagd worden voor de bewoners”, aldus Nele Daenen.

“Uit navraag en onderzoek blijkt echter dat voor huurders van sociale appartementen met een verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie het sociaal tarief wel degelijk kan gehanteerd worden als de beheerder van het gebouw een aanvraag doet. Wij kunnen dus alleen vaststellen dat verantwoordelijkheden niet worden opgenomen en dat deze mensen koudweg aan hun lot worden overgelaten”, zegt de fractieleidster van de beweging.

Vooruit Tienen vraagt nu met aandrang dat alle partijen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Cnuz, het OCMW en de bewoners, zo snel mogelijk gaan samenzitten om dit probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat deze situaties veel beter worden opgevolgd in de toekomst. Daarnaast verwachten wij dat de maatschappij Cnuz het nodige onderneemt om met terugwerkende kracht het sociaal tarief te laten toepassen zodat de factuur kan herrekend worden. We vragen eveneens uitdrukkelijk dat de huidige meerderheid en hun vertegenwoordigers binnen Cnuz hun verantwoordelijkheden opnemen om deze situatie per direct in het belang van de bewoners geregulariseerd te krijgen.

 

Bart Thomas 
Gemeenteraadslid Vooruit 
0497/114669 

 

Nele Daenen
fractieleider Vooruit
0472/696554


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant