Nieuws

LOKAAL: TIENEN | Tienenaar betaalt de factuur van de nieuwe meerjarenplanning

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Monday 28

November 2022 20:37

Met de aangepaste meerjarenplanning 2020-2026 schuift de huidige meerderheid de factuur van hogere kosten (omwille van de huidige kosten- en energiecrisis) regelrecht en volledig door naar de Tienenaar. Een deel van de gevraagde besparingen worden bovendien doorgeschoven naar de volgende legislatuur vanaf 2025.

De huidige crisis had weliswaar niemand kunnen voorspellen, maar het meerjarenplan toont nog maar eens aan dat men in de voorbije jaren geen goede-huisvader-beleid heeft gevoerd. Tot voor kort was “the sky the limit”, maar de echt noodzakelijke acties waardoor we de huidige besparingen deels hadden kunnen vermijden, zijn onvoldoende gebeurd.

“Tot voor kort was het motto van de huidige meerderheid “The Sky is The Limit”. Er werd bij wijze van spreken met geld gegooid. Belangrijke bedragen werden uitgegeven aan consultancy opdrachten zonder noemenswaardig resultaat. In het kader van gewijzigde personeelsstrategie stelde men verschillende topfuncties aan in hogere looncategorieën. De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden verhoogd, maar de beloofde korting voor starters werd nooit ingevoerd. Er was geld genoeg. In de huidige kosten- en energiecrisis blijkt dit helaas veel minder waar. Er is geen spaarpot aangelegd om deze crisis te kunnen opvangen. Om het budget in evenwicht te krijgen zijn besparingen nodig waar de Tienenaar nog maar eens de dupe van zal zijn”, aldus Jean Defau, gemeenteraadslid voor  Vooruit Tienen.


De fiscale inkomsten (uit aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing) zullen in de periode 2022-2025 weliswaar met 12% of ongeveer EUR 15mio toenemen in vergelijking met het vorige meerjarenplan. Maar niet alleen op die manier krijgt de Tienenaar de factuur van deze crisis doorgespeeld.

De dagprijzen van onze woonzorgcentra zullen verhogen. De tarieven voor het zwembad De Blyckaert en voor Sportcomplex Houtemveld zullen verhogen. Tarieven voor het Vrijtetijdscentrum zullen verhogen. Men gaat besparen door de huisvuilophaling nog maar om de 2 weken te doen, maar de huisvuilbelasting die de Tienenaar moet betalen blijft dezelfde ondanks mindere dienstverlening. Het tarief van de huisvuilzakken zal zelfs nog stijgen. Op de kinderopvang wil men maar liefst EUR 0,25mio besparen, hetgeen mogelijks de kwaliteit zal ondermijnen.

“De huidige crisis had natuurlijk niemand kunnen voorspellen. Maar men moet eerlijk durven zijn. Men heeft ook in de jaren voor de huidige crisis te weinig echt beleid gevoerd. De huidige investeringsgraad (dus van vóór de crisis) bedraagt nauwelijks 6%. Zo heeft men voor voet- en fietspaden nauwelijks 1km van de beloofde 60km heraangelegd. Daar kan men moeilijk het excuus van de huidige crisis voor inroepen. Maar ook inzake duurzaamheid van het eigen patrimonium heeft men ondanks herhaaldelijke vraag van onze fractie tot op heden veel te weinig gedaan. Dit had ons een groot deel van de huidige problemen kunnen besparen.“, aldus Nele Daenen, fractieleider Vooruit Tienen.

 

De Tienenaar is opnieuw de dupe van deze besparingen. De crisis had niemand kunnen voorspellen, maar mits een goed en pro-actief beleid in de voorbije jaren, had een groot deel van de problemen vermeden kunnen worden.

 

De nieuwe meerjarenplanning is bovendien gebaseerd op een aantal aannames die helemaal nog niet zeker zijn, zoals besparing op openbare verlichting ten belope van EUR 660.000 of de impact van nieuwe OEPC-contracten die nog moeten afgesloten worden. 

Een groot deel van de factuur wordt ook doorgeschoven naar de volgende legislatuur vanaf 2025. Op die manier hypothekeert men de volgende legislatuur al van vóór dat deze eigenlijk begonnen is door een besparing tegen 2025 op te leggen voor dienst cultuur en vrije tijd (EUR 0,25mio), kinderopvang (EUR 0,25mio), de invoering van DIFTAR, … .Als men in de voorbije jaren reeds werk had gemaakt van de gevraagde energiebesparende maatregelen, 

als men in de voorbije jaren reeds pro-actief en als een goede huisvader had omgegaan met de financiële middelen, 

als men in de voorbije jaren reeds had gedaan wat men beloofd had of wat de Tienenaar gevraagd heeft, 

dan hadden we nu zo veel niet moeten besparen, dan had men deze factuur niet (opnieuw) moeten doorschuiven naar de Tienenaar.

 

Nele DAENEN  

Fractieleider Vooruit 

+32 472 69 65 54

 

Jean DEFAU

Gemeenteraadslid Vooruit

+32 475 98 99 32


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant