Nieuws

LOKAAL: t Schip: een brug te ver voor Tienen? Vooruit Tienen wil meer leefbaarheid en staat mee op de barricade tegen de huidige plannen.

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Friday 26

January 2024 12:31

Sinds augustus zijn de werken aan ‘t Schip in Tienen volop aan de gang. Het pleintje aan de Beauduinstraat wordt helemaal heringericht: de Gete wordt er opengelegd en ook de verkeerssituatie wijzigt. Tijdens en na de werken zal het centrum van de suikerstad immers niet langer bereikbaar zijn via de Beauduinstraat. 

Vooruit Tienen stemde op de gemeenteraad tegen deze plannen gezien de belangrijke negatieve impact die het met zich meebrengt. Zo zal het de leefbaarheid voor héél wat Tienenaars aantasten en ook de handelaars uit de buurt zullen nog moeilijker bereikbaar zijn.

“Door het wegnemen van de bestaande situatie (“de zogenaamde brug”) wordt de Beauduinstraat geknipt. Dit is een ingangspoort naar de stad en wordt niet langer bruikbaar daarvoor. In de praktijk merken we dat dit zorgt voor een verschuiving van de mobiliteit naar andere plaatsen in de stad. Hierdoor komt de leefbaarheid van de inwoners van de omliggende buurten en straten nog meer onder druk. "Sommige handelaars klagen ook dat ze niet of moeilijk bereikbaar zijn hierdoor", aldus Nele Daenen.

Op zich is zo'n project, met water in de stad en het openleggen van de Gete, wel een mooi project. Maar de keuze van de locatie en de impact hiervan op de mobiliteit en leefbaarheid is gewoon veel te groot.

Al meer dan een jaar  geven de actiecomités aan dat dit nefast zal zijn voor de mobiliteit en leefbaarheid in onze stad. Vandaag krijgen deze mensen gelijk en zijn de effecten dag na dag zichtbaar. Toch luistert het stadsbestuur niet en doetmen gewoon verder. 

Reeds op de gemeenteraad van 27 oktober 2022 hebben wij onze bezorgdheid over dit project geuit maar werd dit van tafel geschoven. Omwille van de niet te negeren impact, stemde Vooruit op de gemeenteraad van 25 januari 2024 dan ook tegen de huidige plannen van ‘t Schip.

“We zien dat er vandaag geen maatschappelijke meerderheid meer is voor zulke dossiers. De politieke meerderheid zit niet in met zulke dossiers. Ze gaan niet in overleg met de inwoners, ze beslissen over de hoofden van de inwoners heen en hierdoor is er geen vertrouwen meer in het bestuur en dit geldt voor heel wat van de dossiers. Dat is vandaag de problematiek,” aldus Jean Defau. 

Volgens Vooruit Tienen kan het anders. Men kan de bestaande brug gewoon behouden en het verkeer aldus in de bestaande richting en bestaande route stad inwaarts laten rijden. Pas de plannen aan en ga in overleg met de inwoners. Dat is volgens ons de enige juiste manier als men dit project wil realiseren. 

Als we de plannen op dit moment nog aanpassen, dan wordt iedereen er beter van.


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant