Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Wildgroei parkeerborden maakt voetpaden ontoegankelijk’

Vooruit Lokaal

Wednesday 18

May 2022 12:58

Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de voetpaden in onze stad. “Naast de ‘gangbare obstakels’ (zoals fietsen, paaltjes en vuilnisbakken) worden er vaak ook nog eens kriskras parkeerverbodsborden geplaatst… Dat maakt het voor mensen die minder goed te been zijn, rolstoelstoelgebruikers, slechtzienden en ouders met een kinderwagen, zowat onmogelijk om het voetpad te gebruiken. Als er in een straat meerdere werven zijn krijg je vaak een woud aan parkeerborden, met verschillende, langdurende verbodsperiodes, toegestaan door de Stad. Dat moet anders. Ik vroeg daarom aan de schepen van Mobiliteit om daar iets aan te doen. Kan een verplichte toegankelijkheidsvoorwaarde opgenomen worden in de vergunning? Kan de Stad een sensibiliseringscampagne starten? En, zolang het nodig is: meer controleren?”

Binnenkort meer afdwingbare maatregelen?

De schepen liet weten dat in de jaarvergunningen van nutsbedrijven en aannemers sinds vorig jaar is opgenomen dat de borden niet op de stoep of op het fietspad mogen staan. Als dat bij herhaling wél gebeurt kan de vergunning ingetrokken worden. De richtlijn is: een minimale obstakelvrije doorgang op het trottoir van 120 cm. Sven dringt aan op betere bekendmaking hiervan en op handhaving. “De Stad kan ook GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) opleggen als ze overtredingen vaststelt. De afdeling Innames Publieke onderzoekt momenteel ook meer afdwingbare maatregelen bij de individuele vergunningen.”

Situatie Henegouwenstraat: moeilijk evenwicht tussen aanvragers parkeerverboden en andere gebruikers

Een bijzonder geval is, op dit moment, de Henegouwenstraat, in het hart van de Stad. “Ik ben daar langsgeweest: daar staat echt een woud van 14 parkeerverboden op 100 meter… De schepen moest mij gelijk geven: het zijn er te veel. En vooral: ze passen de vergunning niet correct toe” gaat Sven door. “Van zeven parkeerverboden waren er twee in orde (reglementair geplaatst en de juiste periode aangeduid). De parkeerdruk is er hoog, ook door heel wat private werken. Anderzijds moet er ook door aannemers in de stad kunnen gewerkt worden. De Stad zoekt een zo goed mogelijk evenwicht tussen burgers, bezoekers een aannemers. Dat gaat ook om het vrijhouden van winkelvitrines en van bewonersplaatsen, de gunning van een parkeerplaats dicht bij de werf, de spreiding van parkeerverboden, enzovoort. Toegegeven: geen gemakkelijke oefening. Maar de schepen garandeerde mij: daar wordt serieus op gecontroleerd.”

Sven dringt aan op een systeem met minder parkeerverbodsborden op een dergelijke kleine afstand op straat (in plaats dat ze elkaar in tijd en ruimte overlappen), op een betere spreiding in de buurt, én op de correcte naleving van alle vergunningen.

 

Voor wie zich zelf wil informeren: de Stad Gent heeft een online overzichtskaart waarop je zelf kan zien welke parkeerverboden vergund zijn. Je vindt daar ook extra informatie zoals type, duurtijd en grootte. Vragen stellen of problemen melden kan door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 09 266 79 90.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant