Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Stad Gent moet (nog) forser optreden tegen moedwillige leegstand!’

Vooruit Gent

Friday 15

March 2024 16:42

In de Kortrijksepoortstraat staat al 25 (!) jaar een groot gebouw leeg, een bijbehorend stuk grond ligt al even lang braak. Wraakroepend in een stad waar de woonmarkt onder grote druk staat, vindt onze fractieleider in de gemeenteraad Sven Taeldeman. Hij stelde daarover (opnieuw) vragen aan de schepenen van Stedenbouw en van Wonen, in de gemeenteraadscommissie van 14 maart 2024.

“Ik stelde al in het voorjaar van 2023 vragen over deze schrijnende toestand. De extra leegstandsbelasting werkt blijkbaar niet bij de eigenaar-ontwikkelaar, ik vind dat de Stad Gent strenger mag zijn in zo’n gevallen, opdat daar snel een gemengd woonproject (diverse woonvormen voor kleine en grote gezinnen uit diverse inkomensklassen, een deel budgethuur, een deel sociaal wonen, …) kan komen. Zou de Stad Gent bovendien niet nú al het bebouwde kunnen overnemen en na een bescheiden renovatie inzetten voor sociale huur (sociaalbeheersrecht)?”

Onteigenen in algemeen belang?

De schepen van Stedenbouw liet weten dat de Stad als lokale overheid naast de jaarlijkse belastingen op leegstand en onbebouwde percelen geen ander drukkingsmiddel heeft om de eigenaar tot actie aan te zetten. Op 18 april 2023 was er een overleg waarop de projectontwikkelaar beloofde om dit project actief op te nemen… Helaas zonder verder resultaat. De Stad kan de ontwikkelaar niet verplichten om een omgevingsvergunning in te dienen.

“Verschrikkelijk is dat”, vindt Sven terecht. “Er zouden daar tientallen woningen kunnen komen. In 2017 slaagde ik er in, als schepen van Stedenbouw, om deze site op het leegstandsregister en register onbebouwde percelen te krijgen. Maar de hogere belastingen helpen dus niet. Ik durf in dit geval te spreken van moedwilligheid. Waarom dan niet onteigenen in het algemeen belang, of bij de Vlaamse overheid bepleiten of er tot een gedwongen verkoop kan worden overgegaan?”

Sociaal beheersrecht effectief van start

De schepen van Wonen liet op haar beurt weten dat sociaal beheer in dit geval niet haalbaar is. Bij sociaalbeheersrecht wordt (na een voortraject) de haalbaarheid van een renovatie en verhuring onder sociaal beheer ingeschat op basis van een aantal parameters. Het gaat over werken die zonder architect moeten kunnen worden uitgevoerd, die niet-vergunningsplichtig zijn en die binnen een maximumtermijn van 12 maanden kunnen worden uitgevoerd. Dat is in de Kortrijksepoortstraat niet het geval.

“Er werd wel al een screening uitgevoerd bij 200 leegstaande panden in Gent, om te zien of ze kunnen worden ingezet voor sociaal beheersrecht. Dat leverde helaas voorlopig slechts één pand op dat in aanmerking komt. Het goeie nieuws is dat het sociaal beheersrecht – dat sinds februari 2023 inzetbaar is - nu wel effectief van start zal gaan.”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant