Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman over betaalbaar wonen in Gent: ‘Nood aan Groot Woonoffensief’

Vooruit Lokaal

Monday 23

October 2023 20:29

Onze fractieleider Sven Taeldeman heeft in de gemeenteraad van 23 oktober 2023 een vurig pleidooi gehouden voor een ‘Groot Woonoffensief’.

“De Stad Gent zal in de periode 2019-2024 90 miljoen euro geïnvesteerd hebben in betaalbaar wonen onder andere in de renovatie van sociale woningen. Als het van Vooruit afhangt, zal de Stad daar vanaf 2025 nog fors méér stadsgeld in steken. Maar: we gaan meer nodig hebben dan ‘de politiek in Gent alleen’. Er is een nog bredere ‘coalition of the willing’ nodig, waarmee we echt voor een ‘Groot Woonoffensief’ moeten gaan. Een soort ‘Taskforce Wonen’ met het middenveld, burgers én de private sector, want die heb je nodig voor grondenruil, voor de bouw van budgetwoningen, enzovoort.”

Die Taskforce Wonen zal een echte mobilisatie van ‘middelen’ nodig hebben, van mensen, organisaties, gronden, instrumenten en centen. De Stad heeft zelf een aantal middelen en instrumenten in handen.

“Denk aan ons grond- en pandenbeleid, dat verder verscherpt moet worden. Denk aan de 40% betaalbaar wonen die we in zoveel mogelijk regels (zoals Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) moeten verankeren. Aan hoger mogen bouwen ook, maar dan wél met een serieus deel betaalbare appartementen. We moeten ook nog meer inzetten op budgethuur, en op alternatievere ontwikkel-formules zoals ‘Community Land Trust’, waarbij je het huis koopt maar niet de grond.”

2.000 extra sociale woningen tegen 2030

In die brede wooncoalitie zal vooral ook Vlaanderen een stevige rol moeten spelen – iets wat nu niét gebeurt. Sven was scherp voor de huidige Vlaamse minister van Wonen, NV-A’er Mathias Diependaele.

“Wat een ontstellend zwakke uithaal naar Gent in de pers vorige week… Deze minister blijft natrappen. Hij ziet de splinter in andermans oog, maar niet de balk in de zijne – zijnde: de woningnood is zó hoog… maar Vlaanderen krijgt de centen niet op?! En dan maar geld uit het budget voor sociale woningbouw overhevelen naar studentenwoningen? Hoe kán dat?! (sociale huisvestingsmaatschappij) Thuispunt Gent is bezig aan een grote renovatieoperatie. Maar daar bovenop moeten er voor ons minstens 2.000 extra sociale woningen komen tegen 2030, bovenop de renovaties. Daarom moeten huisvestingsmaatschappijen in centrumsteden die met een arme huurderspopulatie zitten, op een andere manier gesubsidieerd kunnen worden vanuit Vlaanderen. Want met de beperkte huurinkomsten en een gunstige lening alléén zal het niet lukken. Maar goed, wat wil je, met een minister die zich al liet ontvallen dat ‘we beter stoppen met te focussen op de 20% mensen die het minst verdienen’…”

‘Resultaat volksraadpleging verdient diepgaand debat’

Tot slot keerde Sven nog even terug naar de volksraadpleging van 8 oktober. “De uitslag daarvan nu, zonder verder debat, als bindend beschouwen, dat gaat natuurlijk niet. Dat zou ruiken naar ‘kiezersbedrog’. Bovendien mogen we niet vergeten dat 85% van de kiesgerechtigde Gentenaars niét gestemd heeft. Maar hoe het nu verder gaat, dat verdient absoluut een diepgaand debat.”

“Het ‘kader’ voor wat er met de publieke gronden en gebouwen van de Stad Gent mag gebeuren – verkopen of niet - zal moeten verfijnd worden. Niet verkopen is vandaag de regel, maar er zijn uitzonderingen. Daarom hebben wij ‘nee’ gestemd op de eerste vraag, die een totaalverbod op verkoop wil opleggen.”

Vraag 2 ging over de opmaak van een ‘Grondenbank’ voor betaalbaar wonen. “Prima, laat ons al starten met voorbereidend onderzoek over hoé we zo’n bank kunnen ontwikkelen. Bovendien, als het van Vooruit afhangt, dan komt dat ook in het volgende bestuursakkoord. Wat zeker nu mee in het onderzoek moet, is de betrokkenheid van de buurgemeenten. Je moet een dergelijke realisatie ruimtelijk-functioneel minstens op grootstedelijk gebiedsniveau gaan benaderen.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant