Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Ontwerp-RUP Dampoort is historische mijlpaal'

Vooruit Lokaal

Tuesday 24

May 2022 08:31

Tijdens de gemeenteraad van maandag 23 mei 2022 is het ontwerp van ‘gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nummer 172 Dampoort’ voorlopig vastgesteld. Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, beklemtoonde het belang van deze historische mijlpaal.

“Het belang van dit RUP kan niet onderschat worden. Het is de ‘blauwdruk’ voor de komende 100 jaar voor één van de meest strategische plekken van onze stad. De Dampoort is een knooppunt van een duurzame mobiliteit, waar in de toekomst trein, trams 4 en 7, bussen, fietsers, voetgangers en vormen van gedeelde mobiliteit een plek krijgen. Dat kan alleen deftig gebeuren door de grote stroom gemotoriseerd verkeer op de stadsring op die plek onder de grond te steken, in een tunnel - waardoor er bovengronds een aantrekkelijk openbaar domein komt, en waardoor vooral de Dampoortknoop véél veiliger wordt.”

Draagvlak door sterk verhaal voor de stad

In het RUP gaat extra aandacht naar betaalbaar wonen (sociale woningen, studentenhuisvesting), diverse voorzieningen, water en groen.

“Het zal er nu op aankomen om ook met de wijken rond de Dampoort en met de gebruikers van dit knooppunt verder de dialoog aan te gaan. We moeten blijven investeren in draagvlak, door betrokkenheid verder te organiseren. Want dat plan en dat draagvlak zijn er immers niet zomaar. Die zijn er door geloof in een sterk verhaal voor onze stad, door stevige regie en volharding.”

Vanaf 2023 werk maken van Dampoorttunnel

Normaal is er in de loop van 2023 dan een goedgekeurde ‘blauwdruk’ voor dit strategisch gebied. “Dan worden de realisaties verder voorbereiding, in het bijzonder die van de ‘Dampoorttunnel’. ‘t Moet daarom blijven vooruit gaan. Nu we het momentum hébben om van de Dampoort een 21e-eeuwse stationsomgeving te maken, moeten we doorduwen. De Vooruit-fractie zal de vinger aan de pols blijven houden.”

 

Alle info over de werken aan de Dampoort vind je op de website van de Stad Gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant