Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Hoe zullen de ‘verkeersknips’ er definitief uitzien?’

Vooruit Lokaal

Friday 14

April 2023 12:23

Elke Gentenaar kent ze ondertussen: de ‘Duploblokken’ en de ‘Micadostrepen’ die sinds de invoering van het Circulatieplan op 3 april 2017 de ‘geknipte’ straten en toegangswegen tot het autovrij gebied sieren. Op sommige plekken werd de rijbaan ook versmald met zitelementen, bijvoorbeeld op de Bargiebrug in de Brugse Poort. In 2020 riskeerden nog ruim 55.000 passanten aan de knips een boete. Die hebben er dus alle baat bij dat het wegbeeld ‘voor zich spreekt’. Bovendien kan een val aan zo’n blok vervelende gevolgen hebben. Tijd voor evaluatie en vervolg dus.

Sven Taeldeman, onze fractieleider en mobiliteitsexpert, vraagt zich af hoe die knips er binnenkort gaan uitzien. “De huidige inrichting zou tijdelijk zijn, dus ik vroeg aan de schepen van Mobiliteit hoe die wordt geëvalueerd. Wordt er ondertussen ook werk gemaakt van een definitieve inrichting? Zo ja: welke zijn dan de ‘bouwstenen’ (inclusief belijning)? En: wanneer komt die nieuwe inrichting er dan?”

 

De schepen antwoordde dat de huidige elementen 5 tot 10 jaar zouden blijven, aan een ‘toegangspoort’ tot een autovrij gebied, bij een verkeersfilter of op plaatsen waar een meer autoluwe situatie ontstond door in te grijpen op de verkeerscirculatie, zoals in de Sint-Pietersnieuwstraat. Voor de definitieve inrichting van verkeerfilters zijn vaak ingrijpende aanpassingen nodig: boordstenen verplaatsen, voetpaden en rijwegen opnieuw aanleggen, en extra ruimte maken voor zitbanken, bijkomende vergroening of actieve weggebruikers. De definitieve heraanleg wordt daarom zoveel mogelijk gekoppeld aan de heraanleg van de ruimere straat en/of omgeving.

Overzicht projecten

“Er werden blijkbaar al verschillende projecten opgestart voor een definitieve aanleg”, zegt Sven. “Dat gaat dan over een aantal straten in de autovrije gebieden die opnieuw ingericht werden, zoals de Savaanstraat, de Ketelvest en de Overpoortstraat. Het Hippoliet Lippensplein (in de Brabantdam) wordt heraangelegd in de zomer van 2023.”

De autovrije gebieden aan het Koophandelsplein en de Verlorenkost maken deel uit van de integrale aanleg van de zogenaamde ‘Petercelle-as’ (Veldstraat, Nederkouter, Kortrijksepoortstraat) waarvan de vermoedelijke start voorzien is in het voorjaar van 2026.

Voor de Sint-Pietersnieuwstraat werd een concept opgemaakt waarin de straat als erf wordt vormgegeven. Die plannen zouden worden uitgevoerd in de volgende bestuursperiode (2025-2030).

De verkeersfilter op de Bargiebrug maakt deel uit van een ruimer project voor de nieuwe aanleg van de Elyzeese Velden en de Bargiekaai. Voor de verkeersfilter Ottogracht werden nog geen plannen opgemaakt, het Beverhoutplein, Bij Sint-Jacobs en de Vlasmarkt zouden samen worden aangepakt in één heraanlegdossier.

Tot slot: het circulatieplan in de binnenstad werkt. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid zijn sterk verhoogd, de doorstroming van het openbaar vervoer is merkelijk beter, en de binnenstad is goed bereikbaar.

“Bij de definitieve inrichting van de knips moet het verwachte verkeersgedrag evenwel vanzelfsprekend zijn, vandaar mijn ‘opvolgvraag’ naar de plannen voor de inrichting ervan.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant