Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: “Eindelijk veiliger fietsverkeer op as Grondwetlaan-Hogeweg!”

Vooruit Lokaal

Thursday 07

December 2023 10:55

Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, strijdt al jarenlang voor veilig fietsverkeer op de as Grondwetlaan-Hogeweg. Nu kómt dat er ook.

“De aanhouder wint. Al in 2019, 2022 en begin dit jaar kaartte ik de verslechterende toestand van de geschilderde (en ondertussen afgeschilferde) fietspaden aan. In 2022 werd gelukkig al het ‘vierkant groen’ ingevoerd op het kruispunt met de Visitatiestraat. Nu komen er in het voorjaar 2024 ook snelheidsremmende asverschuivingen en breder geschilderd belijnde fietspaden, naar analogie met wat er gebeurd is op de as Land van Waaslaan–Victor Braeckmanlaan. De buurt smeekt al lang om een fietsveiliger en -vriendelijker Grondwetlaan-Hogeweg…”

Het ontwerp voor de fietspaden is klaar maar kan pas worden uitgevoerd na werken in de ondergrond door de nutsmaatschappijen. Aansluitend moet dan de toplaag vernieuwd worden.

Ook snelheidscontroles

Tegelijk vroeg Sven aan de schepen van Mobiliteit of er, in afwachting van de definitieve heraanleg, ook snelheidscontroles zouden kunnen worden uitgevoerd, met tijdelijke of zelfs permanente camera’s.

“Momenteel wordt de uitbreiding van de zone 30 op de Grondwetlaan-Hogeweg uitgevoerd. Daarna volgt eerst een ‘gewenningsperiode’. Nadien wordt handhaving voorzien. Er wérden daar dit jaar al verschillende snelheidscontroles uitgevoerd. De vraag naar bijkomende snelheidscontroles zal door de Politiezone Gent worden onderzocht. De flitslocaties van de mobiele camera worden gekozen in overleg met het Mobiliteitsbedrijf, dat het beste zicht heeft op het probleem. Indien er een structureel probleem blijkt te zijn, kunnen daar ofwel bijkomende snelheidsremmende maatregelen kom, of er kan meer gecontroleerd worden, of een combinatie van de beide.”

Het plaatsen van vaste camera’s op gemeentelijke wegen is niet gebruikelijk. Dat is in Gent ook nog niet eerder toegepast; het kan bovendien enkel op vraag van de politie, want het is ook de politie die dan moet instaan voor de camera.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant