Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Buurt Grondwetlaan-Hogeweg moet steeds verkeersveiliger worden’

Vooruit Lokaal

Tuesday 22

February 2022 14:38

Sven Taeldeman, onze fractieleider en mobiliteitsexpert (en inwoner van Sint-Amandsberg), blijft aandringen om de as Grondwetlaan-Hogeweg verkeersveiliger te maken.

“Er is in die dichtbevolkte wijk nog te veel, te snel en te zwaar verkeer, met als gevaarlijkste punt het kruispunt met de Visitatiestraat en Sint-Bernadettestraat. Er zijn al tijdelijke maatregelen genomen en er zal, op mijn suggestie, worden geëxperimenteerd met ‘vierkant groen’ als verkeerslichtenregeling (tegen komende zomer) – een primeur voor Gent trouwens. Daar is de buurt blij mee, maar er is meer nodig. Daarom vroeg ik aan de schepen van Mobiliteit, tijdens het ‘vragenuurtje’ voor de gemeenteraad van 21 februari, wanneer de definitieve heraanleg voorzien is, en of er in tussentijd al niet ‘een blik extra maatregelen kan opengetrokken worden’, zoals zone 30, veiliger oversteekplaatsen, wegversmallingen of asverschuivingen, volwaardige voetpaden en extra snelheidscontroles.”

‘Vierkant groen’ en zone 30 als eerste tijdelijke maatregelen

Uit het antwoord blijkt dat de volledige heraanleg vermoedelijk pas ten vroegste in 2027 zal start, onder andere omwille van het grondige studiewerk en het lange advies- en vergunningsproces.

“De schepen heeft echter opdracht gegeven om op korte termijn aanpassingen te doen aan het kruispunt Visitatiestraat-Grondwetlaan. Het wordt heringericht in functie van de invoering van ‘vierkant groen’. Zo zullen lange vrachtwagens op diverse plekken niet meer mogen afslaan, om zo veel mogelijk beschermde ruimte aan fietsers en voetgangers te geven. Daarnaast wordt een verdere uitbreiding van de zone 30 naar de Grondwetlaan en de Hogeweg voorbereid. Ook voor een deel van de Antwerpsesteenweg wordt dat overwogen, maar die beslissing moet het Vlaams Gewest nemen...”

Extra aanpassingen binnen Wijkmobiliteitsplan?

Nog volgens de schepen worden andere ingrepen best nu bekeken in het kader van de opmaak van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg. Daarvoor worden op dit moment heel wat verkeersdata onderzocht, samen met de signalen van buurtbewoners. “Het is mogelijk dat de situatie voor de Hogeweg en/of de omliggende straten zo structureel kan veranderen, dat de fietspaden en oversteekplaatsen veiliger worden. Dat de hele situatie binnen het overleg over het Wijkmobiliteitsplan aan bod komt lijkt me logisch. Het buurtcomité zal daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Ik blijf ook zelf de situatie in dat hele gebied op de voet volgen, ik blijf op dezelfde nagel slaan: het moet daar veel verkeersveiliger!”

Tot slot, wat handhaving betreft geeft de Politie aan dat er op de Grondwetlaan een tonnagebeperking voor doorgaand vrachtverkeer geldt van 3,5 ton met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. Het politiecommissariaat Sint-Amandsberg blijft (onder andere) daar controleren. “De Politie vermoedt dat de hinder vanzelf zal opgelost geraken als de werken aan de Dampoort gedaan zijn. Hoe dan ook heb ik gevraagd om dat tonnageverbod voor doorgaand vrachtverkeer ook in te voeren op de Hogeweg.”

 

Alles over het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg op de website van de Stad Gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant