Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: 'Bouw ‘geniebrug’ tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg!'

Vooruit Lokaal

Thursday 16

February 2023 12:01

Sven Taeldeman, onze fractieleider en mobiliteitsexpert, heeft een voorstel klaar om tot drie Scheldekruisingen te komen voor fietsers en voetgangers in de buurt van Gentbruggebrug. Hij geeft zelf tekst en uitleg.

“De actualiteit rond Gentbrugge-brug benadrukt ook het belang van veilige kruisingen tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Nu zijn er slechts twee kruisingen en daar zit 1,3 kilometer tussen. Het sluispad (in de bocht aan Frituur Lily op de Vlaamsekaai) is eigenlijk te smal, over Gentbruggebrug rijdt gemengd verkeer. In september 2022 kreeg ik te horen dat er geen budget is om het sluispad aan te passen. Een tijdelijke ‘geniebrug’ tussen de kaaimuren van de sluis, aan het spoortalud, zou een betaalbare oplossing kunnen zijn. Zo’n geniebrug kan meerdere jaren dienst doen, in afwachting van een vaste fietsbrug over Gentbrugge-Sluis. Daarnaast wachten we nog op de bouw van de ‘Paul De Ryck-fietsbrug’ ter hoogte van de scouts FOS De Wouw.”

Twee nieuwe bruggen

Sven vroeg de schepen van Mobiliteit wat die vond van zijn voorstellen. De schepen erkent dat het aantal fiets- en voetgangersverbindingen tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg beperkt is; en dat het sluispad slecht is ingericht. Tussen Gentbruggebrug en Heusdenbrug zou De Vlaamse Waterweg twee nieuwe bruggen voor fietsers en voetgangers realiseren.

“De brug ‘Scheldemeander Noord’, aan de Scheldelaan (in het verlengde van de Paul De Ryckstraat), zullen de Stad Gent en De Vlaamse Waterweg samen realiseren. Het ontwerp is bijna klaar, binnenkort start de opmaak van het omgevingsvergunningsdossier. Wellicht kan de bouw starten in de tweede helft van 2024. De brug ‘Scheldemeander Zuid’ (aan de E17) ligt deel op grondgebied Destelbergen. Daarover lopen nog besprekingen.

Waar komt nieuw sluispad?

En dan is er dus nog het sluispad. “De Vlaamse Waterweg gaat ook zorgen voor een nieuwe en vlottere Scheldeoversteek voor voetgangers én fietsers. De studie wordt deze maand opgestart. Al moet de exacte ligging nog bepaald worden, rekening houdend met de geplande realisatie van een derde spoor, een vlot tracé voor de fietssnelweg F400, de oversteekbaarheid van de R40 en de Delvinlaan en de toekomstige bestemming van de sluiskom en het ‘eiland’.”

Voor alle duidelijkheid: de realisatie van de fietsbruggen heeft geen impact op het geplande Wijkcirculatieplan. Dat moet immers ook het probleem van het drukke (zware) vervoer door de wijken helpen oplossen.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant