Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman: ‘Betere visie nodig op speedpedelecs in het verkeer’

Vooruit Lokaal

Friday 20

January 2023 08:59

Er zijn steeds meer fietsers met een speedpedelec (een elektrische fiets die tot 45km/uur haalt) en dat zorgt hier en daar voor onduidelijkheden. Waar mogen die wel/niet rijden, opdat het overal veilig zou blijven? Ons gemeenteraadslid en mobiliteitsexpert Sven Taeldeman vroeg daarom aan de schepen van Mobiliteit hoe de Stad Gent daarmee omgaat.

“Meer duurzaamheid is uiteraard goed, maar het meer diverse fietsgebruik zorgt helaas regelmatig tot spanningen tussen fietsers onderling en met andere verkeersdeelnemers. Op wegen met maximum 50km/uur mogen ze op het fietspad, op wegen met hogere toegelaten snelheden moéten ze op het fietspad. Daar komt best een duidelijke visie op. Ik heb alvast gevraagd te onderzoeken of speedpedelecs veilig op de rijbaan kunnen daar waar het fietspad te smal is.”

In Gent is de keuze meestal vrij om met de speedpedelec ofwel het fietspad of de rijbaan te gebruiken. Nieuwe infrastructuur wordt zo goed mogelijk afgestemd op alle verschillende soorten fietsers, jong en oud, snel en traag. De Stad werkt ook nauw samen met Fietsberaad Vlaanderen om een breed gedragen aanpak te ontwikkelen. Bij het verschijnen van het nieuwe ‘Vademecum fietsinfrastructuur’ is aan de stadsdiensten gevraagd om de standaardrichtlijnen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur maximaal toe te passen.

‘Laat speedpedelecs toe op alle jaagpaden’

Speedpedelecs kiezen ook vaak voor brede jaagpaden, maar dat mag enkel als dat pad als fietssnelweg is geselecteerd.

“Mensen komen met de speedpedelec van een eind buiten Gent naar het werk. Logisch dat ze voor een jaagpad kiezen. Ik stelde voor dat de Stad Gent er bij de Vlaamse Waterweg zou op aandringen dat speedpedelecs toch gebruik kunnen maken van de jaagpaden die geschikt zijn (voldoende breed en geasfalteerd), ook als die geen fietssnelweg zijn. Blijkbaar had de Stad al meermaals overleg, maar blijft de Vlaamse Waterweg bij haar standpunt om ze enkel toe te laten op de jaagpaden die fietssnelweg zijn. Ze investeert wel steeds meer in bredere jaagpaden. Naar aanleiding van de opmaak van een nieuwe beleidsvisie van de Vlaamse Waterweg neemt Stad Gent binnenkort terug contact op om de speedpedelec opnieuw op de agenda … en uiteindelijk, hopelijk, op alle jaagpaden te brengen.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant