Nieuws

LOKAAL: Succes Gentse buddyprojecten inspireert Vlaamse minister

Vooruit Lokaal

Friday 20

January 2023 14:43

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen en voorzitter van het lokale inburgeringsagentschap IN-Gent vzw, kreeg op donderdag 19 januari 2023 het bezoek van de Vlaamse minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (OpenVLD). Die zoekt 10.000 ‘buddy’s’: Vlamingen (of mensen die er al lang wonen) die nieuwkomers wegwijs willen maken in onze samenleving.

Het is geen toeval dat Somers bij de start van die zoektocht naar Gent kwam: het systeem van buddywerking bestaat al in Gent en is zeer succesvol. “We hebben al langer buddytrajecten”, zegt Astrid, “zoals '2RUN' (samen joggen), 'Samen Gentenaar' (andere activiteiten), 'Tandem' (een gezin dat een ander gezin helpt) en ‘Duo for a job’ (een intergenerationeel mentorprogramma waarbij vijftigplussers jongeren die op zoek zijn naar werk ondersteunen). Ons streven is: integratie vanaf dag 1. We zetten in op Nederlands leren, inburgering en zelfredzaam worden. De opbouw van een netwerk is geeft een zeer belangrijke meerwaarde voor de nieuwkomers én voor de Gentenaars. Persoonlijke contacten zijn cruciaal voor wederzijdse appreciatie en erkenning.”

Sinds 1 januari moeten nieuwkomers in Vlaanderen verplicht minstens 40 uren optrekken met een Nederlandstalige buddy. Dat is onderdeel (de 4de pijler) van het nieuwe inburgeringstraject van de Vlaamse regering, om nieuwkomers aan een netwerk te helpen. Soms leidt dat contact tot blijvende vriendschappen. Inburgeraars kunnen ook voor een alternatief kiezen zoals een stageplek of vrijwilligerswerk.

Discriminatie op arbeidsmarkt wegwerken

Maar nieuwkomers moeten ook de kans krijgen om te participeren. Op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds erg hoge drempels (‘blinde’ diplomavereisten, verregaande taaleisen) en soms ook pure discriminatie. “We gaan daarom een tweede ronde praktijktesten organiseren in Gent. Wanneer we opnieuw discriminatie vaststellen zullen we ook individuele werkgevers testen en indien nodig juridische dossiers opbouwen. Zelfregulering en sensibilisering blijken helaas nog altijd onvoldoende, controle en handhaving blijven nodig. Omdat echte zelfontplooiing altijd samengaat met een job.”

Kandidaat-buddy's kunnen zich aanmelden op www.mijnbuddy.be


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant