Nieuws

LOKAAL: Vooruit Mechelen wil structurele inspraak op wijk- en dorpsniveau bij de heraanleg van de Vesten

Vooruit Mechelen

Thursday 17

February 2022 14:48

De heraanleg van de Vesten zal de mobiliteitssituatie in de gehele stad drastisch veranderen. Alle Mechelaars zullen hierdoor beïnvloed worden en net daarom is inspraak en betrokkenheid van alle Mechelaars cruciaal. Om die inspraak te garanderen, pleit Vooruit Mechelen voor de heroprichting van wijk- en dorpsraden met de specifieke opdracht de impact van de heraanleg op de eigen buurt te monitoren. “Samen weten we meer. Samen kunnen we tot betere mobiliteitsoplossingen komen en dus moeten alle Mechelaars structureel betrokken worden bij de concrete uitrol van de heraanleg en de nieuwe verkeersituatie,” aldus Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt

De wijk- en dorpsraden werden vorige legislatuur afgeschaft waardoor er vandaag geen structureel inspraakkanaal meer bestaat op wijkniveau. “De heraanleg van de Vesten is de ideale kans om de participatie op buurtniveau een nieuwe kans te geven. Daarom pleiten wij met Vooruit voor het heroprichten van deze raden met een heel gerichte opdracht, namelijk het monitoren van de impact van de heraanleg op de eigen wijk, het analyseren van de verkeersstromen in de eigen wijk en het gezamenlijk voorstellen van oplossingen om het finale mobiliteitsplan zo goed mogelijk te maken. Binnen de middelen die voorzien worden inspraak en participatie bij de heraanleg, kan bovendien professionele inhoudelijke begeleiding voorzien worden,” zo stelt Thijs Verbeurgt.

 

“Wie in een wijk woont, weet het best wat er in die wijk nodig is, men ziet direct de problemen én de opportuniteiten. Wanneer er door de proefopstellingen op de Vesten een probleem ontstaat in een bepaalde wijk, bijvoorbeeld door sluipverkeer of parkeerdruk, dan zullen het de buurtbewoners zijn die dit als eerste detecteren. Vervolgens kan vanuit de wijkraad de buurt ondersteund worden om zelf concrete bijsturingen voor te stellen aan het stadsbestuur. Zo maken we samen het mobiliteitsbeleid en zorgen we voor draagvlak,” aldus de fractieleider van Vooruit. Het voorstel is dan ook om gedurende de heraanleg, tot 2029, de wijk- en dorpsraden met deze opdracht opnieuw op te richten.

 

“Enkele infomarkten om de Mechelaar te informeren is te beperkt om van echte inspraak omtrent mobiliteit te spreken. Inspraak betekent voor Vooruit samen mee zoeken naar oplossingen, naar concrete voorstellen om het beleid beter te maken. Als het stadsbestuur participatie echt hoog in het vaandel draagt, zorgt men voor structurele inspraakmomenten, bijvoorbeeld op wijk- en dorpsniveau,” besluit Thijs Verbeurgt.

 

Vooruit zal dit voorstel agenderen op de komende gemeenteraad van maandag en roept ook alle andere partijen op om hun voorstellen rond maximale participatie en inspraak voor te stellen.


Ga naar Vooruit Mechelen
Over de Auteur

Vooruit Mechelen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant