Nieuws

LOKAAL: Sterk plan voor het Essen van morgen goedgekeurd

Helmut Jaspers

Bediende

Thursday 29

February 2024 20:54

De Essense gemeenteraad keurde op 27 februari met een ruime meerderheid (19 stemmen voor, 1 tegen en 3 onthoudingen) het Beleidsplan Ruimte Essen (BRE) goed. “Centraal in het BRE staat enerzijds de wens dat kinderen van Essenaren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Anderzijds is het de ambitie om het groene en open karakter van onze gemeente te behouden en te versterken,” vertelt Arno Aerden, schepen voor Ruimtelijke Ordening (Vooruit).

Een duurzame en leefbare toekomst

Een van de pijlers van het BRE is de ambitie om huidige en toekomstige generaties Essenaren kunnen genieten van een hoge levenskwaliteit. Het plan onderkent het belang van het behoud van groene ruimtes en streeft naar een harmonieuze integratie van wonen en werken in de gemeente. “We moeten zuinig omspringen met de beschikbare ruimte,” zegt schepen Aerden, “Er moet ruimte zijn om te wonen, te werken, te ontspannen, voor landbouw, voor natuur, enzovoort. Dat is geen gemakkelijke evenwichtsoefening.”

“Er was in de aanloop naar en tijdens de gemeenteraadszitting heel wat om het BRE te doen bij de landbouwsector,” vertelt schepen Aerden, “Ondanks de uitdagingen waarmee deze sector te maken heeft door regelgeving op Vlaams en Europees niveau, bevestigt het BRE dat landbouw een essentiële rol blijft spelen in de ruimtelijke en economische structuur van de gemeente. Het is belangrijk om op te merken dat het BRE het belang van de landbouwsector in Essen net erkent.”

Ieder heeft z'n zeg kunnen doen...

De totstandkoming van het BRE was een proces van brede samenwerking. Schepen Aerden en het gemeentebestuur betrokken actief de gemeenteraad, de GECORO, diverse adviesraden, experts en niet te vergeten, de inwoners van Essen zelf. Via een digitaal platform en een foldercampagne werden meer dan 400 reacties verzameld, wat de betrokkenheid en de diversiteit aan meningen van de Essenaren onderstreept.

Schepen Aerden kreeg lofbetuigingen van zowel meerderheid als oppositie. De ruime meerderheid duidt dan ook het brede draagvlak voor het BRE. De gemeente toont met dit plan haar inzet om een evenwicht te vinden tussen ontwikkeling en duurzaamheid, met respect voor alle sectoren en belangen.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant