Nieuws

LOKAAL: Stadsbestuur Hasselt neemt Runkst onder de loep

Team Vooruit

Thursday 08

July 2021 10:52

Hasselt, 25 juni 2021 - Vanaf dit najaar wil de stad samen met de Runkstenaren aan de slag voor de uitwerking van een mobiliteits- en buurtontwikkelingsplan. Schepen Marc Schepers, bevoegd voor mobiliteit en ruimtelijke ordening: “Runkst is een populaire buurt, die heel wat nieuwe inwoners aantrekt. Als stadsbestuur is het onze taak om die groei in goede banen te leiden. Daarom werken we een overkoepelend plan uit, dat een vlotte mobiliteit en doordachte buurtontwikkeling garandeert. Zo kunnen de Runkstenaren ook in de toekomst goed, comfortabel en veilig wonen en leven.”

Marc Schepers wil in Runkst een buurt creëren waar mensen vlot kunnen samen komen. “Maar ook een buurt met voldoende scholen en voldoende ontspanningsmogelijkheden. Een buurt met voldoende groen en parkjes waar kinderen naar hartenlust in kunnen spelen. En natuurlijk een buurt met veilig verkeer.”                                       

Schepers start daarom dit najaar met de opmaak van een buurtontwikkelingsplan van Runkst. “Zo’n plan legt de toekomst van de wijk voor de volgende 10 jaar vast. Het biedt antwoorden op vragen zoals onder meer: ‘Hebben de huidige scholen in Runkst nog voldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen?’ ,‘Zijn er genoeg buurtwinkels voor alle inwoners?’, ‘Hebben we genoeg recreatiemogelijkheden en parken?’ en ‘In welke mate moeten we woonontwikkeling voorzien?’

Een van de punten waar de schepen sterk op wil inzetten in Runkst is vergroening. “Om een leefbare buurt te creëren is groen heel belangrijk. We willen voldoende groene stapstenen: parkjes waar kinderen kunnen spelen en voldoende bomen om de luchtkwaliteit en hitte onder controle te houden. Daarom moet er nagedacht worden hoe we dat groen in Runkst verder willen ontwikkelen.” Zo wil Schepers deze bestuursperiode het Rongese Park ontwikkelen als een echt veilige ontmoetingsplek voor de Runkstenaren.  

Lopende projecten zoals de nieuwe topturnhal, de nieuwe jeugdlokalen en het nieuwe ontmoetingscentrum werden reeds aangekondigd. “Het is natuurlijk belangrijk dat al deze individuele projecten passen in het een groter geheel. Een overkoepelend plan stelt ons hier in staat de puzzel te leggen en de regie in handen te nemen.”

 

Mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkeling heeft natuurlijk impact op het verkeer. Een mobiliteitsplan kan daarom niet achterblijven. Schepers: “Verkeersveiligheid is onze topprioriteit. De invoering van de zone 30 binnen de grote ring deze zomer is al een stap in de goede richting om die verkeersveiligheid te verhogen, maar daar stopt het natuurlijk niet. Er moet nu onderzocht worden welke acties in deze wijk nog nodig zijn om een lagere snelheid af te dwingen.” Dat kan van het aanpassen van de weginrichting tot het weren van sluipverkeer.

Als het gaat om verkeersveiligheid, kijkt Schepers ook in detail naar de vele schoolomgevingen die Runkst rijk is. “Deze bestuursperiode willen we alle schoolomgevingen verkeersveilig en kindvriendelijk maken. De 5 schoolvestigingen in Runkst liggen allemaal op druk bezochte wegen: de Boomkensstraat, de Runkstersteenweg en de Veldstraat. Op korte termijn nemen we al de nodige acties maar de structurele oplossingen kaderen vaak in een groter geheel. Daarom worden de schoolomgevingen ook steeds meegenomen in de mobiliteitsplannen van de wijk.”

Daarnaast moet er ook nagedacht worden over het parkeren voor bewoners. “Ons recent ingevoerde parkeerplan heeft er alvast voor gezorgd dat we de publieke parkeerruimte konden voorbehouden voor de bewoners. We blijven verder op zoek gaan naar extra parkeergelegenheid om tegemoet te komen aan de grote parkeervraag van de Runkstenaren. Een van de pistes die we onderzoek is het openstellen van private parkeerterrein voor bewoners zoals bijvoorbeeld de parking van een school.”

Schepers denkt niet enkel naar parkeerruimte voor de auto’s maar ook voor  fietsen. “In dichtbevolkte wijken zoals Runkst is het stallen van fietsen thuis of voor de deur niet evident. We voorzien daarom ook extra fietsenstallingen voor bewoners. “ Het verhogen van het fiets- en wandelcomfort blijft één van de doelstellingen van de schepen. “De invoering van de fietsstraten in Runkst heeft al gezorgd voor extra duidelijkheid. Nu moeten we blijven inzetten op het juist gebruik van deze fietsstraten.

 

Samen met Runkstenaar 

Om deze overkoepelende visie rond buurtontwikkeling en mobiliteit vorm te geven, neemt de stad niet enkel professionele begeleiding onder de arm maar rekent ze ook de Runkstenaar.
“Want wie kent de wijk beter dan zij die er wonen,” vindt Schepers. “Vanaf dit najaar kunnen de Runkstenaren deze toekomstplannen mee vorm geven.” 

“Runkst is piloot in deze aanpak, die we ook in andere Hasseltse buurten en wijken zullen uitrollen de komende maanden en jaren. Dit najaar starten we een gelijkaardig proces op in Kuringen”, besluit Schepers.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant